သင့္ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ဆီေခြၽတာဖို႔ နည္းလမ္း ၁၀ ခု

သတင္းေကာင္းနဲ႔ သတင္းဆိုး႐ွိပါတယ္။ သတင္းဆိုးက ဓာတ္ဆီေစ်းတက္ဖို႔ ကာလ နီးေနၿပီဆိုတာပါ။ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ဆီသံုးမႈ ေခြၽတာၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် ေလ်ာ့ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြ ႐ွိပါတယ္။ သင့္ယာဥ္ရဲ႕ ဆီစားသံုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမယ့္ နည္းလမ္း ၁၀ ခုကေတာ့ ၁. အ႐ွိန္ေလ်ာ့ပါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Highway ေပၚမွာဆိုရင္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ … Continue reading သင့္ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ဆီေခြၽတာဖို႔ နည္းလမ္း ၁၀ ခု