ဉာဏ္ရည္အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ZawGyi + Unicode

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကမယ္ဆိုရင္ Intellectual Quotient (IQ) ဆိုတာကို ထည့္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဆို Intellectual Quotient (IQ) ဟာ ဘာလဲ။ IQ တစ္ခုတည္းနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ကို သတ္မွတ္လို႔ ရပါသလား။ စိတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ IQ ရဲ႕အေရးပါမႈကို (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲပါ၀င္ၿပီး တျခားဉာဏ္ရည္ေတြက (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဆို IQ အျပင္ တျခားဘယ္လိုအမ်ိဳးအစား ဉာဏ္ရည္ေတြ ရွိပါေသးလဲ။ ဒါေတြအားလံုးကို ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

IQ (Intellectual Quotient)

IQ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆန္းစစ္ႏိုင္မႈ၊ သခ်ာၤျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ၊ တစ္ခုခုကို ပံုေဖာ္ဖို႔နဲ႔ နားလည္မႈအတိုင္းအတာတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ IQ ဆိုတာက ဗဟုသုတအခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္မိေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ေနတဲ့ အေျခခံ ပညာေရးကေန အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ စာသင္ေက်ာင္းေတြအားလံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ IQ ျမင့္တက္လာဖို႔ ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

IQ ျမင့္သူေတြရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကေတာ့ –

– ယုတိၱဆန္ဆန္ စီစစ္ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း

– စူးစမ္းေလ့လာတတ္ျခင္း

– ျပႆနာေျဖရွင္းမႈစြမ္းရည္ေကာင္းျခင္း

– စာဖတ္၀ါသနာပါၿပီး ဘာသာစကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးႏႈန္းတတ္ျခင္း

– ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ စာလံုးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား မွတ္သားႏိုင္ျခင္း

– ဘယ္ကိစၥမဆို စိတ္၀င္စားမႈရွိျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

EQ (Emotional Quotient)

EQ ဆိုတာကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို သိျမင္ခံစားႏိုင္မႈ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္က ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ခံစားႏိုင္မႈတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အခါ၊ မွ်ေ၀ခံစားတတ္မႈ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္တို႔နဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈဆိုတဲ့ေနရာမွာ အသံနဲ႔ေျပာဆိုတာပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလံုးသားထဲက ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံတတ္တာမ်ိဳးကိုပါ ဆိုလုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွားကို ၀န္ခံႏိုင္တဲ့ သတိၱ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို လက္ခံႏိုင္စြမ္း စတာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ EQ ေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။

EQ ေကာင္းသူေတြရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား

– ခံစားခ်က္ေတြကို တိုက္ရုိက္ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း

– ထိတ္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္မႈ၊ အျပစ္၊ စိတ္ပ်က္စရာေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးမႈ စတဲ့ မေကာင္းတဲ့အေတြးေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမခံရျခင္း

– အရိပ္အကဲနားလည္ျခင္း

– စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အက်ိဳးအေၾကာင္းညီညြတ္မႈ၊ ယုတိၱက်မႈ စစ္မွန္မႈေတြနဲ႔ ထိန္းညွိႏိုင္ျခင္း

– ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း

– မိမိကိုယ္ကို စိတ္အားတက္ၾကြေနေအာင္ လႈံေဆာ္ႏိုင္ျခင္း

– လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ဓနဥစၥာေတြကို မက္ေမာေလ့မရွိပဲ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊ အမ်ားကလက္ခံႏိုင္မႈကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္တတ္ျခင္း။

– အစုအဖြဲ႕လိုက္အတူတကြ အလုပ္လုပ္တတ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးကိုအေကာင္းဆံုးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

PQ (Physical Quotient)

PQ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္မွာ ႏွလံုးခုန္ေနဖို႔၊ အဆုတ္ေတြ ေလ႐ႈဖို႔၊ ျပန္လည္ကုစားတတ္ဖို႔၊ ရယ္ေမာတတ္ဖို႔၊ ႏွာေခ်တတ္ဖို႔ အစရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္က တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Physical Quotient (PQ)ကေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈေတြက အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ မ်က္လံုးနဲ႔ လက္ရဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီလႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ေကာင္းတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ PQ ေကာင္းဖို႔ အဓိကလိုအပ္တဲ့သူေတြကေတာ့ အားကစားသမားေတြ၊ စစ္သည္ေတာ္ေတြ၊ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြ၊ အကသမားေတြနဲ႔ အျခားတီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

CQ (Creativeity Quotient)

တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးျဖစ္ပါတယ္။ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္စိတ္ကူးေတြကို စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။

CQ ေကာင္းသူေတြက –

– ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေတြ၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြကေန လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေတြးေခၚတတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

– ေတြးေနဖို႔ကို အားသန္ၿပီး ဆန္းသစ္မႈ၊ ထူးျခားမႈရွာေဖြကာ အခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ၾကည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။

– အလွအပကို သိရွိခံစားလြယ္ၿပီး အလွအပတန္ဖိုးကိုလည္း အေလးထားတတ္ၾကပါတယ္။

– အာ႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ အသံုးခ်ၿပီး သူမတူတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

AQ (Adversity Quotient)

AQ ကေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္စြမ္း၊ ေရွာင္လႊဲမရေအာင္ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြကို ရင္ဆိုင္ၿပီး လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ဒုကၡ၊ စိတ္ေ၀ဒနာ၊ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈ စတာေတြကို တုံ႔ျပန္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြၾကံဳလာရတဲ့အခါမွာ စိတ္ေအးေအး၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္တာက AQ ေကာင္းမေကာင္းဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

SQ (Spiritual Intelligence)

SQ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ တန္ဖုိးေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္၀ိဉာဥ္ကို ဘ၀ ယုံၾကည္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္စတာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ဉာဏ္ရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ ကမာၻမွာတန္ဖိုးအရွိဆံုးသတၱ၀ါေတြလို႔ ဆိုႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ SQ ရဲ႕အေျခခံ ဉာဏ္ရည္ေတြကေတာ့ Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Creativity Quotient (CQ) နဲ႔ Adversity Quotient (AQ)တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ IQ, EQ, CQ နဲ႔ AQ တို႔က SQ ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

SQ ေကာင္းသူေတြရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကေတာ့ –

– ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ျခင္း

– သည္းခံႏိုင္ျခင္း

– မိမိအေျခအေနကို သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း

– စိန္ေခၚမႈေတြကို ခ်ိန္ဆျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္ျခင္း

– လူမႈေရးအေျခအေန၊ သဘာ၀အေျခအေနတို႔ကို နားလည္ၿပီး ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

– ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း

– ကြဲျပားျခားနားသည့္အရာမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို သိရွိျခင္း

– အားလံုးအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို မပ်က္ယြင္းေစပဲ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ျခင္း

– အရာအားလံုးနဲ႔ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသိသင့္သိထိုက္သမွ်ကို ေမးျမန္းတတ္ျခင္း

– ဓေလ့ထံုးစံေတြကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

ဉာဏ်ရည်အမျိုးအစားများအကြောင်း သိကောင်းစရာ

လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်အကြောင်း ပြောဆိုကြမယ်ဆိုရင် Intellectual Quotient (IQ) ဆိုတာကို ထည့်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဆို Intellectual Quotient (IQ) ဟာ ဘာလဲ။ IQ တစ်ခုတည်းနဲ့ လူတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို သတ်မှတ်လို့ ရပါသလား။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ ဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် IQ ရဲ့အရေးပါမှုကို (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပါ၀င်ပြီး တခြားဉာဏ်ရည်တွေက (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပါ၀င်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဆို IQ အပြင် တခြားဘယ်လိုအမျိုးအစား ဉာဏ်ရည်တွေ ရှိပါသေးလဲ။ ဒါတွေအားလုံးကို လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

IQ (Intellectual Quotient)
IQ ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆန်းစစ်နိုင်မှု၊ သချာင်္ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်မှု၊ တစ်ခုခုကို ပုံဖော်ဖို့နဲ့ နားလည်မှုအတိုင်းအတာတို့နဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် IQ ဆိုတာက ဗဟုသုတအချက်အလက်တွေကို မှတ်မိတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တက်နေတဲ့ အခြေခံ ပညာရေးကနေ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအထိ စာသင်ကျောင်းတွေအားလုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IQ မြင့်တက်လာဖို့ ကိုပဲ အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။

IQ မြင့်သူတွေရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာတွေကတော့ –
– ယုတ္တိဆန်ဆန် စီစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်း
– စူးစမ်းလေ့လာတတ်ခြင်း
– ပြဿနာဖြေရှင်းမှုစွမ်းရည်ကောင်းခြင်း
– စာဖတ်ဝါသနာပါပြီး ဘာသာစကားကို ထိထိရောက်ရောက်သုံးနှုန်းတတ်ခြင်း
– ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ စာလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား မှတ်သားနိုင်ခြင်း
– ဘယ်ကိစ္စမဆို စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

EQ (Emotional Quotient)
EQ ဆိုတာကတော့ မိမိကိုယ်ကို သိမြင်ခံစားနိုင်မှု၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က ပြောင်းလဲမှုတွေကို ခံစားနိုင်မှုတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ပြီး အချိန်အခါ၊ မျှဝေခံစားတတ်မှု၊ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်တို့နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ အသံနဲ့ပြောဆိုတာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးသားထဲက ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံတတ်တာမျိုးကိုပါ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမှားကို ၀န်ခံနိုင်တဲ့ သတ္တိ၊ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်း စတာတွေလည်း ပါ၀င်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် EQ ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။

EQ ကောင်းသူတွေရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာများ
– ခံစားချက်တွေကို တိုက်ရိုက်ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း
– ထိတ်လန့်မှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ အပြစ်၊ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးမှု စတဲ့ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမခံရခြင်း
– အရိပ်အကဲနားလည်ခြင်း
– စိတ်ခံစားချက်တွေကို အကျိုးအကြောင်းညီညွတ်မှု၊ ယုတ္တိကျမှု စစ်မှန်မှုတွေနဲ့ ထိန်းညှိနိုင်ခြင်း
– ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခြင်း
– မိမိကိုယ်ကို စိတ်အားတက်ကြွနေအောင် လှုံဆော်နိုင်ခြင်း
– လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ ဓနဥစ္စာတွေကို မက်မောလေ့မရှိပဲ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု၊ အများကလက်ခံနိုင်မှုကိုပဲ အာရုံစိုက်တတ်ခြင်း။
– အစုအဖွဲ့လိုက်အတူတကွ အလုပ်လုပ်တတ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

PQ (Physical Quotient)
PQ က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နှလုံးခုန်နေဖို့၊ အဆုတ်တွေ လေရှုဖို့၊ ပြန်လည်ကုစားတတ်ဖို့၊ ရယ်မောတတ်ဖို့၊ နှာချေတတ်ဖို့ အစရှိသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်က တွက်ချက်လုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Physical Quotient (PQ)ကတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ် မူတည်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေက အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ လက်ရဲ့ ဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း ကောင်းတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ PQ ကောင်းဖို့ အဓိကလိုအပ်တဲ့သူတွေကတော့ အားကစားသမားတွေ၊ စစ်သည်တော်တွေ၊ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ၊ အကသမားတွေနဲ့ အခြားတီးမှုတ်ဖျော်ဖြေရေးသမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

CQ (Creativeity Quotient)
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စွမ်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေတွေ အကျိုးဆက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်စိတ်ကူးတွေကို စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့ ဆက်စပ်ပါတယ်။
CQ ကောင်းသူတွေက –
– ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရှုထောင့်တွေ၊ ချဉ်းကပ်မှုတွေကနေ လိုက်လျောညီထွေစွာ တွေးခေါ်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
– တွေးနေဖို့ကို အားသန်ပြီး ဆန်းသစ်မှု၊ ထူးခြားမှုရှာဖွေကာ အချက်အလက်တွေကို အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
– အလှအပကို သိရှိခံစားလွယ်ပြီး အလှအပတန်ဖိုးကိုလည်း အလေးထားတတ်ကြပါတယ်။
– အာရုံအမျိုးမျိုးကို ဟန်ချက်ညီညီ အသုံးချပြီး သူမတူတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။

AQ (Adversity Quotient)
AQ ကတော့ လူသားတွေရဲ့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်စွမ်း၊ ရှောင်လွှဲမရအောင် ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး လှုပ်ရှားရှင်သန်နေထိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဒုက္ခ၊ စိတ်ဝေဒနာ၊ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးမှု စတာတွေကို တုံ့ပြန်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာ စိတ်အေးအေး၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တာက AQ ကောင်းမကောင်းဆိုတာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။

SQ (Spiritual Intelligence)
SQ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ တန်ဖိုးတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်ကို ဘဝ ယုံကြည်မှု၊ ရည်မှန်းချက်စတာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးသတ္တဝါတွေလို့ ဆိုနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ SQ ရဲ့အခြေခံ ဉာဏ်ရည်တွေကတော့ Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Creativity Quotient (CQ) နဲ့ Adversity Quotient (AQ)တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ IQ, EQ, CQ နဲ့ AQ တို့က SQ ကောင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

SQ ကောင်းသူတွေရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာတွေကတော့ –
– ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်ခြင်း
– သည်းခံနိုင်ခြင်း
– မိမိအခြေအနေကို သဘောပေါက်နားလည်ခြင်း
– စိန်ခေါ်မှုတွေကို ချိန်ဆဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခြင်း
– လူမှုရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝအခြေအနေတို့ကို နားလည်ပြီး ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
– ရည်မှန်းချက်ဖြင့် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း
– ကွဲပြားခြားနားသည့်အရာများအကြား ဆက်စပ်မှုကို သိရှိခြင်း
– အားလုံးအတွက် ဟန်ချက်ညီမှုကို မပျက်ယွင်းစေပဲ ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်နိုင်ခြင်း
– အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်သည့် အခြေခံသိသင့်သိထိုက်သမျှကို မေးမြန်းတတ်ခြင်း
– ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ဆန့်ကျင်နိုင်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Thorn Htet
==============================================

Related Posts

%%footer%%