သင္ Online မွာ ေတြ႕ရသူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေနသလို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္တူတူ အျပင္မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမၾကည့္ဖူးမခ်င္း သင္ ေသခ်ာ မသိႏိုင္ပါဘူး။ အခုေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမွုမွာ က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ အခ်စ္ကို အသင့္ ရရွိနိုင္ေပမယ့္ အဲဒါက ေရရွည္ခံပါရဲ႕လား။ အင္တာနက္ဟာ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ျခင္းေတြကို

Read More
%%footer%%