ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္း ၁၀ ခု

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ေထာင္မတ္မလာတာက ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ကပ္ပယ္အိတ္ ပင္ပန္းသြားလို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလို႔ ျဖစ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အျမဲလိုလိုျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါဟာ ပန္းေသပန္းညႇိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္က ေယာက္်ားေပါင္း ၁၅ သန္းကေန သန္း ၃၀ အထိ ဒီေရာဂါကို … Continue reading ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္း ၁၀ ခု