ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၃ ခု

ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၃ ခု

တ႐ုတ္ရဲ႕ အလ်င္အျမန္ စီးပြားေရးႀကီးထြားလာမႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ ေျပာစမွတ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒိလို အလ်င္အျမန္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေနတာဟာ တ႐ုတ္တႏိုင္ငံထဲ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၄ ကေန ၂၀၁၇ အထိ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈႏႈန္း အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၃ ခုကို စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏႈန္း ျမန္တာဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ မျဖစ္ပါဘူး။ ေျပာရရင္ အဲဒိႏိုင္ငံေတြဟာ ဝင္ေငြမညီမ်ွမႈ၊ လူဦးေရအရ တစ္ေယာက္ျခင္းဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ၊ ျခစားမႈ ေတြကိုေတာင္ ခံစားေနရတာပါ။

၁၃. China

တ႐ုတ္ဟာ ပစၥည္းထုတ္လုပ္တာနဲ႔ တင္ပို႔တာမွာေတာ့ ဆရာႀကီးပါ။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးဟာ US ကိုေတာင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔ အစိုးရဟာ ျပသနာေတြ ခံစားေနရပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကလဲ ကမၻာ့ပ်ွမ္းမွ်ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။

၁၂. Rwanda

လူဦးေရရဲ႕ ၉၀ ရာႏႈန္းဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ခရီးသြားလာမႈ၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ေကာ္ဖီ နဲ႔ လက္ဖက္ကလဲ Rwanda ရဲ႕ စီးပြားေရးထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ၁၉၉၄ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကေန ေ႐ွ႕ကို တိုးႏိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လူဦးေရ ၄၅ ရာႏႈန္းဟာ ဆင္းရဲမႈလိုင္းေအာက္ ေရာက္ေနတုန္းပါ။

၁၁. Tanzania

တန္ဇန္းနီးယားဟာ ေရႊထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ခရီးသြားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့ရတာပါ။ သူ႔စီးပြားေရးထဲမွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ၊ စြမ္းအင္နဲ႔ တြင္းထြက္ပစၥည္း ကိစၥေတြပါ ပါဝင္ပါတယ္။ လူဦးေရအလိုက္ ဝင္ေငြကေတာ့ ကမၻာ့အနည္းဆံုးထဲမွာ ပါဝင္ဆဲပါ။

၁၀. Mozambique

Mozambique ဟာ သဘာဝထြက္ကုန္ ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္ေနဦးမွာ အေသအခ်ာပါ။ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး လူဦးေရ တစ္ဝက္ေက်ာ္ဟာ ဆင္းရဲမႈလိုင္းေအာက္ ေရာက္ေနဆဲပါ။

. Bhutan

ဘူတန္ဆိုတာ ေရအားလ်ွပ္စစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ သစ္ေတာအေပၚ မွီခိုေနရတဲ့ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ ေသးေသးေလးပါ။ အိႏၵိယကို လ်ွပ္စစ္အမ်ားစု တင္ပို႔ေနေတာ့ လာမယ့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တိုးတက္လာဖို႔ လမ္းျမင္ပါတယ္။

. India

အိႏိၵယ ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၾကံ့ၾကာေနတာေတာင္ စီးပြားေရးအကဲျဖတ္သမားေတြက အမွတ္ေပးထားဆဲပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းဟာ အိႏိၵယရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို အလုပ္လုပ္သူေတြရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုကေန ရေနပါတယ္။ ျခစားျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး မေလးစားျခင္းတို႔က အိႏိၵယကို ေနာက္ျပန္ဆြဲထားပါတယ္။

. Papua New Guinea

လူဦးေရရဲ႕ ၈၅ ရာႏႈန္းဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေရႊ၊ ေၾကးနီနဲ႔ ေရနံလို တြင္းထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းကလဲ ေနရာနည္းနည္း ယူထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရမွာ ျပသနာေတြ အမ်ားအျပား တက္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအတြက္ လံုျခဳံမႈ အားနည္းေနကာ ဖြဲ႔စည္းပံုလဲ မတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

. Cote d’Ivorie

လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ၾကတာပါ။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကိုကိုး ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငံျဖစ္ၿပီး ေကာ္ဖီနဲ႔ စားအုန္းဆီလုပ္ငန္းမွာလဲ နာမည္ႀကီးပါတယ္

. Uzbekistan

ဆိုဗီယက္ အတိတ္ကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအသြင္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ဝါဂြမ္းတင္ပို႔မႈမွာ ပဥၥမ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရႊလဲ ထြက္ပါတယ္။ ဝါဂြမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ကေလးအလုပ္သမား ေလ်ာ့က်ေရးကိုေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါ။

. Myanmar/Burma

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွရဲ႕ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဟာ ၂၀၁၁ မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထဲေရာက္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္သားအင္အား မ်ားျပားၿပီး သဘာဝ သယံဇာတေတြ ႐ွိတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူဦးေရအမ်ားစုရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကေတာ့ တိုးတက္မႈ မ႐ွိေသးပါဘူး။

. Democratic Republic of Congo

ကြန္ဂိုမွာ သယံဇာတ အမ်ားအျပား ႐ွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျခစားမႈေၾကာင့္ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်လို႔မရပါဘူး။ စီးပြားေရးကေတာ့ ျပန္ၿပီး နာလန္ထူေနပါၿပီ။

. Turkmenistan

Turkmenistan ရဲ႕ အရမ္းျခစားေနတဲ့ စီးပြားေရးဟာ ဝါဂြမ္းနဲ႔ Gas ေပၚမွာ မွီခိုေနပါတယ္။ အစက ဆိုဗီယက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ နံပါတ္ေလး ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔သူျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ကိုပဲ အဓိက တင္ပို႔ေနပါတယ္။ ဥေရာပကိုပါ ျဖန္႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စနစ္မက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ျခစားမႈေတြဟာ စီးပြားေရးကို ေနာက္ျပန္ဆြဲထားလ်က္ ႐ွိပါတယ္။

. Ethiopia

အီသီယိုးပီးယားဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ကိုင္ေပမယ့္ အစိုးရကေတာ့ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အထည္လုပ္ငန္းနဲ႔ စြမ္းအင္တို႔ကိုပါ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ့ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ GDP အတိုးတက္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကေတာ့ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးထဲမွာ ပါဝင္ေနတုန္းပါပဲ။

၁၉ ရာစု မီလ်ံနာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝသင္ခန္းစာ ၂၈ ခု

ကမၻာ့မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ၁၀ ခု


GM ရဲ့ တျခား  က်န္းမာေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/health/

 မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Cyan Calyx

==============================================

ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး နိုင်ငံ ၁၃ ခု

တရုတ်ရဲ့ အလျင်အမြန် စီးပွားရေးကြီးထွားလာမှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ပြောစမှတ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒိလို အလျင်အမြန် စီးပွားရေး တိုးတက်နေတာဟာ တရုတ်တနိုင်ငံထဲ မဟုတ်ပါဘူး။

ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၇ အထိ စီးပွားရေး ကြီးထွားမှုနှုန်း အမြန်ဆုံး နိုင်ငံ ၁၃ ခုကို စာရင်းလုပ်ထားပါတယ်။ စီးပွားရေးကြီးထွားမှုနှုန်း မြန်တာဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတွေမှာ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြောရရင် အဲဒိနိုင်ငံတွေဟာ ဝင်ငွေမညီမျှမှု၊ လူဦးရေအရ တစ်ယောက်ခြင်းဝင်ငွေ လျော့နည်းမှု၊ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု၊ ခြစားမှု တွေကိုတောင် ခံစားနေရတာပါ။

၁၃. China

တရုတ်ဟာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာနဲ့ တင်ပို့တာမှာတော့ ဆရာကြီးပါ။ နောက်ဆယ်စုနှစ်မှာ တရုတ်စီးပွားရေးဟာ US ကိုတောင် ကျော်ဖြတ်သွားရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စီးပွားရေးပြောင်းလဲလာတာနဲ့ အစိုးရဟာ ပြသနာတွေ ခံစားနေရပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကလဲ ကမ္ဘာ့ပျှမ်းမျှထက် လျော့နည်းနေပါတယ်။

၁၂. Rwanda

လူဦးရေရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ခရီးသွားလာမှု၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်း၊ ကော်ဖီ နဲ့ လက်ဖက်ကလဲ Rwanda ရဲ့ စီးပွားရေးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၉၄ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကနေ ရှေ့ကို တိုးနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် လူဦးရေ ၄၅ ရာနှုန်းဟာ ဆင်းရဲမှုလိုင်းအောက် ရောက်နေတုန်းပါ။

၁၁. Tanzania

တန်ဇန်းနီးယားဟာ ရွှေထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ခရီးသွားလာမှုတို့ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်ခဲ့ရတာပါ။ သူ့စီးပွားရေးထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာ၊ စွမ်းအင်နဲ့ တွင်းထွက်ပစ္စည်း ကိစ္စတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ လူဦးရေအလိုက် ဝင်ငွေကတော့ ကမ္ဘာ့အနည်းဆုံးထဲမှာ ပါဝင်ဆဲပါ။

၁၀. Mozambique

Mozambique ဟာ သဘာဝထွက်ကုန် တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်နေဦးမှာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် လူအများစုဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ကြရပြီး လူဦးရေ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ ဆင်းရဲမှုလိုင်းအောက် ရောက်နေဆဲပါ။

၉. Bhutan

ဘူတန်ဆိုတာ ရေအားလျှပ်စစ်၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ သစ်တောအပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံ သေးသေးလေးပါ။ အိန္ဒိယကို လျှပ်စစ်အများစု တင်ပို့နေတော့ လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တိုးတက်လာဖို့ လမ်းမြင်ပါတယ်။

၈. India

အိန္ဒိယ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြံ့ကြာနေတာတောင် စီးပွားရေးအကဲဖြတ်သမားတွေက အမှတ်ပေးထားဆဲပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အိန္ဒိယရဲ့ အဓိက စီးပွားရေး ဖြစ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကနေ ရနေပါတယ်။ ခြစားခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး မလေးစားခြင်းတို့က အိန္ဒိယကို နောက်ပြန်ဆွဲထားပါတယ်။

၇. Papua New Guinea

လူဦးရေရဲ့ ၈၅ ရာနှုန်းဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွှေ၊ ကြေးနီနဲ့ ရေနံလို တွင်းထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းကလဲ နေရာနည်းနည်း ယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရမှာ ပြသနာတွေ အများအပြား တက်နေပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေအတွက် လုံခြုံမှု အားနည်းနေကာ ဖွဲ့စည်းပုံလဲ မတည်ငြိမ် ဖြစ်နေပါတယ်။

၆. Cote d’Ivorie

လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကိုကိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငံဖြစ်ပြီး ကော်ဖီနဲ့ စားအုန်းဆီလုပ်ငန်းမှာလဲ နာမည်ကြီးပါတယ်။

၅. Uzbekistan

ဆိုဗီယက် အတိတ်ကနေ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအသွင် ပြောင်းလဲနေတဲ့ နိုင်ငံဟာ ဝါဂွမ်းတင်ပို့မှုမှာ ပဥ္စမ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရွှေလဲ ထွက်ပါတယ်။ ဝါဂွမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ကလေးအလုပ်သမား လျော့ကျရေးကိုတော့ ဆောင်ရွက်နေဆဲပါ။

၄. Myanmar/Burma

အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာဟာ ၂၀၁၁ မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်သားအင်အား များပြားပြီး သဘာဝ သယံဇာတတွေ ရှိတာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေအများစုရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကတော့ တိုးတက်မှု မရှိသေးပါဘူး။

၃. Democratic Republic of Congo

ကွန်ဂိုမှာ သယံဇာတ အများအပြား ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ခြစားမှုကြောင့် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချလို့မရပါဘူး။ စီးပွားရေးကတော့ ပြန်ပြီး နာလန်ထူနေပါပြီ။

၂. Turkmenistan

Turkmenistan ရဲ့ အရမ်းခြစားနေတဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဝါဂွမ်းနဲ့ Gas ပေါ်မှာ မှီခိုနေပါတယ်။ အစက ဆိုဗီယက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်လေး ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့သူဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်တော့ တရုတ်ကိုပဲ အဓိက တင်ပို့နေပါတယ်။ ဥရောပကိုပါ ဖြန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်မကျတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ခြစားမှုတွေဟာ စီးပွားရေးကို နောက်ပြန်ဆွဲထားလျက် ရှိပါတယ်။

၁. Ethiopia

အီသီယိုးပီးယားဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်ကိုင်ပေမယ့် အစိုးရကတော့ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အထည်လုပ်ငန်းနဲ့ စွမ်းအင်တို့ကိုပါ စီးပွားရေး တိုးချဲ့နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ GDP အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးထဲမှာ ပါဝင်နေတုန်းပါပဲ။

၁၉ ရာစု မီလျံနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ၂၈ ခု

ကမ္ဘာ့မုဒိမ်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ ခု

GM ရဲ့ တခြား ကျန်းမာရေးနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/health/

မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Cyan Calyx

==============================================

 

Related Posts

%%footer%%