သင့္ကေလးကို သင္ၾကားေပးသင့္တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ (၁၁) ခု

သင့္ကေလးကို သင္ၾကားေပးသင့္တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ (၁၁) ခု

****************************************************

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ေတြေရာက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ အလုပ္ပိုၾက ရပါတယ္။ တကယ္ဆို ကေလးေတြအေနနဲ႔ သင္ယူမႈတစ္ခုခုကို ဆက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနသင့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္မယ့္ ေငြေၾကးနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစား (၁၁)ခုကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

(၁) ေစ်း၀ယ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးကို တိက်တဲ့ေငြပမာဏတစ္ခုေပးၿပီး ေစ်းဆိုင္တစ္ခုခုမွာ ေစ်း၀ယ္ခိုင္းပါ။ ဒါမွ သင့္ကေလးအေနနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ လက္ထဲက ေငြပမာဏကို ခ်ိန္ဆတတ္မွာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ရွင္နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္လာမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ေခၚသြားပါ။

သင့္ကေလးကို ေခၚသြားလို႔ရမယ့္ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ သင့္ကေလးကို ေခၚသြားၿပီး သင့္အလုပ္အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေခၚသြားမယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြအေနနဲ႔ သင္အလုပ္ကို ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာကို သိျမင္ အတုယူတတ္လာမွာ ျဖစ္သလို အခ်ိန္အသံုးခ်ပံု၊ ၀ယ္ယူတဲ့ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္စတာေတြကိုပါ သူတို႔ေတြ သင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ေစ်းသြားလွ်င္ ေခၚသြားပါ။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ လက္ကားေစ်းတစ္ခုခုကို ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အိမ္နားက ၀ယ္ေနက်ဆိုင္က ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ခိုင္းပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ သင့္ကေလးအေနနဲ႔ လက္လီလက္ကားေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄)  အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြအေၾကာင္းေျပာေပးပါ။

သင့္ကေလးနဲ႔အတူလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္ ကေလးႏွစ္သက္သည့္အိမ္၏ ေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေၾကာ္ျငာမွာေတြ႔လို႔ ေျပာျပာတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ အိမ္တစ္လံုးရဲ႕ တန္ဖိုး ကို သိပ္နားမလည္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုေျပာေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကေလးေတြအေနနဲ႔ အိမ္ျခံေျမေစ်းနႈန္းေတြ အေၾကာင္းသိလာမွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ေငြစုဖို႔ကို နားလည္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၅) သင့္ကေလးကို အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ နားလည္လြယ္မယ့္ စီးပြားေရးျပႆနာတစ္ခုကို ေပးၿပီး ေျဖရွင္းခိုင္းပါ။ ေျဖရွင္းခ်က္ကို တင္ျပဖို႔ ပံုေတြ၊ စာရင္းေတြ စာေတြအသံုးျပဳတတ္ေအာင္ အားေပးပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ကေလးေတြဟာ အေျခခံစီးပြားေရး သေဘာတရားေတြကို သိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၆) အိမ္အလုပ္ေတြကို လုပ္အားခေပးၿပီး ကူလုပ္ခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ အိမ္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင့္ေတာ္မယ့္လုပ္အားခေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္လုပ္ခိုင္းပါ။ ဒီလိုလုပ္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ကေလးအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေပၚလုိက္ၿပီး ၀င္ေငြကြဲျပားမႈကို ျမင္လာမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္တစ္ခုၿပီး ေနာက္တစ္ခု လုပ္ႏိုင္ရင္ ပိုရမယ္ဆိုတာကိုပါ သိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၇) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔ အလည္အပတ္ပို႔ေပးပါ။

ကစားကြင္းေတြ၊ တိရိစာၧန္႐ုံေတြကို အျမဲလုိက္ပို႔ေနတာထက္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အနီး၀န္းက်င္က အလုပ္႐ုံတစ္ခုခု ကို အလည္အပတ္ပို႔ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပို႔ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဘယ္လို လည္ပတ္သလဲ၊ ၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ၾကရသလဲဆိုတာေတြကို ေတြ႕ျမင္သင္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) ကေလးငယ္ကို ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ အိမ္ေရွ႕မွာ သူ႔တႏိုင္ အေအးဆိုင္ေလးပဲျဖစ္ၿဖစ္၊ ေရခဲေခ်ာင္း၊ သၾကားလံုး စသျဖင့္ ကေလးငယ္ေရာင္းခ်င္တဲ့ အရာကို ေရာင္းႏိုင္တဲ့ အေရာင္းဆိုင္ေလး တည္ျဖစ္ေအာင္ကူညီေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုေရာင္းတဲ့ကေလးေတြဟာ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္တာ၊ ေစ်းကြက္တင္တာနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း သေဘာတရားေတြကို ရင္ႏွီးလာၿပီး လုပ္ငန္းရွင္စိတ္ဓာတ္လည္း ကိန္းေအာင္း လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) မီးဖိုေခ်ာင္၀င္ခိုင္းပါ။

ညစာအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္မယ့္ဟင္းအမယ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုပါ။ ၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္စာရင္းလုပ္ၿပီး သင့္ကေလးႏွင့္အတူ သြား၀ယ္ပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ သင့္ကေလးကို ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္း တီးမိေခါက္မိ ရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္စရိတ္စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔ ပညာေပးရာလည္းေရာက္ပါတယ္။

(၁၀) ကေလးအတြက္ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ထားေပးပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ ေငြစုစာရင္း ဖြင့္ေပးထားတာ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သင့္ ATM ကဒ္ကို အတူမွ်သံုးတာ မ်ိဳးလုပ္ေပးထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးအေနနဲ႔ ဘဏ္ကေန ေငြသြင္းေငြထုတ္ သေဘာတရာေတြကို ရင္းႏွီးေနမွာျဖစ္သလို နံရံေပၚကစက္မွာ ခလုပ္ႏွိပ္႐ုံနဲ႔ ေငြေတြထြက္လာတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုပါ သိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁၁) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းခိုင္းပါ။

သင့္ေရာ သင့္ကေလးပါ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္အတြက္ လြယ္ကူ႐ုိးရွင္းတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပုစာၦေလးေတြ ေျဖရွင္းခိုင္းသင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြ ၃၀၀ က်ပ္ ရရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ကို အေၾကြးဆပ္ရင္ ဘယ္ေလာက္က်န္မလဲဆိုတာမ်ိဳးေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
—————————————————————————-
၁၉ ရာစု မီလ်ံနာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝသင္ခန္းစာ ၂၈ ခု

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး နာရီ(၁၀)ခု
http://mmgentleman.com/2015/10/26/164135616841/

GM ရဲ့ တျခား ဗဟုုသုုတႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

သင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (၁၁) ခု

****************************************************

ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်တွေရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ အလုပ်ပိုကြ ရပါတယ်။ တကယ်ဆို ကလေးတွေအနေနဲ့ သင်ယူမှုတစ်ခုခုကို ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးနိုင်မယ့် ငွေကြေးနဲ့ တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစား (၁၁)ခုကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။

(၁) ဈေးဝယ်ခိုင်းပါ။

သင့်ကလေးကို တိကျတဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုပေးပြီး ဈေးဆိုင်တစ်ခုခုမှာ ဈေးဝယ်ခိုင်းပါ။ ဒါမှ သင့်ကလေးအနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းနဲ့ လက်ထဲက ငွေပမာဏကို ချိန်ဆတတ်မှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရှင်နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်လာမှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) သင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ ခေါ်သွားပါ။

သင့်ကလေးကို ခေါ်သွားလို့ရမယ့် အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ သင့်ကလေးကို ခေါ်သွားပြီး သင့်အလုပ်အကြောင်းကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ သင်အလုပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကို သိမြင် အတုယူတတ်လာမှာ ဖြစ်သလို အချိန်အသုံးချပုံ၊ ဝယ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်စတာတွေကိုပါ သူတို့တွေ သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

(၃) ဈေးသွားလျှင် ခေါ်သွားပါ။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ လက်ကားဈေးတစ်ခုခုကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အိမ်နားက ဝယ်နေကျဆိုင်က ဈေးနှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ခိုင်းပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ကလေးအနေနဲ့ လက်လီလက်ကားဈေးနှုန်းကွာဟမှုကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၄) အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းပြောပေးပါ။

သင့်ကလေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်ရင် ကလေးနှစ်သက်သည့်အိမ်၏ ဈေးနှုန်းအကြောင်းတွေ ပြောပြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်ငြာမှာတွေ့လို့ ပြောပြာတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အိမ်တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုး ကို သိပ်နားမလည်တတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုပြောပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးတွေအနေနဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းတွေ အကြောင်းသိလာမှာဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်ထားပြီး ငွေစုဖို့ကို နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

(၅) သင့်ကလေးကို အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ခန့်အပ်ပါ။

သင့်ကလေးအတွက် နားလည်လွယ်မယ့် စီးပွားရေးပြဿနာတစ်ခုကို ပေးပြီး ဖြေရှင်းခိုင်းပါ။ ဖြေရှင်းချက်ကို တင်ပြဖို့ ပုံတွေ၊ စာရင်းတွေ စာတွေအသုံးပြုတတ်အောင် အားပေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ ကလေးတွေဟာ အခြေခံစီးပွားရေး သဘောတရားတွေကို သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

(၆) အိမ်အလုပ်တွေကို လုပ်အားခပေးပြီး ကူလုပ်ခိုင်းပါ။

သင့်ကလေးအတွက် အိမ်အလုပ်အမျိုးမျိုးကို သင့်တော်မယ့်လုပ်အားခတွေ သတ်မှတ်ပြီး ရွေးချယ်လုပ်ခိုင်းပါ။ ဒီလိုလုပ်ခိုင်းခြင်းဖြင့် ကလေးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းပေါ်လိုက်ပြီး ဝင်ငွေကွဲပြားမှုကို မြင်လာမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်တစ်ခုပြီး နောက်တစ်ခု လုပ်နိုင်ရင် ပိုရမယ်ဆိုတာကိုပါ သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

(၇) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ အလည်အပတ်ပို့ပေးပါ။

ကစားကွင်းတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်ရုံတွေကို အမြဲလိုက်ပို့နေတာထက် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အနီးဝန်းကျင်က အလုပ်ရုံတစ်ခုခု ကို အလည်အပတ်ပို့ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပို့ပေးခြင်းကြောင့် ကလေးတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဘယ်လို လည်ပတ်သလဲ၊ ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြရသလဲဆိုတာတွေကို တွေ့မြင်သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၈) ကလေးငယ်ကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။

သင့်ကလေးအတွက် အိမ်ရှေ့မှာ သူ့တနိုင် အအေးဆိုင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေခဲချောင်း၊ သကြားလုံး စသဖြင့် ကလေးငယ်ရောင်းချင်တဲ့ အရာကို ရောင်းနိုင်တဲ့ အရောင်းဆိုင်လေး တည်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်းတဲ့ကလေးတွေဟာ အရင်းအနှီး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာ၊ ဈေးကွက်တင်တာနဲ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း သဘောတရားတွေကို ရင်နှီးလာပြီး လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်လည်း ကိန်းအောင်း လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၉) မီးဖိုချောင်ဝင်ခိုင်းပါ။

ညစာအတွက် ချက်ပြုတ်မယ့်ဟင်းအမယ်တွေကို စာရင်းပြုစုပါ။ ပြီးတော့ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းလုပ်ပြီး သင့်ကလေးနှင့်အတူ သွားဝယ်ပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ သင့်ကလေးကို ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်း တီးမိခေါက်မိ ရှိစေမှာဖြစ်ပြီး မီးဖိုချောင်စရိတ်စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ ပညာပေးရာလည်းရောက်ပါတယ်။

(၁၀) ကလေးအတွက် ဘဏ်ငွေစာရင်းဖွင့်ထားပေးပါ။

သင့်ကလေးအတွက် ငွေစုစာရင်း ဖွင့်ပေးထားတာ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သင့် ATM ကဒ်ကို အတူမျှသုံးတာ မျိုးလုပ်ပေးထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးအနေနဲ့ ဘဏ်ကနေ ငွေသွင်းငွေထုတ် သဘောတရာတွေကို ရင်းနှီးနေမှာဖြစ်သလို နံရံပေါ်ကစက်မှာ ခလုပ်နှိပ်ရုံနဲ့ ငွေတွေထွက်လာတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ သိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

(၁၁) ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြေရှင်းခိုင်းပါ။

သင့်ရော သင့်ကလေးပါ အားလပ်ချိန်မှာ ကလေးငယ်အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာလေးတွေ ဖြေရှင်းခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ငွေ ၃၀၀ ကျပ် ရရှိပြီး ၁၀၀ ကျပ်ကို အကြွေးဆပ်ရင် ဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

—————————————————————————-
၁၉ ရာစု မီလျံနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ၂၈ ခု

ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး နာရီ(၁၀)ခု
http://mmgentleman.com/2015/10/26/164135616841/

GM ရဲ့ တခြား ဗဟုသုတနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

 

Related Posts

%%footer%%