ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ အမူအက်င့္ (၁၂)ခု

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဟာ အကဲျဖတ္နားလည္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ သင္သိထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ကေတာင္မွ သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ေကာင္းေတြ အေၾကာင္းကို တိတိက်က် ရွင္းမျပတတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဟာ ပံုေသမရွိတတ္သလို ထူးျခားတဲ့ အရည္အခ်င္းတြ ေပါင္းစပ္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အတုယူေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အမူအက်င့္(၁၂)ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ရဲစြမ္းသတိၱ

လူအမ်ားစုဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို မလိုက္ခင္မွာ ေခါင္းေဆာင္မွာ ရဲစြမ္းသတိၱ ရွိမရွိေစာင့္ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး အားလံုးေကာင္းဖို႔ၾကည့္တတ္သူ မ်ိဳး၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့အေျခအေနမွာေတာင္မွ အလြယ္တကူအ႐ႈံးမေပးတတ္သူမ်ိဳးကို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစ ခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။

၂။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းျခင္း

ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းသူေတြဟာ လူေတြအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြနဲ႔ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၃။ သေဘာထားႀကီးျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြက သေဘာထားႀကီးၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ နာမည္ေကာင္းနဲ႔ အခြင့္အေရးကို ေ၀မွ်ခံစားတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈလိုပဲ မုဒိတာပြားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ၀န္ထမ္းေတြတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို ဦးစားေပးတတ္ၾကပါတယ္။

၄။ ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ရာထူးနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဟာ တျခားသူ ေတြထက္ သာတယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွမေတြးတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ နိမ့္က်တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ေလ့ရွိၿပီး မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ေတြကိုလည္း ေနာက္လိုက္ေတြကို ေစခိုင္းေလ့မရွိပါဘူး။

၅။ မိမိကိုယ္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း

မိမိကုိယ္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းဟာ သိမွတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ (EQ) ရဲ႕အေျခခံျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရွိတဲ့အရည္အခ်င္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကို အျပည့္အ၀ နားလည္ထားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ဘယ္ေနရာမွာ အစြမ္းထက္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ အားနည္းတယ္ဆိုတာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြ နည္းသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။

၆။ ေရႊစည္းမ်ဥ္းကိုလုိက္နာထိန္းသိမ္းျခင္း

သင့္ကိုတျခားသူေတြက ဆက္ဆံေစလိုတဲ့အတိုင္း တျခားသူေတြကို ဆက္ဆံပါဆိုတဲ့ ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းကို အတိအက်လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးက သင့္ကိုဆက္ဆံေစလိုတဲ့ ပံုစံအတိုင္း ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကေတာ့ ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာၿပီး လူေတြကိုဆက္ဆံတတ္တဲ့အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို သူတို႔အၾကိဳက္လုိက္ၿပီး ဆက္ဆံတတ္ၾကပါေသးတယ္။

၇။ စိတ္၀င္စားတက္ၾကြမႈ

စိတ္ပါ၀င္စားမႈနဲ႔ စိတ္တက္ၾကြမႈဟာ ပူးတြဲေနတတ္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္အားတက္ၾကြမႈမရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ဆီမွာ ဘယ္သူကမွအလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ ပတ္သကၿပီး စိတ္၀င္စားတက္ၾကြမႈအျပည့္ရွိၿပီး သူတို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိသူေတြကိုလည္း စိတ္၀င္စားတက္ၾကြ လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၈။ ပ်ံ႕ႏွံ႕လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြအားလံုးဟာ သူတို႔မွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ဘူးဆို တာ သိၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္လိုက္၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးကလည္း သိျမင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြကို ဦးတည္ခ်က္က ဘယ္လို၊ ဘယ္ပံု၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္တဲ့အခါ ဘယ္လိုအက်ိဳးရလဒ္ေတြရရွိမယ္ဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

၉။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အေျပာေရာ အလုပ္မွာသာမက အရာရာအားလံုးမွာ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ ၾကပါတယ္။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ေနာက္လိုက္၀န္ထမ္းေတြက အခ်ိန္ကုန္ခံ စဥ္းစားမေနပဲ ပံ့ပိုးေပးတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးေတြဟာ အရမ္းႀကီးျပည့္စုံေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ အမ်ားရဲ႕ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိတတ္ၾကပါတယ္။

၁၀။ ခင္မင္ရင္းႏွီးတတ္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ တျခားသူေတြရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုလက္ခံေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခင္မင္တတ္ၾကၿပီး တျခားသူေတြ စကားေျပာဖို႔၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို တင္ျပဖို႔ ၊ ေမးခြန္းေတြေမးဖို႔ကို လက္သင့္ခံတတ္ၾကပါတယ္။

၁၁။ တာ၀န္ခံႏိုင္စြမ္း

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြအတြက္ အျမဲတမ္းရပ္တည္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အျပစ္ကိုလႊဲခ်ေလ့မရွိသလို ဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ မရွက္မေၾကာက္ တာ၀န္ယူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ သူတို႔ဟာ လူေတြရဲ႕ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိေလ့ရွိပါတယ္။

၁၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း

ဘယ္ေနရာကိုေရာက္ေအာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိရသလိုပဲ ဘာေၾကာင့္သြားရတယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိဖို႔ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ဘာအတြက္ ရပ္တည္ေနရသလဲဆိုတာကို သိရွိၿပီး သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ ႀကီးမားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေနရတယ္ဆိုတာကို သေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ခ်ျပၿပီး လူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တတ္ၾကပါတယ္။

နိဂံုး

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အခုေဖာ္ျပထားတဲ့အမူအက်င့္ေတြကို တစ္ခါတည္း က်င့္သံုးရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္က်င့္သံုးၾကည့္ပါ။ ထူးထူးျခားျခား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးၿပီးက်င့္သံုးရင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ၏ အမူအကျင့် (၁၂)ခု

ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာ အကဲဖြတ်နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်သိထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကတောင်မှ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကောင်းတွေ အကြောင်းကို တိတိကျကျ ရှင်းမပြတတ်ပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာ ပုံသေမရှိတတ်သလို ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွ ပေါင်းစပ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ အတုယူလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမူအကျင့်(၁၂)ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ ရဲစွမ်းသတ္တိ
လူအများစုဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို မလိုက်ခင်မှာ ခေါင်းဆောင်မှာ ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိမရှိစောင့်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ပြီး အားလုံးကောင်းဖို့ကြည့်တတ်သူ မျိုး၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေမှာတောင်မှ အလွယ်တကူအရှုံးမပေးတတ်သူမျိုးကို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေ ချင်တတ်ကြပါတယ်။

၂။ ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်း
ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ဟာ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ရဲ့ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းသူတွေဟာ လူတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပြီး သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေနဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။

၃။ သဘောထားကြီးခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက သဘောထားကြီးကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ နာမည်ကောင်းနဲ့ အခွင့်အရေးကို ဝေမျှခံစားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ တခြားသူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်း သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလိုပဲ မုဒိတာပွားနိုင်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ ၀န်ထမ်းတွေတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။

၄။ နှိမ့်ချတတ်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရာထူးနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာ တခြားသူ တွေထက် သာတယ်လို့ ဘယ်တော့မှမတွေးတတ်ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် နိမ့်ကျတဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်လေ့ရှိပြီး မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း နောက်လိုက်တွေကို စေခိုင်းလေ့မရှိပါဘူး။
၅။ မိမိကိုယ်ကို နားလည်နိုင်စွမ်း
မိမိကိုယ်ကို နားလည်နိုင်စွမ်းဟာ သိမှတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည် (EQ) ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှိတဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို အပြည့်အဝ နားလည်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ၊ ဘယ်နေရာမှာ အစွမ်းထက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းတယ်ဆိုတာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေကို အသုံးပြုပြီး အားနည်းချက်တွေ နည်းသွားအောင်လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။

၆။ ရွှေစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာထိန်းသိမ်းခြင်း
သင့်ကိုတခြားသူတွေက ဆက်ဆံစေလိုတဲ့အတိုင်း တခြားသူတွေကို ဆက်ဆံပါဆိုတဲ့ ရွှေရောင်စည်းမျဉ်းကို အတိအကျလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကို သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးက သင့်ကိုဆက်ဆံစေလိုတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေ ပျော်ရွှင်နေမှာသေချာပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတော့ ရွှေရောင်စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာပြီး လူတွေကိုဆက်ဆံတတ်တဲ့အပြင် တစ်ဦးချင်းစီကို သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီး ဆက်ဆံတတ်ကြပါသေးတယ်။

၇။ စိတ်ဝင်စားတက်ကြွမှု
စိတ်ပါ၀င်စားမှုနဲ့ စိတ်တက်ကြွမှုဟာ ပူးတွဲနေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်ဆီမှာ ဘယ်သူကမှအလုပ်မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သကပြီး စိတ်ဝင်စားတက်ကြွမှုအပြည့်ရှိပြီး သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသူတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတက်ကြွ လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။

၈။ ပျံ့နှံ့လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအားလုံးဟာ သူတို့မှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မျှော်မှန်းချက်ရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆို တာ သိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးကလည်း သိမြင်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင် ကောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကို ဦးတည်ချက်က ဘယ်လို၊ ဘယ်ပုံ၊ မျှော်မှန်းချက်ပြည့်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရရှိမယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင် ပြောဆိုဖော်ပြနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
၉။ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ အပြောရော အလုပ်မှာသာမက အရာရာအားလုံးမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ် ကြပါတယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို နောက်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေက အချိန်ကုန်ခံ စဉ်းစားမနေပဲ ပံ့ပိုးပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေဟာ အရမ်းကြီးပြည့်စုံနေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အများရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကို ရရှိတတ်ကြပါတယ်။

၁၀။ ခင်မင်ရင်းနှီးတတ်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ကြိုဆိုလက်ခံလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ခင်မင်တတ်ကြပြီး တခြားသူတွေ စကားပြောဖို့၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို တင်ပြဖို့ ၊ မေးခွန်းတွေမေးဖို့ကို လက်သင့်ခံတတ်ကြပါတယ်။

၁၁။ တာဝန်ခံနိုင်စွမ်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ နောက်လိုက်ငယ်သားတွေအတွက် အမြဲတမ်းရပ်တည်ပေးပါတယ်။ သူတို့ဟာ အပြစ်ကိုလွှဲချလေ့မရှိသလို ဆုံးရှုံးမှုအတွက် မရှက်မကြောက် တာဝန်ယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူတို့ဟာ လူတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရရှိလေ့ရှိပါတယ်။

၁၂။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်း
ဘယ်နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက်ရှိရသလိုပဲ ဘာကြောင့်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ရှိဖို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ သူတို့ဘာကြောင့် ဘာအတွက် ရပ်တည်နေရသလဲဆိုတာကို သိရှိပြီး သူတို့မျှော်မှန်းထားတာထက် ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ၀င်နေရတယ်ဆိုတာကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကလည်း ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ချပြပြီး လူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တတ်ကြပါတယ်။

နိဂုံး
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အခုဖော်ပြထားတဲ့အမူအကျင့်တွေကို တစ်ခါတည်း ကျင့်သုံးရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ကျင့်သုံးကြည့်ပါ။ ထူးထူးခြားခြား အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးပြီးကျင့်သုံးရင်းနဲ့ သင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်သွားနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Thorn Htet
==============================================

Related Posts

%%footer%%