စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တို႔ က်႐ႈံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တို႔ က်႐ႈံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးရဲ႕ လမ္းခရီးဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသလို ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးက ရင္ခုန္စရာေကာင္းသေလာက္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရမယ့္ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြနဲ႔ စြန္႔စားစရာကိစၥေတြက တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားစရာ အတိျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကို စိတ္ဓာတ္အျပည့္နဲ႔ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြပဲ ေအာင္ျမင္မႈကို လွမ္းယူႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ မထင္မွတ္ပဲ က်႐ႈံးသြားတတ္ပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီကို မေရာက္ခင္မွာ လမ္းေၾကာင္းလြဲ႐ႈံးနိမ့္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း()ခုကို ႀကိဳတင္သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ အခ်ိန္ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ မျပင္ဆင္ထားျခင္း

ဒီအခ်က္က စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ က်႐ႈံးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာမွာ အမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ၊ အေပ်ာ္အပါးကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ေတြကို မစြန္႔လႊတ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ေပးဆပ္စရာေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တကယ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ညေနခင္း အလုပ္ဆင္းခ်ိန္မွာ တစ္ကမာၻလံုးက စိတ္လက္အပန္းေျပေစမယ့္ ကိစၥေတြအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကခ်ိန္မွာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာကိစၥေတြအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းမွာ အလုပ္နဲ႔ ဘ၀ ညီညြတ္မွ်တဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အတူေပ်ာ္ရႊင္ရဖို႔ အခ်ိန္ပမာဏတစ္ခုရွိသင့္တယ္ ဆိုတာကို နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။

၂။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းျခင္း

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္က လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္း စိတ္အားတက္ၾကြမႈရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္နဲ႔လုပ္ငန္းတြဲဖက္ တည္ေထာင္သူ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ အဖြဲ႕၀င္စတဲ့ ပုဂၢိဳဟ္ေတြက သင့္လို စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္လိုစိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ သင္လည္း ဘယ္ေသာအခါမွာ စိတ္ကူးထားတဲ့အတုိင္း ေအာင္ျမင္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡေတြျဖစ္လာၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ အျမင္သေဘာထားမတူသူတစ္ေယာက္ပဲရွိေနရင္ေတာင္ တစ္ဖြဲ႕လံုးကို လႈိက္စားသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင္နဲ႔ ထပ္တူနီးပါး အျမင္ခ်င္တူတဲ့ သူေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ျမင့္မားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အေျခခံေကာင္းရွိၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

၃။ တစ္ခ်ိန္တည္း အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္း

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲရင္လည္း အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲတဲ့အခါမွာ ဘ၀င္ျမင့္ၿပီး အလုပ္တာ၀န္ေတြအမ်ားႀကီးကို မႏိုင္၀န္ထမ္းလာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးကို တစ္ေယာက္တည္း တာ၀န္ယူထားမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ပိၿပီး က်႐ႈံးဖို႔အလားအလာပိုမ်ားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိစၥတိုင္းကို လိုက္ၿပီးတာ၀န္ယူေနမယ့္အစား သင့္ေတာ္မယ့္သူကို တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ နံပါတ္()မွာ ေဖာ္ျပထားသလို သင့္ေဘးမွာ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္တူသူေတြနဲ႔ ၀န္းရံထားမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တာ၀န္ေတြကို ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္တတ္မွသာ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔တစ္ခုတည္းကိုပဲ (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ လုိအပ္လာခ်ိန္မွာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို မေခၚယူျခင္း

တစ္ခါတစ္ေလမွာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွ မစြမ္းသာႏိုင္တဲ့ အေရးကိစၥေတြၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို မေခၚယူၿပီး ေခါင္းမာေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ဘယ္ေနရာမွာ ထူးခၽြန္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကို လုိအပ္တယ္ဆိုတာကို သိၾကပါတယ္။ ကိုယ္နားမလည္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို ေခၚယူျခင္းက အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္းသက္သာေစသလို သင့္အေနနဲ႔ အျခားလိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ အျပည့္အ၀အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ မေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္မရွိျခင္း

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အေရထူဖို႔လိုပါတယ္။ မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကေန အျပင္လူေတြအထိ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ မေကာင္းျမင္မႈေတြကို ခံႏုိင္ရည္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈေတြကို မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ရည္မွန္ခ်က္ေတြအထေျမာက္ဖို႔ ခြန္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ မေကာင္းျမင္မႈနဲ႔ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြဟာ သင္ဘာလုပ္ေနတာလဲဆိုတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာမသိတဲ့သူေတြဆီကပဲ ထြက္ေပၚလာတတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေျပာသမွ်ကို ေခါင္းထဲထည့္ထားၿပီး တြန္႔ဆုတ္ေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ႈံးမႈကို အျခားလူေတြက ဆံုးျဖတ္သလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြ ၾကံဳလာတိုင္း မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္ပါ။

GM ရဲ့ တျခား စီးပြားေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/money/ မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တို့ ကျရှုံးရသည့် အကြောင်းရင်းများ

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးရဲ့ လမ်းခရီးဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလို ကြောက်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ရင်ခုန်စရာကောင်းသလောက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမယ့် မသေချာမရေရာမှုတွေနဲ့ စွန့်စားစရာကိစ္စတွေက တုန်လှုပ်ချောက်ခြားစရာ အတိဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေပဲ အောင်မြင်မှုကို လှမ်းယူနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ မထင်မှတ်ပဲ ကျရှုံးသွားတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကို မရောက်ခင်မှာ လမ်းကြောင်းလွဲရှုံးနိမ့်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ခုကို ကြိုတင်သိရှိရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ အချိန်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ မပြင်ဆင်ထားခြင်း

ဒီအချက်က စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကျရှုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကို ရယူဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ရာမှာ အများစုက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ၊ အပျော်အပါးကိစ္စအတွက် အချိန်တွေကို မစွန့်လွှတ်ချင်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပေးဆပ်စရာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ တကယ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ညနေခင်း အလုပ်ဆင်းချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်လက်အပန်းပြေစေမယ့် ကိစ္စတွေအတွက် အချိန်ကုန်နေကြချိန်မှာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ အလုပ်ကို ကြိုးစားနေတတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ အလုပ်နဲ့ ဘ၀ ညီညွတ်မျှတဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူပျော်ရွှင်ရဖို့ အချိန်ပမာဏတစ်ခုရှိသင့်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ။

၂။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းခြင်း

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း စိတ်အားတက်ကြွမှုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်နဲ့လုပ်ငန်းတွဲဖက် တည်ထောင်သူ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အဖွဲ့ဝင်စတဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေက သင့်လို စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ အောင်မြင်လိုစိတ်မရှိဘူးဆိုရင် သင်လည်း ဘယ်သောအခါမှာ စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း အောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။

အချင်းချင်းပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာပြီး လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အမြင်သဘောထားမတူသူတစ်ယောက်ပဲရှိနေရင်တောင် တစ်ဖွဲ့လုံးကို လှိုက်စားသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် သင်နဲ့ ထပ်တူနီးပါး အမြင်ချင်တူတဲ့ သူတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီဆိုရင် မြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ အခြေခံကောင်းရှိပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

၃။ တစ်ချိန်တည်း အများကြီးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲရင်လည်း အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့အခါမှာ ဘဝင်မြင့်ပြီး အလုပ်တာဝန်တွေအများကြီးကို မနိုင်ဝန်ထမ်းလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေအများကြီးကို တစ်ယောက်တည်း တာဝန်ယူထားမယ်ဆိုရင် အလုပ်ပိပြီး ကျရှုံးဖို့အလားအလာပိုများပါတယ်။

ဒါ့ကြောင့် ကိစ္စတိုင်းကို လိုက်ပြီးတာဝန်ယူနေမယ့်အစား သင့်တော်မယ့်သူကို တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နံပါတ်(၂)မှာ ဖော်ပြထားသလို သင့်ဘေးမှာ အရည်အချင်းရှိပြီး ရည်မှန်းချက်တူသူတွေနဲ့ ဝန်းရံထားမယ်ဆိုရင် အလုပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်တွေကို ခွဲဝေလုပ်ဆောင်တတ်မှသာ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့တစ်ခုတည်းကိုပဲ (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

၄။ လိုအပ်လာချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို မခေါ်ယူခြင်း

တစ်ခါတစ်လေမှာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဘယ်လိုမှ မစွမ်းသာနိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ငွေကုန်ကြေးကျများမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို မခေါ်ယူပြီး ခေါင်းမာနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သူတို့ဘယ်နေရာမှာ ထူးချွန်ပြီး ဘယ်နေရာမှာတော့ ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ခေါ်ယူခြင်းက အချိန်ကုန် လူပမ်းသက်သာစေသလို သင့်အနေနဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

၅။ မကောင်းမြင်မှုများကို ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ အရေထူဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကနေ အပြင်လူတွေအထိ လူအမျိုးမျိုးရဲ့ မကောင်းမြင်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကို မခံချင်စိတ်နဲ့ ရည်မှန်ချက်တွေအထမြောက်ဖို့ ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မကောင်းမြင်မှုနဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေဟာ သင်ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာမသိတဲ့သူတွေဆီကပဲ ထွက်ပေါ်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောသမျှကို ခေါင်းထဲထည့်ထားပြီး တွန့်ဆုတ်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုကို အခြားလူတွေက ဆုံးဖြတ်သလို မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေ ကြုံလာတိုင်း မခံချင်စိတ်နဲ့ ရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါ။
GM ရဲ့ တခြား စီးပွားရေးနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/money/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

 

 

 

Related Posts

%%footer%%