ကပ္စီးကုပ္တာကို ျပဳျပင္ဖို႔

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကိုယ့္ဘာသာ ေခြၽတာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ိကို ေခြၽတာတတ္တဲ့ မိဘ ၂ ပါးက ေမြးဖြားေပးခဲ့ၾကတယ္။ မလိုတဲ့မီးေတြပိတ္၊ ေရကို ေခြၽတာသံုး၊ ပိုက္ဆံကို မျဖဳန္းနဲ႔ ဆိုတဲ့ အဆံုးအမေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာရတာပါ။ ေစ်းဘယ္လိုဆစ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုညႇိရမယ္ဆိုတာကို ကြၽန္႔ေတာ့္လူႀကီးဘဝရဲ႕ အေကာင္းဆံုး လက္နက္တစ္ခုအေနနဲ႔ သံုးခဲ့တာပါ။ ေခြၽတာတာက … Continue reading ကပ္စီးကုပ္တာကို ျပဳျပင္ဖို႔