သင် များနေပါသလား (အမျိုးသားကျန်းမာရေး) သင္ လက္နဲ႔ အာသာေျဖေဖ်ာက္ပါသလား?? ဘယ္ႏွေခါက္ပါလဲ?? တစ္ပါတ္ ႏွစ္ခါလား?? တစ္ရက္ ႏွစ္ခါပါလား?? သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အခ်ိန္ကို သင့္ ေခါင္းထဲမွာ မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါ ထက္ ပိုလာရင္ေတာ့ သင့္ကိုယ္သင္ မ်ားေနသလားလို႔ စိုးရိမ္မိလာမွာပါ။ သတင္းေကာင္းကေတာ့

Read More
%%footer%%