ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလိုသူတို႔အတြက္ အဆိုအမိန္႔ ၅၀

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တိုင္းဟာ သူတို႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အလုပ္ကို ပခံုးေပၚ ထမ္းထားရတာပါ။ သင္ထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႔ သင့္ဝန္ထမ္းေတြကလဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ သင့္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားပါ။

လူဆိုတာ ဖိအားေလးတစ္ခု သက္ေရာက္တာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ အထီးက်န္ၿပီး အားကိုး႐ွာလာပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းဟာ သူတို႔ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခက္အခဲတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။

သင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္၊ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနခ်ိန္မွာ ဖတ္ၾကည့္ဖို႔ စိတ္ခြန္အားျမင့္ေစမယ့္ အဆိုအမိန္႔ ငါးဆယ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁. ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္လိုက္ေတြကို သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ေနရာ ပို႔ေပးတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကေတာ့ ေရာက္သင့္တဲ့ ေနရာေတြကို ပို႔ေပးတယ္။

၂. ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လူသိမခံရင္ အေကာင္းဆံုးပါ။ အဲဒါမွ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့အခါ လူေတြက အဲဒါ ငါတို႔လုပ္တာလို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္မွာေလ။

၃. သင့္ကိုယ္သင္ ျမင္းေပၚမွာ ရယ္စရာေကာင္းတယ္ထင္ေနရင္ စစ္တပ္တစ္တပ္ကို ဦးမေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

၄. အေအာင္ျမင္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အ႐ွင္းလင္းဆံုးလူေတြပါ။ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပသနာကို လူအားလံုးနားလည္ေလာက္ေအာင္ ႐ွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

၅. ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပထမတာဝန္က ျဖစ္ႏိုင္တာကို သိထားဖို႔ပါ။ ေနာက္ဆံုးတာဝန္က ေက်းဇူးတင္စကားပါ။ ၾကားထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္က ကြၽန္ပါပဲ။

၆. သင့္အျပဳအမူေတြက တျခားသူေတြကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ သင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။

၇. ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္းသူပါ။

၈. ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သိုးထိန္းေခြးလိုပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာေနၿပီး သိုးတစ္အုပ္လုံးကို ထိန္းေက်ာင္းေနမွန္းမသိရပဲ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ပါတယ္။

၉. နာခံဖို႔မသင္ယူဖူးသူဟာ အမိန္႔ေကာင္းေကာင္းမေပးႏိုင္ပါဘူး။

၁၀. ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ သင္ၿပီးေစခ်င္တဲ့အရာကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ လုပ္ခ်င္သူတစ္ေယာက္ လႊတ္ေပးတတ္ျခင္းပါ။

၁၁. ေနာက္ရာစုႏွစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အင္အားႀကီးသူေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၁၂. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ အျပစ္ကို မ်ားမ်ားခံယူၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို နည္းနည္းသာ ယူတတ္သူပါ။

၁၃. ရာထူးမ႐ွိရင္ေတာင္ လူေတြက လိုလိုခ်င္ခ်င္ တင္ေျမႇက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၁၄. ေနာက္လိုက္ေတြကို ေသြး ေခြၽးတို႔နဲ႔ စေတးတာက ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ေနရေအာင္လုပ္တာထက္ ပိုရေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစြန္းေရာက္လာရင္ေတာ့ လူေတြက သူရဲေကာင္းဆန္ပါတယ္။

၁၅. ေန႔တိုင္းကို ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ေလာကႀကီးအေပၚ ေကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ စတင္ပါ။

၁၆. ေန႔တိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၁၇. ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ခင္က ေအာင္ျမင္မႈဟာ သင့္အတြက္ပါ။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြအတြက္ပါ။

၁၈. ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကို ျမႇင့္တင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုၿပီးျမႇင့္၊ သူ႔ရဲ႕ဘဝကို အျမင့္ဆံုး တင္ေပးတာပါ။

၁၉. အလုပ္က လူေတြကို ညႇာဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြကို တြန္းအားေပးၿပီး ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ ဘဝကို ေရာက္ေစဖို႔ပါ။

၂၀. ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ရာထူးေပးလိုက္တာ မျဖစ္ရပါဘူး။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တာ ျဖစ္ရပါမယ္။

၂၁. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ သူတို႔လူေတြနဲ႔ သံေယာဇဥ္႐ွိၿပီး သူတို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

၂၂. ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ေရ႐ွည္ေအာင္ျမင္ဖို႔က ေခါင္းေဆာင္ခ်င္ရပါမယ္။

၂၃. ေခါင္းေဆာင္ေနတယ္လို႔ထင္ေပမယ့္ လွည့္ၾကည့္လိုက္လို႔ တစ္ေယာက္မွပါမလာရင္ အဲဒါ လမ္းေလ်ွာက္ထြက္ေနတာပါပဲ။

၂၄. ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ခိုင္မာေပမယ့္ မၾကမ္းတမ္းရပါဘူး။ သနေပမယ့္ မေပ်ာ့ညံ့ရပါဘူး။ စည္းကမ္းႀကီးေပမယ့္ အႏိုင္မက်င့္ရပါဘူး။ အေတြးေကာင္းေပမယ့္ မပ်င္းရပါဘူး။ ဂုဏ္ယူေပမယ့္ မေမာက္မာရပါဘူး။ အာရႊင္ေပမယ့္ ငေပါႀကီး မျဖစ္ရပါဘူး။

၂၅. တီးဝိုင္းတစ္ခုကို ေခါင္းေဆာင္ခ်င္ရင္ ပရိသတ္ကို ေက်ာေပးရပါမယ္။

၂၆. ႀကီးက်ယ္တာေတြလုပ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္တာေတြအမိန္႔ေပးဖို႔က ပိုၿပီးခက္ပါတယ္။

၂၇. ေတြးတတ္တဲ့လူေတြနဲ႔ အမိန္႔ေပးႏိုင္သူေတြ ေခါင္းေဆာင္ဖို႔အတြက္ လိုပါတယ္။

၂၈. ေခါင္းေဆာင္မႈက ေမြးရာပါမဟုတ္ပါဘူး။ ႀကိဳးစားရယူရတာပါ။

၂၉. သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးရန္သူပါ။

၃၀. လူတစ္ေယာက္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၂ ခု႐ွိပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းနဲ႔ အမွန္တရားပါ။

၃၁. ဘဲတစ္ေကာင္ထပ်ံသြားတာဟာ ဘဲတစ္အုပ္လံုးကို လြတ္ေစပါတယ္။

၃၂. လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အမူအက်င့္ဟာ သက္ေတာင့္သက္သာေနရခ်ိန္မွာ မမွန္ပါဘူး။ အခ်က္အခဲေ႐ွ႕မွာ ရင္ဆိုင္ပံုကသာ အမွန္ပါ။

၃၃. အကုန္လံုးလုပ္ခ်င္ေနရင္၊ အကုန္လံုးရခ်င္ေနရင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မလာပါဘူး။

၃၄. ပံုမွန္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔အခက္အခဲကို ဖယ္႐ွားပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူမ်ားအခက္အခဲကို ဖယ္႐ွားပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ အခက္အခဲ ဖယ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ သင္ေပးပါတယ္။

၃၅. လူေတြကို ေခါင္းေဆာင္ခ်င္ရင္ ႏွိမ့္ခ်တတ္ပါ၊

၃၆. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြက ငယ္သားေတြကို ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားလာေအာင္ ထားေပးပါတယ္။

၃၇. ဥပမာေပးတာဟာ သူမ်ားေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းပါ။

၃၈. သင့္အျပဳအမူေတြက သူမ်ားေတြကို ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားလာေစရင္ သင္က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။

၃၉. တစ္ခါတစ္ေလမွာ ေခါင္းေဆာင္က ဗလာျဖစ္ၿပီး ေနာက္လိုက္ေတြက သူရဲေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

၄၀. လူေတြဟာ တူမဟုတ္ရင္သံ၊ သံမဟုတ္ရင္ တူပါ။

၄၁. ကိုယ့္ဘာသာ ေခါင္းမေဆာင္ႏိုင္ရင္ သူမ်ားေတြကိုလည္း ဦးမေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

၄၂. ကမၻာ့သမိုင္းဆိုတာ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အထၳဳပတၱိပါ။

၄၃. ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အျပစ္ေႏွးေႏွးခ်ၿပီး ဆုျမန္ျမန္ ခ်သင့္ပါတယ္။

၄၄. ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ရာထူးမလိုပါဘူး။

၄၅. စြမ္းအား၊ မဆုတ္မနစ္တဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို ေရႊ႔ႏိုင္ပါတယ္။

၄၆. တျခားသူရဲ႕ဖေယာင္းတိုင္ကို မႈတ္တာဟာ သင့္ကို ပိုလင္းမလာေစပါဘူး။

၄၇. ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျမဴလာမ႐ွိပါဘူး။ က်႐ွံုးဖို႔ ပံုေသနည္းကေတာ့ လူတိုင္းအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ပါ။

၄၈. လိုက္နာတတ္သူဟာ အမိန္႔ေပးႏိုင္သူပါ။

၄၉. လူတစ္ေယာက္က ကံေကာင္းရင္ အိပ္မက္ေတြကို အ႐ွိတရား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ခဲပါတယ္။

၅၀. အေကာင္းဆံုးမန္ေနဂ်ာဆိုတာ အလုပ္အတြက္ အေတာ္ဆံုးလူေတြကို ေခၚႏိုင္ၿပီး သူတို႔လုပ္ေနတုန္း ဝင္မ႐ႈပ္ပဲ ေနႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Cyan Calyx

==============================================

အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုသူတို့အတွက် အဆိုအမိန့် ၅၀

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အလုပ်ကို ပခုံးပေါ် ထမ်းထားရတာပါ။ သင်ထုတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းတွေကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းအားပါ။

လူဆိုတာ ဖိအားလေးတစ်ခု သက်ရောက်တာနဲ့ စိတ်ဖိစီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်ပြီး အားကိုးရှာလာပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ သူတို့အောင်မြင်ဖို့ အခက်အခဲတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အောင်မြင်ချင်ရင် သူတို့ရဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။

သင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ ဖတ်ကြည့်ဖို့ စိတ်ခွန်အားမြင့်စေမယ့် အဆိုအမိန့် ငါးဆယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ နောက်လိုက်တွေကို သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာ ပို့ပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတော့ ရောက်သင့်တဲ့ နေရာတွေကို ပို့ပေးတယ်။

၂. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ လူသိမခံရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အဲဒါမှ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ လူတွေက အဲဒါ ငါတို့လုပ်တာလို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မှာလေ။

၃. သင့်ကိုယ်သင် မြင်းပေါ်မှာ ရယ်စရာကောင်းတယ်ထင်နေရင် စစ်တပ်တစ်တပ်ကို ဦးမဆောင်နိုင်ပါဘူး။

၄. အအောင်မြင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေဟာ အရှင်းလင်းဆုံးလူတွေပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြသနာကို လူအားလုံးနားလည်လောက်အောင် ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။

၅. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ပထမတာဝန်က ဖြစ်နိုင်တာကို သိထားဖို့ပါ။ နောက်ဆုံးတာဝန်က ကျေးဇူးတင်စကားပါ။ ကြားထဲမှာ ခေါင်းဆောင်က ကျွန်ပါပဲ။

၆. သင့်အပြုအမူတွေက တခြားသူတွေကို ရည်မှန်းချက်ကြီးမားအောင် လုပ်နိုင်ရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။

၇. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်းသူပါ။

၈. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သိုးထိန်းခွေးလိုပါ။ နောက်ဆုံးမှာနေပြီး သိုးတစ်အုပ်လုံးကို ထိန်းကျောင်းနေမှန်းမသိရပဲ ထိန်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်။

၉. နာခံဖို့မသင်ယူဖူးသူဟာ အမိန့်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ပါဘူး။

၁၀. ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ သင်ပြီးစေချင်တဲ့အရာကို လိုလိုချင်ချင် လုပ်ချင်သူတစ်ယောက် လွှတ်ပေးတတ်ခြင်းပါ။

၁၁. နောက်ရာစုနှစ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အင်အားကြီးသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

၁၂. ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ အပြစ်ကို များများခံယူပြီး အကျိုးအမြတ်ကို နည်းနည်းသာ ယူတတ်သူပါ။

၁၃. ရာထူးမရှိရင်တောင် လူတွေက လိုလိုချင်ချင် တင်မြှေက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။

၁၄. နောက်လိုက်တွေကို သွေး ချွေးတို့နဲ့ စတေးတာက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေရအောင်လုပ်တာထက် ပိုရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစွန်းရောက်လာရင်တော့ လူတွေက သူရဲကောင်းဆန်ပါတယ်။

၁၅. နေ့တိုင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက် လောကကြီးအပေါ် ကောင်းကြောင်းနဲ့ စတင်ပါ။

၁၆. နေ့တိုင်းခေါင်းဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။

၁၇. ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခင်က အောင်မြင်မှုဟာ သင့်အတွက်ပါ။ ဖြစ်ပြီးတော့ သူများတွေအတွက်ပါ။

၁၈. ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို မြှင့်တင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုပြီးမြှင့်၊ သူ့ရဲ့ဘဝကို အမြင့်ဆုံး တင်ပေးတာပါ။

၁၉. အလုပ်က လူတွေကို ညှာဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကို တွန်းအားပေးပြီး ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ဘဝကို ရောက်စေဖို့ပါ။

၂၀. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ရာထူးပေးလိုက်တာ မဖြစ်ရပါဘူး။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာ ဖြစ်ရပါမယ်။

၂၁. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ သူတို့လူတွေနဲ့ သံယောဇဉ်ရှိပြီး သူတို့ကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။

၂၂. ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့က ခေါင်းဆောင်ချင်ရပါမယ်။

၂၃. ခေါင်းဆောင်နေတယ်လို့ထင်ပေမယ့် လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ တစ်ယောက်မှပါမလာရင် အဲဒါ လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာပါပဲ။

၂၄. ခေါင်းဆောင်မှုဟာ ခိုင်မာပေမယ့် မကြမ်းတမ်းရပါဘူး။ သနပေမယ့် မပျော့ညံ့ရပါဘူး။ စည်းကမ်းကြီးပေမယ့် အနိုင်မကျင့်ရပါဘူး။ အတွေးကောင်းပေမယ့် မပျင်းရပါဘူး။ ဂုဏ်ယူပေမယ့် မမောက်မာရပါဘူး။ အာရွှင်ပေမယ့် ငပေါကြီး မဖြစ်ရပါဘူး။

၂၅. တီးဝိုင်းတစ်ခုကို ခေါင်းဆောင်ချင်ရင် ပရိသတ်ကို ကျောပေးရပါမယ်။

၂၆. ကြီးကျယ်တာတွေလုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ကြီးကျယ်တာတွေအမိန့်ပေးဖို့က ပိုပြီးခက်ပါတယ်။

၂၇. တွေးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ အမိန့်ပေးနိုင်သူတွေ ခေါင်းဆောင်ဖို့အတွက် လိုပါတယ်။

၂၈. ခေါင်းဆောင်မှုက မွေးရာပါမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားရယူရတာပါ။

၂၉. သူရဲဘောကြောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူပါ။

၃၀. လူတစ်ယောက်မှာ အကြောင်းပြချက် ၂ ခုရှိပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းနဲ့ အမှန်တရားပါ။

၃၁. ဘဲတစ်ကောင်ထပျံသွားတာဟာ ဘဲတစ်အုပ်လုံးကို လွတ်စေပါတယ်။

၃၂. လူတစ်ယောက်ရဲ့အမူအကျင့်ဟာ သက်တောင့်သက်သာနေရချိန်မှာ မမှန်ပါဘူး။ အချက်အခဲရှေ့မှာ ရင်ဆိုင်ပုံကသာ အမှန်ပါ။

၃၃. အကုန်လုံးလုပ်ချင်နေရင်၊ အကုန်လုံးရချင်နေရင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မလာပါဘူး။

၃၄. ပုံမှန်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အခက်အခဲကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက သူများအခက်အခဲကို ဖယ်ရှားပါတယ်။ အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အခက်အခဲ ဖယ်ရှားနိုင်အောင် သင်ပေးပါတယ်။

၃၅. လူတွေကို ခေါင်းဆောင်ချင်ရင် နှိမ့်ချတတ်ပါ၊

၃၆. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက ငယ်သားတွေကို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်မားလာအောင် ထားပေးပါတယ်။

၃၇. ဥပမာပေးတာဟာ သူများတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပါ။

၃၈. သင့်အပြုအမူတွေက သူများတွေကို မျှော်လင့်ချက် မြင့်မားလာစေရင် သင်က ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။

၃၉. တစ်ခါတစ်လေမှာ ခေါင်းဆောင်က ဗလာဖြစ်ပြီး နောက်လိုက်တွေက သူရဲကောင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။

၄၀. လူတွေဟာ တူမဟုတ်ရင်သံ၊ သံမဟုတ်ရင် တူပါ။

၄၁. ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်းမဆောင်နိုင်ရင် သူများတွေကိုလည်း ဦးမဆောင်နိုင်ပါဘူး။

၄၂. ကမ္ဘာ့သမိုင်းဆိုတာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အထ္ထုပတ္တိပါ။

၄၃. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အပြစ်နှေးနှေးချပြီး ဆုမြန်မြန် ချသင့်ပါတယ်။

၄၄. ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရာထူးမလိုပါဘူး။

၄၅. စွမ်းအား၊ မဆုတ်မနစ်တဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက်ကောင်းတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။

၄၆. တခြားသူရဲ့ဖယောင်းတိုင်ကို မှုတ်တာဟာ သင့်ကို ပိုလင်းမလာစေပါဘူး။

၄၇. အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖော်မြူလာမရှိပါဘူး။ ကျရှုံးဖို့ ပုံသေနည်းကတော့ လူတိုင်းအကြိုက် လိုက်လုပ်ပါ။

၄၈. လိုက်နာတတ်သူဟာ အမိန့်ပေးနိုင်သူပါ။

၄၉. လူတစ်ယောက်က ကံကောင်းရင် အိပ်မက်တွေကို အရှိတရား ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ခဲပါတယ်။

၅၀. အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာဆိုတာ အလုပ်အတွက် အတော်ဆုံးလူတွေကို ခေါ်နိုင်ပြီး သူတို့လုပ်နေတုန်း ဝင်မရှုပ်ပဲ နေနိုင်တဲ့သူတွေပါ။
မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Cyan Calyx
==============================================

Related Posts

%%footer%%