လက္ရွည္ (ဂရပ္ဖစ္)

======

GM စိတ္ၾကိဳက္ ယိုုးဒယားမွ တင္သြင္းထားတဲ့ လက္ရွည္ ရွပ္အက်ီ္ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္ ၃ မ်ိဳးရွိျပီး  ဂ်င္းနဲ႕ ၀တ္၀တ္ စတိုုင္ပန္ နဲ႕ပဲ ၀တ္၀တ္ စမတ္က်က် ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ရွိေစမွာပါ…

ေစ်းႏွုုန္းကေတာ့ ၁၇၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္..

လာ၀ယ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ Gentleman ရဲ႕ ပါတနာဆိုုင္ျဖစ္တဲ့ 

Junction Mawtin နားက Smoothee Foodee အေအးဆိုုင္ မွာ လာေရာက္၀ယ္ယူႏိုုင္ပါတယ္… 

Phone : 09-972217777

Long-1

လက္တိုု

======

GM စိတ္ၾကိုက္ ယိုုးဒယားမွ တင္သြင္းထားေသာ ဒိုုင္းဇိုုင္းဆန္းဆန္းနဲ႕ လက္တိုု အက်ီၤျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္ ၄ မ်ိဳးရွိျပီ: ထသြားထလာ  ေဘာင္ဘီတိုုနဲ႕ ပိုုမိုုလိုုက္ဖက္မွာပါ.. ေႏြရာသီအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

ေစ်းႏွုုန္းကေတာ့ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္

လာ၀ယ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ Gentleman ရဲ႕ ပါတနာဆိုုင္ျဖစ္တဲ့ 

Junction Mawtin နားက Smoothee Foodee အေအးဆိုုင္မွာ လာေရာက္၀ယ္ယူႏိုုင္ပါတယ္… 

Phone :09-972217777

short-1

လက္ရွည္ (ေျပာင္)

=======

GM စိတ္ၾကိဳက္ ယိုုးဒယားမွ တင္သြင္းထားေသာ ဂုုတ္ ႏွင့္ လက္ အတြင္းသား ဒီဇိုုင္း ႏွင့္ လက္ရွည္ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ရွည္ပဲ ၀တ္၀တ္ လက္ေခါက္ျပီးပဲ ၀တ္၀တ္  စမတ္က်ေနမွာပါ။

ေစ်းႏွုုန္းကေတာ့ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္

လာ၀ယ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ Gentleman ရဲ႕ ပါတနာဆိုုင္ျဖစ္တဲ့ 

Junction Mawtin နားက Smoothee Foodee အေအးဆိုုင္မွာ လာေရာက္၀ယ္ယူႏိုုင္ပါတယ္… 

Phone :09-972217777

Plain-1