Multi-Level Marketing (MLM) စနစ္၏ လိမ္ဆင္မ်ား


ကြန္ယက္ေစ်းကြက္စနစ္၏
လိမ္ဆင္မ်ား

Multi-Level Marketing (MLM) လို႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ ကြန္ယက္ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး MLM ကုမၸဏီေတြလည္း အမ်ားႀကီးေပၚထြက္လာေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စည္း႐ုံးမႈေတြကိုလည္း ေနရာအႏွံ႔မွာေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ MLM လုပ္ငန္းေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕စနစ္ဟာ အနာဂတ္စီးပြားေရးပံုစံျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ အျခားေစ်းကြက္စနစ္ေတြနဲ႔ အေရာင္းပံုစံေတြ ေနရာမွာ အစားထုိး၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စနစ္ကို အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ၿပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့နည္းလမ္းေတြကို တစ္သေ၀မတိမ္းလုပ္ေဆာင္႐ုံနဲ႔ အားလံုးေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုစည္း႐ုံးတတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ MLM လုပ္ငန္းေတြဟာ ေစ်းကြက္ကိုနားလွည့္ပါး႐ုိက္လုပ္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ MLM လုပ္ငန္းေတြဟာ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ဖို႔ထက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ အသင္း၀င္ေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ အာ႐ုံစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အသင္း၀င္ေတြဟာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဆင့္ပြားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကေန ၀င္ေငြအေျမာက္အျမားရရွိဖို႔ဆိုတာက ေလာင္းကစား၀ိုင္းမွာ အႏိုင္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရသလိုပါပဲ။

MLM လုပ္ငန္းေတြဟာ လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခား အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထက္ သာလြန္တဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဂုဏ္တင္ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာနဲ႔ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ၿပီး ဘ၀မွာ ေစာစီးစြာေအာင္ျမင္မႈ၊ အဆံုးမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔ကို ကနဦးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအနည္းဆံုးနဲ႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကတိေတြလည္း ေပးတတ္ၾကပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ MLM လုပ္ငန္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ကို အမွန္တကယ္သံုးစြဲမယ့္ လူထုကိုေရာင္းခ်ဖို႔ထက္ ျဖန္႔ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကိုသာ ရွာေဖြေနတတ္ၾကပါတယ္။

(အိပ္တဲ့အခါ ေဟာက္လြန္းလိုု႕ စိတ္ညစ္ေနပါသလား
http://mmgentleman.com/2015/07/20/y/ )

ဒါ့ေၾကာင့္ MLM လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လိမ္ဆင္ေတြအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လိမ္ညာတယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တမင္ကို သံုးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အဆင့္မွာပဲရွိပါေစ၊ MLM လုပ္ငန္းမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူတိုင္းဟာ မသိလိုက္မသိဘာသာနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို လိမ္ညာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းရဲ႕ထိပ္ဆံုးကလူေတြကလည္း အျခားလူေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္လိမ္ညာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလိမ္ခံေနရမွန္းမသိေအာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈဟာ MLM လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ စြဲျမဲပ်ံ႕ႏွံေနတတ္ပါတယ္။ MLM လုပ္ငန္းေတြက ဘာေတြကို လိမ္ညာေနလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

လိမ္ဆင္() – MLM ဟာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြထက္ ၀င္ေငြအမ်ားႀကီးရရွိႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းျဖစ္တယ္။

အမွန္တရား – MLM လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအားလံုးေလာက္နီးပါးဟာ သူတို႔ရဲ႕ေငြေၾကးေတြကို ဆံုး႐ႈံးလုိက္ၾကရတာမ်ားပါတယ္။

ကမာၻေက်ာ္ MLM လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ Amway က ကိုယ္စားလွယ္အသင္း၀င္အားလံုးရဲ႕ (.)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ အေျခခံအဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ လစဥ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ(၄၀)ေလာက္ပဲ ရရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အခြန္နဲ႔ အျခားအသံုးစရိတ္ေတြ မႏႈတ္ရေသးပါဘူး။ MLM စနစ္မွာ လူအနည္းငယ္ေလာက္ကိုပဲ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရရွိေစႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ၀င္ေငြရရွိဖို႔ ဆင့္ပြားအသင္း၀င္ (၁၀၀၀)ရွိရမယ္ဆိုရင္ သူတို႔က ထပ္ပြားဖို႔ဆိုရင္ လူ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဆင့္ပြားအသင္း၀င္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ MLM လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ေငြေကာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့သူေတြအားလံုးဟာ သူတို႔လက္ေအာက္က ဘုမသိဘမသိ အ႐ႈံးသမားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – ကြန္ယက္ေစ်းကြက္စနစ္ဟာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိေစဖို႔ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းအသစ္ျဖစ္တယ္။ သံုးစြဲသေတြကလည္း တိုက္႐ုိက္ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးကို ပိုသေဘာက်တယ္။

အမွန္တရားတိုက္႐ုိက္လက္လီေရာင္းခ်တာဟာ အတိတ္မွာက်န္ခဲ့ပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကို တိုက္႐ုိက္လိုက္လံေရာင္းခ်တာဟာ သူတို႔ရဲ႕ေစ်း၀ယ္ယူတဲ့အေလ့အက်င့္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းတယ္၊ ေစ်းပိုႀကီးတယ္၊ မ၀ယ္ခ်င္၀ယ္ခ်င္နဲ႔ ၀ယ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး တိုက္႐ုိက္လိုက္လံေရာင္းခ်ျခင္းရဲ႕ အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ MLM လုပ္ငန္းေတြက တဆင့္ျပန္ေရာင္းမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အသင္း၀င္ေတြကို ပိုၿပီးအလိုရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – ေနာက္ဆံုးေပၚ MLM စနစ္နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်လာၾကမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေတြ၊ shopping mall ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာပံုစံေတြအားလံုး တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္။

အမွန္တရား – MLM စနစ္ေပၚထြက္လာခဲ့တာ (၁၉၆၀)ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းကျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)အတြင္းမွာ MLM စနစ္ရဲ႕ေရာင္းအားဟာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေတြေရာင္းအားရဲ႕ ()ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိအေရာင္းစနစ္ေတြကို လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

လိမ္ဆင္() – MLM စနစ္က ဘ၀မွာ ၿပီးျပည့္စံုေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိေစႏိုင္တယ္။

အမွန္တရားဒီကိစၥက MLM လုပ္ငန္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရတဲ့ လႈံ႔ေဆာ္ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအလြန္အကၽြံမက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားစုကို သူတို႔စိတ္၀င္စားကၽြမ္းက်င္တဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လမ္းလြဲသြားေစပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – MLM စနစ္ဟာ ယုံၾကည္စိတ္နဲ႔ဆိုင္တယ္။

အမွန္တရားဒါဟာ တကယ္ကို ယုံၾကည္စိတ္ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို လြဲမွားသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေပၚကို အေျခခံတဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ဟာ ေလာဘတက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မေတာ္ရာကို ေလာဘတက္ေနတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ယုံၾကည္ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို ယုံၾကည္စိတ္ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – MLM စနစ္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔လြယ္ကူတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခ်စ္ခင္သူေတြက တစ္သက္တာေဖာက္သည္ေတြျဖစ္လာမယ္။

(ဇနီးမယားေတြ သူတိုု႕လင္ေယာက်ာၤးမသိေအာင္လွိ်ဳ႕၀ွက္ တတ္တဲ့ အရာ ၅ ခုု
http://mmgentleman.com/2015/07/20/k-2/ )

အမွန္တရားမိသားစု၊ မိတ္ေဆြေတြအၾကားမွာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းဟာ အသိုက္အ၀န္းကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး ပါ၀င္တဲ့လူေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာၿပီး မူလကရွိခဲ့တဲ့ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ အေထာက္အပံ့ေတြ ျပန္ရႏိုင္ဖို႔ မရွိပါဘူး။ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ သူငယ္ခ်င္းကလာေရာင္းလို႔ ၀ယ္လိုက္ရတဲ့ကုန္ပစၥည္းအတြက္လည္း ဘယ္သူမွ စိတ္မခ်မ္းသာၾကပါဘူး။

လိမ္ဆင္() – MLM လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ပိုမွာလုပ္ႏိုင္တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ အခ်ိန္မေရြးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး တစ္ပတ္မွာနာရီအနည္းငယ္ေလာက္လုပ္ရင္ေတာင္ ၀င္ေငြရႏိုင္ၿပီး အျခားအလုပ္လုပ္စရာမလိုတဲ့အထိ တိုးပြားလာႏိုင္တယ္။

အမွန္တရား – MLM စနစ္မွာ လူတိုင္းက အလားအလာရွိသူေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ marketing လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့သူေတြကိုလည္း ေမးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုင္းစိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္ၿပီး လုပ္ဖို႔လိုတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေငြရွာႏိုင္မယ္ဆိုတာက ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ လွည္းစားထားတာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဘ၀ကိုခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – MLM က သင့္ကို လြတ္လပ္မႈေပးႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးပံုစံသစ္ျဖစ္တယ္။

အမွန္တရား – MLM စနစ္မွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးနည္းလမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေအာင္ေျခာက္လွန္႔တတ္ၿပီး အကန္႔အသတ္မဲ့ ၀င္ေငြအမ်ားအျပားရရွိႏိုင္မယ့္ အလားအလာကို ခ်ျပတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕သည္းေျခႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ အခ်ိန္လြတ္လပ္မႈကို ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေယာင္ထင္မွာျဖစ္ေစပါတယ္။

လိမ္ဆင္() – MLM ဟာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးအမွီအခိုကင္းေစႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္တယ္။

အမွန္တရား – MLM ဟာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖန္႔ခ်ီေရးကိုယ္စားလွယ္ အသင္း၀င္လိုက္လို႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ MLM သေဘာတူညီမႈေတြအမ်ားစုမွာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ကို အလြယ္တကူ႐ုတ္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ကို ကုမၸဏီေတြက ကိုင္ထားၾကပါတယ္။ သင့္ကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားၿပီး သင့္ရဲ႕ ဆင့္ပြားသူေတြကို အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ လက္လႊဲယူလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ MLM မွာ ၀င္လုပ္ေနသူေတြဟာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈနည္းပါတဲ့ စနစ္တစ္ခုမွာ ပါ၀င္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္ဆင္(၁၀) – MLM က ကုန္ပစၥည္းေတြေရာင္းတဲ့အတြက္ ပိရမစ္လွည့္စားမႈမဟုတ္ပါဘူး။

အမွန္တရားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ MLM နဲ႔ ပိရမစ္လွည့္စားမႈကို ခြဲျခားႏိုင္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ MLM လုပ္ငန္းတစ္ခုက ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ အနည္းဆံုး(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသင္း၀င္မဟုတ္သူေတြက ၀ယ္ယူႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ MLM လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ဒီသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိၾကပါဘူး။ MLM လုပ္ငန္းေတြထဲက အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းေတြေတာင္မွ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ (၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ အသင္း၀င္မဟုတ္သူေတြကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေသးတယ္။

GM ရဲ့ တျခား ဗဟုုသုုတႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

GM-Ads
ကွန်ယက်ဈေးကွက်စနစ်၏ လိမ်ဆင်များ

Multi-Level Marketing (MLM) လို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ကွန်ယက်ဈေးကွက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီး MLM ကုမ္ပဏီတွေလည်း အများကြီးပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ စည်းရုံးမှုတွေကိုလည်း နေရာအနှံ့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေကလည်း သူတို့ရဲ့စနစ်ဟာ အနာဂတ်စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ အခြားဈေးကွက်စနစ်တွေနဲ့ အရောင်းပုံစံတွေ နေရာမှာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စနစ်ကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီး ချမှတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေကို တစ်သဝေမတိမ်းလုပ်ဆောင်ရုံနဲ့ အားလုံးအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုစည်းရုံးတတ်ကြပါတယ်။

တကယ်တော့ MLM လုပ်ငန်းတွေဟာ ဈေးကွက်ကိုနားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေဟာ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချဖို့ထက် ဖြန့်ဖြူးရေးကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ် အသင်းဝင်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်လာဖို့ အာရုံစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အသင်းဝင်တွေဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဆင့်ပွားဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်ကြောင်း မက်လုံးပေးဆွဲဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ဒီလုပ်ငန်းကနေ ဝင်ငွေအမြောက်အမြားရရှိဖို့ဆိုတာက လောင်းကစားဝိုင်းမှာ အနိုင်ရဖို့ မျှော်လင့်ရသလိုပါပဲ။

MLM လုပ်ငန်းတွေဟာ လူတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြား အတတ်ပညာရှင်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက် သာလွန်တဲ့ လုပ်ငန်းအဖြစ် ဂုဏ်တင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနဲ့ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပြီး ဘဝမှာ စောစီးစွာအောင်မြင်မှု၊ အဆုံးမဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးနဲ့ ရရှိနိုင်ကြောင်း ကတိတွေလည်း ပေးတတ်ကြပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ MLM လုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို အမှန်တကယ်သုံးစွဲမယ့် လူထုကိုရောင်းချဖို့ထက် ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကိုသာ ရှာဖွေနေတတ်ကြပါတယ်။

(အိပ်တဲ့အခါ ဟောက်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား
http://mmgentleman.com/2015/07/20/y/ )

ဒါ့ကြောင့် MLM လုပ်ငန်းတွေရဲ့ လိမ်ဆင်တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လိမ်ညာတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တမင်ကို သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အဆင့်မှာပဲရှိပါစေ၊ MLM လုပ်ငန်းမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတိုင်းဟာ မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက လုပ်ငန်းရဲ့ထိပ်ဆုံးကလူတွေကလည်း အခြားလူတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်လိမ်ညာနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလိမ်ခံနေရမှန်းမသိအောင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုဟာ MLM လုပ်ငန်းအတွင်းမှာ စွဲမြဲပျံ့နှံနေတတ်ပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေက ဘာတွေကို လိမ်ညာနေလဲဆိုတာကိုတော့ လေ့လာကြည့်ပါ။

လိမ်ဆင်(၁) – MLM ဟာ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေထက် ဝင်ငွေအများကြီးရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်။

အမှန်တရား – MLM လုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအားလုံးလောက်နီးပါးဟာ သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ကြရတာများပါတယ်။

ကမ္ဘာကျော် MLM လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Amway က ကိုယ်စားလှယ်အသင်းဝင်အားလုံးရဲ့ (၀.၅)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ အခြေခံအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် လစဉ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ(၄၀)လောက်ပဲ ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် အခွန်နဲ့ အခြားအသုံးစရိတ်တွေ မနှုတ်ရသေးပါဘူး။ MLM စနစ်မှာ လူအနည်းငယ်လောက်ကိုပဲ ငွေကြေးအမြောက်အများရရှိစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေရရှိဖို့ ဆင့်ပွားအသင်းဝင် (၁၀၀၀)ရှိရမယ်ဆိုရင် သူတို့က ထပ်ပွားဖို့ဆိုရင် လူ သန်းနဲ့ချီပြီး ဆင့်ပွားအသင်းဝင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သေချာတာကတော့ MLM လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ငွေကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ သူတို့လက်အောက်က ဘုမသိဘမသိ အရှုံးသမားတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၂) – ကွန်ယက်ဈေးကွက်စနစ်ဟာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကွက်အတွင်းရောက်ရှိစေဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းအသစ်ဖြစ်တယ်။ သုံးစွဲသတွေကလည်း တိုက်ရိုက်ရောင်းချတာမျိုးကို ပိုသဘောကျတယ်။

အမှန်တရား – တိုက်ရိုက်လက်လီရောင်းချတာဟာ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်လိုက်လံရောင်းချတာဟာ သူတို့ရဲ့ဈေးဝယ်ယူတဲ့အလေ့အကျင့်ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာနည်းတယ်၊ ဈေးပိုကြီးတယ်၊ မဝယ်ချင်ဝယ်ချင်နဲ့ ဝယ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တိုက်ရိုက်လိုက်လံရောင်းချခြင်းရဲ့ အဆင်မပြေမှုကြောင့် MLM လုပ်ငန်းတွေက တဆင့်ပြန်ရောင်းမယ့် ကိုယ်စားလှယ်အသင်းဝင်တွေကို ပိုပြီးအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၃) – နောက်ဆုံးပေါ် MLM စနစ်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချလာကြမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေ၊ shopping mall တွေနဲ့ ကြော်ငြာပုံစံတွေအားလုံး တိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။

အမှန်တရား – MLM စနစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ (၁၉၆၀)ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း (၅၀)အတွင်းမှာ MLM စနစ်ရဲ့ရောင်းအားဟာ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေရောင်းအားရဲ့ (၁)ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိအရောင်းစနစ်တွေကို လွှမ်းမိုးသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

လိမ်ဆင်(၄) – MLM စနစ်က ဘဝမှာ ပြီးပြည့်စုံပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိစေနိုင်တယ်။

အမှန်တရား – ဒီကိစ္စက MLM လုပ်ငန်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ လှုံ့ဆော်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအလွန်အကျွံမက်လုံးပေးဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့် လူအများစုကို သူတို့စိတ်ဝင်စားကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ဆောင်ဖို့ လမ်းလွဲသွားစေပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၅) – MLM စနစ်ဟာ ယုံကြည်စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်။

အမှန်တရား – ဒါဟာ တကယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို လွဲမှားသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပေါ်ကို အခြေခံတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ဟာ လောဘတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတော်ရာကို လောဘတက်နေတဲ့အတွက် အမှန်တကယ်ယုံကြည်လျှောက်လှမ်းရမယ့် လမ်းကြောင်းကို မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလို ယုံကြည်စိတ်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၆) – MLM စနစ်မှာ အောင်မြင်ဖို့လွယ်ကူတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်သူတွေက တစ်သက်တာဖောက်သည်တွေဖြစ်လာမယ်။

(ဇနီးမယားတွေ သူတို့လင်ယောကျာၤးမသိအောင်လှိ်ဳ႕ဝှက် တတ်တဲ့ အရာ ၅ ခု
http://mmgentleman.com/2015/07/20/k-2/ )

အမှန်တရား – မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေအကြားမှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဟာ အသိုက်အဝန်းကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ပါဝင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ဖိစီးမှုတွေများလာပြီး မူလကရှိခဲ့တဲ့ ချစ်ခင်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ အထောက်အပံ့တွေ ပြန်ရနိုင်ဖို့ မရှိပါဘူး။ တကယ်လက်တွေ့မှာ သူငယ်ချင်းကလာရောင်းလို့ ဝယ်လိုက်ရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက်လည်း ဘယ်သူမှ စိတ်မချမ်းသာကြပါဘူး။

လိမ်ဆင်(၇) – MLM လုပ်ငန်းကို အချိန်ပိုမှာလုပ်နိုင်တယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး တစ်ပတ်မှာနာရီအနည်းငယ်လောက်လုပ်ရင်တောင် ဝင်ငွေရနိုင်ပြီး အခြားအလုပ်လုပ်စရာမလိုတဲ့အထိ တိုးပွားလာနိုင်တယ်။

အမှန်တရား – MLM စနစ်မှာ လူတိုင်းက အလားအလာရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်တိုင်းမှာ marketing လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်မြုပ်ပြီး လုပ်ဖို့လိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငွေရှာနိုင်မယ်ဆိုတာက ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် လှည်းစားထားတာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ဘဝကိုချုပ်ကိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၈) – MLM က သင့်ကို လွတ်လပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးပုံစံသစ်ဖြစ်တယ်။

အမှန်တရား – MLM စနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးနည်းလမ်းတော်တော်များဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်အောင်ခြောက်လှန့်တတ်ပြီး အကန့်အသတ်မဲ့ ဝင်ငွေအများအပြားရရှိနိုင်မယ့် အလားအလာကို ချပြတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ အချိန်လွတ်လပ်မှုကို ပေးနိုင်ကြောင်း ထင်ယောင်ထင်မှာဖြစ်စေပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၉) – MLM ဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ပြီး စီးပွားရေးအမှီအခိုကင်းစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်တယ်။

အမှန်တရား – MLM ဟာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ် အသင်းဝင်လိုက်လို့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ MLM သဘောတူညီမှုတွေအများစုမှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့်ကို အလွယ်တကူရုတ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ကို ကုမ္ပဏီတွေက ကိုင်ထားကြပါတယ်။ သင့်ကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားပြီး သင့်ရဲ့ ဆင့်ပွားသူတွေကို အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ လက်လွှဲယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် MLM မှာ ဝင်လုပ်နေသူတွေဟာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနည်းပါတဲ့ စနစ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

လိမ်ဆင်(၁၀) – MLM က ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အတွက် ပိရမစ်လှည့်စားမှုမဟုတ်ပါဘူး။

အမှန်တရား – ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအချို့မှာ MLM နဲ့ ပိရမစ်လှည့်စားမှုကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတစ်ခုက ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ အနည်းဆုံး(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကို အသင်းဝင်မဟုတ်သူတွေက ဝယ်ယူနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းအများစုက ဒီသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိကြပါဘူး။ MLM လုပ်ငန်းတွေထဲက အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတွေတောင်မှ ထုတ်ကုန်ရဲ့ (၁၈)ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ အသင်းဝင်မဟုတ်သူတွေကို ရောင်းချနိုင်ပါသေးတယ်။

GM-Ads
GM ရဲ့ တခြား ဗဟုသုတနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

 

 

Related Posts

%%footer%%