ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်စ္တင္းေႏွာရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔

ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်စ္တင္းေႏွာရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ပထမဆံုး ခ်စ္တင္းေႏွာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့အမ်ိဳးသားေတြေတာင္မွ အမွားေတြလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိန္းကေလးက စိတ္ထဲကေန အမွတ္ေတြေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်စ္တင္းေႏွာရာမွာ သင့္ရဲ႕ရက္ေရာမႈကို ျပသရမွာ ျဖစ္ၿပီး သူမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိဂရုစိုက္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်စ္တင္းေႏွာရာမွာအဆင္ေျပဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို … Continue reading ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်စ္တင္းေႏွာရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔