ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ား

ယေန႔ေခတ္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာေနသူေတြရဲ႕ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြရွိပါတယ္။ သင္လည္း ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအေလ့အက်င့္ေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အလုပ္စာရင္းကို ႀကိဳေရးျခင္း

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ သင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္စာရင္းကို ဒီေန႔ည ညစာစားၿပီးခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ရာမ၀င္ခ်င္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳေရးထားပါ။ ဒီလို ႀကိဳေရးထားျခင္းျဖင့္ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္သလို ဦးစားေပးအလုပ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားႏိုင္တဲ့အတြက္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – မနက္ျဖန္မွာ လုပ္စရာရွိတာေတြ အားလံုးကို ခ်ေရးပါ။ ၿပီးရင္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥေဘးမွာ စတားျပထားတာ ဒါမွမဟုတ္ နံပါတ္(၁)လို႔ေရးထားၿပီး ဦးစားေပးအဆင့္ေတြ သတ္မွတ္လိုက္ပါ။ ဒီလို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားတာေတြအားလံုးကို မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ အရင္ဆံုး မျဖစ္မေနအၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ၿပီးမွ က်န္တဲ့အလုပ္ေတြကို ဆက္လုပ္ပါ။

၂။ တရားထိုင္ပါ

ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူအားလံုးနီးပါဟာ တစ္ေန႔တာရဲ႕အခ်ိန္တစ္ခုကို စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ တရားထိုင္တဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္

(က) အသက္႐ႈေလ့က်င့္ခန္း (၅)မိနစ္ မွ (၁၀)မိနစ္

(ခ) တရားထိုင္ျခင္း (၁၅)မိနစ္ မွ (၂၀)မိနစ္

(ဂ) ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခု (၂၀)မိနစ္ မွ (၆၀)မိနစ္

၃။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္အေလ့အက်င့္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်ေရးေလ့ရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈဆီကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္ေစပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြခ်မွတ္ရမွာ ဒီအခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

(က) တတ္ႏိုင္တာထက္ပိုၿပီး ထားရွိပါ။

(ခ) အားလံုးက တိုင္းတာႏိုင္ရပါမယ္။

(ဂ) သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕နဲ႔ ေထာက္ခံသူေတြဆီက သေဘာတူညီမႈရယူပါ။

(ဃ) တိုးတက္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ပါ

(င) အၿပီးသတ္ရမယ့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ပါ။

၄။ မိမိကိုယ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အားေပးစကားမ်ားေျပာပါ။

လက္ရွိမွာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့အရာေတြကို အာ႐ုံစိုက္တတ္ဖို႔က ေအာင္ျမင္သူတိုင္းရဲ႕ဘ၀မွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုျပန္ၿပီး ငါလုပ္ႏိုင္တယ္၊ ငါစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္၊ ငါလုပ္ရင္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး အားေပးစကားေတြ ေျပာေပးေနမယ္ဆိုရင္ မလုပ္ႏိုင္တာဘာမွရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – သင့္မွာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အေျခအေနေတြအားလံုးကို သံုးသပ္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒီအေျခအေနေရာက္ရွိေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းသံုးခုကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ အားေပးစကားေျပာပါ။

၅။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူပါ။

ေအာင္ျမင္သူတိုင္းဟာ ပညာရပ္အသစ္ေတြေလ့လာသင္ယူဖို႔၊ လက္ေတြ႕အသံုးပညာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္ေတြ ဖတ္႐ႈဖို႔ ဗဟုသုတရႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ဖို႔ကို အေလးအနက္ထား အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာစရာေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္မသြားပါဘူး။ အားလံုးမွာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနၿပီး ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – တစ္ေန႔ကို စာမ်က္ႏွာ(၂၀)ေလာက္ ဖတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာ စာအုပ္ေပါင္း (၃၆)အုပ္ထက္မနည္းတဲ့ ဗဟုသုတအသစ္ေတြကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

၆။ လူမႈေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္ပါ။

ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕အသားတင္တန္ဖိုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ မိတ္ေဆြအသစ္ေတြရွာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္၊ အျခားလူေတြကို ကူညီ၊ လူမႈေရးအခမ္းအနားေတြ တက္ေရာက္နဲ႔ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – တစ္ေန႔မွာ လူသစ္တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုသိကၽြမ္းရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သိကၽြမ္းၿပီးသားလူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး စကားစျမည္ေျပာပါ။

၇။ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။

ဒီ သတၱမေျမာက္အခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ေလာက္ သင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေတြေပးႏိုင္သူ ဆရာသမားတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္က သင့္အေနနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနၿပီ၊ အက်ိဳးမရွိတာေတြ လုပ္ေနမိၿပီဆိုတာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလာေစမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေတြၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္ – သင္နဲ႔ဘ၀အေျခအေနခ်င္းတူညီတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ သင္ေလးစားရတဲ့ ပုဂိၢဳဟ္တစ္ေယာက္ကို ရွာပါ။ ၿပီးရင္ တစ္ပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတြ႔ၿပီး သင့္ရဲ႕လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈ၊ အခက္အခဲ၊ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္ေတြနဲ႔ ဘာေတြေတြ႕ၾကံဳသိရွိခဲ့ၿပီလဲဆိုတာေတြကို ေ၀မွ်ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြအားလံုးကို တစ္ခါတည္းတျပိဳင္နက္ ေလ့က်င့္စရာမလိုပါဘူး။ ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ကေန စတင္ၿပီး ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေလ့အက်င့္ေတြက အသားမက်ေသးခ်င္အခ်ိန္မွာေတာ့ အဆင္ေျပလြယ္ကူမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္(၃)လေလာက္ ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္သြားမယ့္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ အေလ့အက်င့္ေတြရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမွာ မလြဲပါဘူး။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

အောင်မြင်သူတို့၏ အလေ့အကျင့်များ

ယနေ့ခေတ် အောင်မြင်ချမ်းသာနေသူတွေရဲ့ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေရှိပါတယ်။ သင်လည်း အောင်မြင်ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအလေ့အကျင့်တွေကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ အလုပ်စာရင်းကို ကြိုရေးခြင်း
နောက်တစ်နေ့မှာ သင်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်စာရင်းကို ဒီနေ့ည ညစာစားပြီးချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ရာမဝင်ချင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုရေးထားပါ။ ဒီလို ကြိုရေးထားခြင်းဖြင့် နောက်တစ်နေ့အတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဖြစ်သလို ဦးစားပေးအလုပ်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ရန် – မနက်ဖြန်မှာ လုပ်စရာရှိတာတွေ အားလုံးကို ချရေးပါ။ ပြီးရင် အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စဘေးမှာ စတားပြထားတာ ဒါမှမဟုတ် နံပါတ်(၁)လို့ရေးထားပြီး ဦးစားပေးအဆင့်တွေ သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ဒီလို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားတာတွေအားလုံးကို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ အရင်ဆုံး မဖြစ်မနေအပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ပါ။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်ပါ။

၂။ တရားထိုင်ပါ
အောင်မြင်ချမ်းသာသူအားလုံးနီးပါဟာ တစ်နေ့တာရဲ့အချိန်တစ်ခုကို စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ တရားထိုင်တဲ့အလေ့အကျင့်ဟာ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ရန်
(က) အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း (၅)မိနစ် မှ (၁၀)မိနစ်
(ခ) တရားထိုင်ခြင်း (၁၅)မိနစ် မှ (၂၀)မိနစ်
(ဂ) ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု (၂၀)မိနစ် မှ (၆၀)မိနစ်

၃။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
အောင်မြင်သူတွေရဲ့ နောက်ထပ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စီမံချက်တွေနဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ချရေးလေ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး အောင်မြင်မှုဆီကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအရ ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ရန် – ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ရမှာ ဒီအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
(က) တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ထားရှိပါ။
(ခ) အားလုံးက တိုင်းတာနိုင်ရပါမယ်။
(ဂ) သင့်ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ထောက်ခံသူတွေဆီက သဘောတူညီမှုရယူပါ။
(ဃ) တိုးတက်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ
(င) အပြီးသတ်ရမယ့် အချိန်သတ်မှတ်ပါ။

၄။ မိမိကိုယ်ကို အပြုသဘောဆောင်သည့် အားပေးစကားများပြောပါ။
လက်ရှိမှာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်တတ်ဖို့က အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီး ငါလုပ်နိုင်တယ်၊ ငါစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်၊ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး အားပေးစကားတွေ ပြောပေးနေမယ်ဆိုရင် မလုပ်နိုင်တာဘာမှရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

လုပ်ဆောင်ရန် – သင့်မှာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကို သုံးသပ်ပါ။ ပြီးရင် ဒီအခြေအနေရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းသုံးခုကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါ။ သင့်ကိုယ်သင် အားပေးစကားပြောပါ။

၅။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူပါ။
အောင်မြင်သူတိုင်းဟာ ပညာရပ်အသစ်တွေလေ့လာသင်ယူဖို့၊ လက်တွေ့အသုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေ ဖတ်ရှုဖို့ ဗဟုသုတရနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို စောင့်ကြည့်နားထောင်ဖို့ကို အလေးအနက်ထား အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ လေ့လာစရာတွေက ဘယ်တော့မှ ကုန်မသွားပါဘူး။ အားလုံးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီး လေ့လာသင်ယူမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ရန် – တစ်နေ့ကို စာမျက်နှာ(၂၀)လောက် ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အချိန်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ စာအုပ်ပေါင်း (၃၆)အုပ်ထက်မနည်းတဲ့ ဗဟုသုတအသစ်တွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးသားဖြစ်မှာပါ။

၆။ လူမှုရေး အသိုင်းအဝိုင်းကို ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ပါ။
အောင်မြင်ချမ်းသာသူတွေအတွက်ကတော့ သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့အသားတင်တန်ဖိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ မိတ်ဆွေအသစ်တွေရှာ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်၊ အခြားလူတွေကို ကူညီ၊ လူမှုရေးအခမ်းအနားတွေ တက်ရောက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ရန် – တစ်နေ့မှာ လူသစ်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံသိကျွမ်းရအောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် သိကျွမ်းပြီးသားလူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး စကားစမြည်ပြောပါ။

၇။ အောင်မြင်ရေးအတွက် ပြောဆိုဆွေးနွေးပါ။
ဒီ သတ္တမမြောက်အချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် သင့်ဘဝအောင်မြင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်သူ ဆရာသမားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်က သင့်အနေနဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့ လွဲချော်နေပြီ၊ အကျိုးမရှိတာတွေ လုပ်နေမိပြီဆိုတာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာစေမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်တွေပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့ကိုလည်း လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေပါတယ်။

လုပ်ဆောင်ရန် – သင်နဲ့ဘဝအခြေအနေချင်းတူညီတဲ့ သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် သင်လေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တစ်ယောက်ကို ရှာပါ။ ပြီးရင် တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်တွေ့ပြီး သင့်ရဲ့လက်ရှိအောင်မြင်မှု၊ အခက်အခဲ၊ ရည်မှန်းချက်အသစ်တွေနဲ့ ဘာတွေတွေ့ကြုံသိရှိခဲ့ပြီလဲဆိုတာတွေကို ဝေမျှဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ။

အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေအားလုံးကို တစ်ခါတည်းတပြိုင်နက် လေ့ကျင့်စရာမလိုပါဘူး။ နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကနေ စတင်ပြီး လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်တွေက အသားမကျသေးချင်အချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်(၃)လလောက် ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်သွားမယ့်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ အလေ့အကျင့်တွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Thorn Htet
==============================================

Related Posts

%%footer%%