အလုုပ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ကင္းမဲ့ ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္ ၁၃ ခုု

လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ရွိေနျပီး ျဖစ္တဲ့လူတိုုင္းဟာ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ား ၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားနဲ႕ အျမဲ ဆက္ဆံေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားက ကိုုယ့္ကိုု အလုုပ္ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိေအာင္အားေပး သလိုု အခ်ိဳ႕သူမ်ားကေတာ့ အလုုပ္အေပၚမွာ စိတ္ပ်က္ေအာင္ အတင္းခ်တက္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ အဆိုုးျမင္ဝါဒီ တစ္ေယာက္ သိုု႕မဟုုတ္ အဆိုုးျမင္သမားရဲ႕ စကားေတြနားေထာင္မိတယ္ဆိုုရင္ သင့္အတြက္ တက္လမ္းဟာ ပိတ္ဆိုု႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္အလုုပ္ အေပၚ မေကာင္းျမင္တဲ့သူ ေတြ ဘယ္ရာထူးၾကီးၾကီးေရာက္ေနတက္တာရွိသလဲ ဆိုုတာ ေတြးၾကည့္ရင္သိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက အဆိုုးျမင္ေတြလဲ ဆုုိတာ ရယ္ ေဝါင္ေဝါင္ ေရႊးလိုု႕ရေအာင္ သူတိုု႕ရဲ႕အက်င့္ ေတြကိုု ေဖာ္ျပေပးလိုုက္ပါတယ္။
၁။ မေက်မနပ္ေျပာဆိုုသည္ . complain တက္သည္ – အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အျမဲ တမ္း သူတိုု႕ အလုုပ္နဲ႕ ပက္သက္ျပီး မေက်မနပ္ျဖစ္တာကိုု ေျပာတက္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမွသူတိုု႕အတြက္ မေကာင္းဘူးလိုု႕ထင္ေနတက္ပါတယ္။

၂။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးတယ္ – အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့ မွတာဝန္ယူတက္တဲ့စိတ္မရွိပါဘူး။ အမွားလုုပ္မိတိုုင္း အမွားဝန္ခံေတာင္းပံတာထက္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလွ်ာက္ေပးပါတယ္။

၃။ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိ – အလုုပ္အသစ္ ေတြ တာဝန္အသစ္ေတြ ေပးလာရင္ လုုပ္ဖိုု႕ ကိုုင္ဖိုု႕ စိတ္မဝင္စား ျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။

၄။ အခ်င္းခ်င္း မကူညီတက္ပါ – သူတိုု႕ အလုုပ္မဟုုတ္ရင္ ဘာမွ အကူအညီေတာင္းလိုု႕မရပါ။ ဘယ္ေသာအခါမွ ေစသနာပါပါ မလုုပ္ေပးပါ။

၅။ အတင္းတုုတ္ျခင္း – အတင္းတုုတ္ျခင္းဟာ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ား အထင္လြဲမႈမ်ားကိုု ဖန္တီးေပးပါျပီး သာသာယာယာ ရွိေနတဲ့ အလုုပ္ခြင္ ကိုု ပ်က္ဆီးေစပါတယ္။

၆။ လိမ္သည္ – လိမ္ေျပာတက္တဲ့ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္တစ္ေယာက္ဟာ လုုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အႏၱရာယ္ အရမ္းၾကီးပါတယ္။

၇။ ဆရာၾကီး စတိုုင္ဖမ္းျခင္း – သူ႕ေလာက္မသိ သူ႕ေလာက္မတက္ဘူး ဟုု ထင္ကာ ဘဝင္ေလဟပ္ေနတက္သည္။

၈။ တစ္ေယာက္ထဲ အလုုပ္လုုပ္သည္ – ဘယ္သူနဲ႕မွ အလုုပ္ေပါင္းမလုုပ္ ပဲ တစ္ကိုုယ္ေတာ္ ပြဲၾကမ္းေနတက္သည္။ ကုုမၼဏီ အလုုပ္ အစိုုးရအလုုပ္ မွန္သမွ် အမ်ားနွင့္ လက္တြဲလုုပ္တက္မွ ေအာင္ျမင္နိုု္င္မည္။

၉ ။ တာဝန္မေက်ျခင္း – ခိုုင္းထားတာကိုု ဘယ္ေတာ့မွ အခ်ိန္မွန္ျပီးေအာင္မလုုပ္ ၊ ျဖစ္ကလတ္ဆန္းလုုပ္ျပီး ကတိ ပ်က္တက္သည္။

၁၀။ ခိုုင္းမွလုုပ္ – ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားသည္ အလုုပ္ကိုု မရွိရွိတာ ရွာလုုပ္တက္ျပီး အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ခိုုင္းတာကိုု ေစာင့္သည္။

၁၁။ စူးစမ္းမႈကင္းမဲ့ျခင္း – မေကာင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မသိတာကိုု စူးစမ္း ေမးျမန္းျခင္း ၊ သင္ယူခ်င္စိတ္ မ်ားကင္းမဲ့တက္ၾကသည္။

၁၂။ တိုုးတက္ရန္မရွိ – ကိုုယ္ဟာကိုုယ္ တိုုးတက္လာေအာင္ ၾကိုးစား ေလ့လာ သင္ယူမႈကင္းျပီး ဘဝကိုု အျမီး ေျမာက္လိုုက္ အီးေပါက္လိုုက္ ျဖတ္သန္းခ်င္ၾကသည္။

၁၃။ စိတ္အာရံုု ေျပာင္းလြယ္ျခင္း – ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားသည္ အလုုပ္ကိုု တစိုုက္မတ္မတ္ တာဝန္ေက်ေအာင္ အာရံုုစိုုက္ လုုပ္ေဆာင္တက္ျပီး ညံ့ဖ်င္းေသာ ဝန္ထမ္း သည္ အာရံုုေျပာင္းလြယ္ျခင္း အာရံုုမ်ားျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး အလုုပ္လာကာ ေပးထားတဲ့လခ ယူျပီး ကိုုယ့္ဖုုန္းႏွင့္ကိုုယ္ Game ေဆာ့လုုိက္ online ေပၚမွာ Chatting လုုပ္လိုုက္. အလုုပ္မွလြဲ၍ က်န္တာအကုုန္လုုပ္ ကာ အလုုပ္ဆင္းခ်ိန္ကိုု ထိုုင္ေဆာင့္တက္ၾကသည္။
အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ကုုမၼဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစကာ ကုုမၼဏီ တိုုးတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ထိုုဝန္ထမ္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုုပ္လုုပ္ခ်င္စိတ္ကိုုပါ ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သည္။ လူအမ်ား စုု၍ အလုုပ္လုုပ္ရေသာ ကုုမၼဏီလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေလွ ႏွင့္တူကာ ငါးခံုုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုုးပုုတ္နိုုင္သည့္အတြက္ ထိုုကဲ့သိုု႕ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါက ဂရုုတစုုိက္ ကိုုင္တြယ္သင့္သည္။ မိမိကိုုယ္တိုုင္ ထိုုကဲ့သိုု႕ ျဖစ္ေနပါက ကိုုယ္စိတ္ဝင္စားေသာ ေပ်ာ္မည္ထင္ေသာ အလုုပ္သစ္ကိုု ေျပာင္းလဲလုုပ္ကိုုင္သင့္သည္။ မိမိ၏ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ျဖစ္ေနပါက သတိထား ဆက္ဆံသင့္သည္။
မိန္းကေလးတိုုင္း ေတာင့္တျပီး . . . ေယာက်္ားေလးတိုုင္း အားက်ေစဖိုု့ . . .
Gentleman Magazine
===============================================

အလုုပ်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကင်းမဲ့ သော ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့် ၁၃ ခုု

လုုပ်ငန်းခွင်မှာ ရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့လူတိုုင်းဟာ လုုပ်ဖော်ကိုုင်ဖက်များ ၊ လက်အောက်ငယ်သားများနဲ့ အမြဲ ဆက်ဆံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော လူများက ကိုုယ့်ကိုု အလုုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင်အားပေး သလိုု အချို့သူများကတော့ အလုုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်အောင် အတင်းချတက်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အဆိုုးမြင်ဝါဒီ တစ်ယောက် သိုု့မဟုုတ် အဆိုုးမြင်သမားရဲ့ စကားတွေနားထောင်မိတယ်ဆိုုရင် သင့်အတွက် တက်လမ်းဟာ ပိတ်ဆိုု့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုုယ့်အလုုပ် အပေါ် မကောင်းမြင်တဲ့သူ တွေ ဘယ်ရာထူးကြီးကြီးရောက်နေတက်တာရှိသလဲ ဆိုုတာ တွေးကြည့်ရင်သိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေက အဆိုုးမြင်တွေလဲ ဆုုိတာ ရယ် ဝေါင်ဝေါင် ရွှေးလိုု့ရအောင် သူတိုု့ရဲ့အကျင့် တွေကိုု ဖော်ပြပေးလိုုက်ပါတယ်။
၁။ မကျေမနပ်ပြောဆိုုသည် . complain တက်သည် – အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများဟာ အမြဲ တမ်း သူတိုု့ အလုုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်တာကိုု ပြောတက်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှသူတိုု့အတွက် မကောင်းဘူးလိုု့ထင်နေတက်ပါတယ်။

၂။ အကြောင်းပြချက်ပေးတယ် – အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများဟာ ဘယ်တော့ မှတာဝန်ယူတက်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူး။ အမှားလုုပ်မိတိုုင်း အမှားဝန်ခံတောင်းပံတာထက် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး လျှောက်ပေးပါတယ်။

၃။ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ – အလုုပ်အသစ် တွေ တာဝန်အသစ်တွေ ပေးလာရင် လုုပ်ဖိုု့ ကိုုင်ဖိုု့ စိတ်မဝင်စား ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။

၄။ အချင်းချင်း မကူညီတက်ပါ – သူတိုု့ အလုုပ်မဟုုတ်ရင် ဘာမှ အကူအညီတောင်းလိုု့မရပါ။ ဘယ်သောအခါမှ စေသနာပါပါ မလုုပ်ပေးပါ။

၅။ အတင်းတုုတ်ခြင်း – အတင်းတုုတ်ခြင်းဟာ လုုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနှောင့်အယှက်များ အထင်လွဲမှုများကိုု ဖန်တီးပေးပါပြီး သာသာယာယာ ရှိနေတဲ့ အလုုပ်ခွင် ကိုု ပျက်ဆီးစေပါတယ်။

၆။ လိမ်သည် – လိမ်ပြောတက်တဲ့ လုုပ်ဖော်ကိုုင်ဖက်တစ်ယောက်ဟာ လုုပ်ငန်းခွင်အတွက် အန္တရာယ် အရမ်းကြီးပါတယ်။

၇။ ဆရာကြီး စတိုုင်ဖမ်းခြင်း – သူ့လောက်မသိ သူ့လောက်မတက်ဘူး ဟုု ထင်ကာ ဘဝင်လေဟပ်နေတက်သည်။

၈။ တစ်ယောက်ထဲ အလုုပ်လုုပ်သည် – ဘယ်သူနဲ့မှ အလုုပ်ပေါင်းမလုုပ် ပဲ တစ်ကိုုယ်တော် ပွဲကြမ်းနေတက်သည်။ ကုုမ္မဏီ အလုုပ် အစိုုးရအလုုပ် မှန်သမျှ အများနှင့် လက်တွဲလုုပ်တက်မှ အောင်မြင်နိုု်င်မည်။

၉ ။ တာဝန်မကျေခြင်း – ခိုုင်းထားတာကိုု ဘယ်တော့မှ အချိန်မှန်ပြီးအောင်မလုုပ် ၊ ဖြစ်ကလတ်ဆန်းလုုပ်ပြီး ကတိ ပျက်တက်သည်။

၁၀။ ခိုုင်းမှလုုပ် – ဝန်ထမ်းကောင်းများသည် အလုုပ်ကိုု မရှိရှိတာ ရှာလုုပ်တက်ပြီး အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ သည် ခိုုင်းတာကိုု စောင့်သည်။

၁၁။ စူးစမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်း – မကောင်းသော ဝန်ထမ်းများ သည် ဘယ်သောအခါမှ မသိတာကိုု စူးစမ်း မေးမြန်းခြင်း ၊ သင်ယူချင်စိတ် များကင်းမဲ့တက်ကြသည်။

၁၂။ တိုုးတက်ရန်မရှိ – ကိုုယ်ဟာကိုုယ် တိုုးတက်လာအောင် ကြိုးစား လေ့လာ သင်ယူမှုကင်းပြီး ဘဝကိုု အမြီး မြောက်လိုုက် အီးပေါက်လိုုက် ဖြတ်သန်းချင်ကြသည်။

၁၃။ စိတ်အာရုုံ ပြောင်းလွယ်ခြင်း – ဝန်ထမ်းကောင်းများသည် အလုုပ်ကိုု တစိုုက်မတ်မတ် တာဝန်ကျေအောင် အာရုံုစိုုက် လုုပ်ဆောင်တက်ပြီး ညံ့ဖျင်းသော ဝန်ထမ်း သည် အာရုံုပြောင်းလွယ်ခြင်း အာရုံုများခြင်းများဖြစ်ပြီး အလုုပ်လာကာ ပေးထားတဲ့လခ ယူပြီး ကိုုယ့်ဖုုန်းနှင့်ကိုုယ် Game ဆော့လုုိက် online ပေါ်မှာ Chatting လုုပ်လိုုက်. အလုုပ်မှလွဲ၍ ကျန်တာအကုုန်လုုပ် ကာ အလုုပ်ဆင်းချိန်ကိုု ထိုုင်ဆောင့်တက်ကြသည်။
အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ သည် ကုုမ္မဏီ အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေကာ ကုုမ္မဏီ တိုုးတက်ရာလမ်းကြောင်းတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ထိုုဝန်ထမ်းရှိနေခြင်းကြောင့် အခြားသောဝန်ထမ်းများ၏ အလုုပ်လုုပ်ချင်စိတ်ကိုုပါ ထိခိုုက်စေနိုုင်သည်။ လူအများ စုု၍ အလုုပ်လုုပ်ရသော ကုုမ္မဏီလုုပ်ငန်းများသည် လှေ နှင့်တူကာ ငါးခုံုးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံုးပုုတ်နိုုင်သည့်အတွက် ထိုုကဲ့သိုု့ ဝန်ထမ်းများရှိပါက ဂရုုတစုုိက် ကိုုင်တွယ်သင့်သည်။ မိမိကိုုယ်တိုုင် ထိုုကဲ့သိုု့ ဖြစ်နေပါက ကိုုယ်စိတ်ဝင်စားသော ပျော်မည်ထင်သော အလုုပ်သစ်ကိုု ပြောင်းလဲလုုပ်ကိုုင်သင့်သည်။ မိမိ၏ လုုပ်ဖော်ကိုုင်ဖက်ဖြစ်နေပါက သတိထား ဆက်ဆံသင့်သည်။
မိန်းကလေးတိုုင်း တောင့်တပြီး . . . ယောကျ်ားလေးတိုုင်း အားကျစေဖိုု့ . . .
Gentleman Magazine
===============================================

Related Posts

%%footer%%