မွားယြင္းတဲ့ ကြမ္ဒြမ္သံုးပံုနည္းလမ္း ၁၅ ခု

မွားယြင္းတဲ့ ကြမ္ဒြမ္သံုးပံုနည္းလမ္း ၁၅ ခု

ကြမ္ဒြမ္ ဝတ္တာက လြယ္ေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္ အဲဒါကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဝတ္ပါရဲ႕လား။ မဝတ္မိဖို႔ မ်ားပါတယ္။ အင္ဒီယာနာ တကၠသိုလ္ဟာ ကြမ္ဒြမ္ အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အခါ ၅၀ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၆ ႏွစ္ၾကာ စုေဆာင္းရ႐ွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တြက္ၾကည့္ရာမွာ အမွားေတြ တစ္ေလွႀကီးေတြ႕ရပါတယ္။ စံုတြဲေတြအၾကားမွာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ကြန္ဒြမ္ မွားယြင္းအသံုးျပဳမႈ ၁၅ ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

. သံုးတာ ေနာက္က်တာ

လူေတြရဲ႕ ၁၇ ရာႏႈန္းကေန ၅၁ ရာႏႈန္းထိဟာ လိင္ကိစၥစၿပီးမွ ကြန္ဒြမ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

. ေစာေစာ ခြၽတ္မိတာ

၁၄ ရာႏႈန္းကေန ၄၅ ရာႏႈန္းထိ႐ွိတဲ့ လူေတြဟာ လိင္ကိစၥ မၿပီးေသးခင္ ကြန္ဒြမ္ကို ခြၽတ္တတ္ၾကပါတယ္။

. မသံုးခင္ ကြန္ဒြမ္ကို လံုးဝ အလိပ္ေျဖလိုက္တာ

. ရာႏႈန္းကေန ၂၅. ရာႏႈန္းအထိ ေယာက္်ားေတြဟာ ကြန္ဒြမ္ကို မတပ္ဆင္ခင္ လံုးဝ အလိပ္ေျဖတတ္ၾကပါတယ္ တဲ့။ ဘယ္လိုမ်ားဝင္ေအာင္ထည့္သလဲေတာ့ မသိပါ။

. ထိပ္မွာ ေနရာမ႐ွိတာ

ကြန္ဒြမ္ထိပ္မွာ သုတ္ရည္ျပည့္ဖို႔ ေနရာခ်န္မထားတတ္တဲ့ လူဦးေရက ၂၄. ရာႏႈန္းကေန ၄၅. ရာႏႈန္းထိ ႐ွိပါတယ္။

. ေလမထြက္သြားတာ

မိန္းမေတြရဲ႕ ၄၈ ရာႏႈန္းနဲ႔ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ၄၂ ရာႏႈန္းဟာ ကြန္ဒြမ္ဝတ္အၿပီး ကိစၥမစခင္ ထိပ္ဖူးမွာ ဝင္ေနတဲ့ ေလကို ညႇစ္ထုတ္ဖို႔ ေမ့တတ္ၾကပါတယ္ တဲ့။

. ေျပာင္းျပန္ ကြမ္ဒြမ္မ်ား

ရာႏႈန္းကေန ၃၀. ရာႏႈန္းထိ ႐ွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ကြန္ဒြမ္ကို အဂၤါေပၚမွာ ေျပာင္းျပန္စြပ္ခ်၊ ၿပီးေတာ့မွ အတည့္ျပန္လွန္ၿပီး ျပန္ဝတ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္ တဲ့။ အဲ့ဒါမေကာင္းပါဘူး။ ကြန္ဒြမ္အျပင္သားကို သင့္အရည္ေတြ ထိမိသြားရင္ သူမ ကိုယ္ဝန္ ရႏိုင္ပါတယ္။

.ကြန္ဒြမ္မသံုးခင္ အလိပ္ေျဖဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း

၁၁. ရာႏႈန္း မိန္းမေတြနဲ႔ . ရာႏႈန္း ေယာက္်ားေတြဟာ ကြန္ဒြမ္ကို လံုးဝ အဆံုးထိ အလိပ္ေျဖသံုးေလ့ မ႐ွိပါဘူး။

. ထက္႐ွတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ေဖာက္ျခင္း

. ရာႏႈန္းကေန ၁၁. ရာႏႈန္းထိ႐ွိတဲ့ သူေတြဟာ ကြန္ဒြမ္အိတ္ကို ကတ္ေၾကး၊ ဓားတို႔နဲ႔ ေဖာက္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ေဖာက္တဲ့ ပစၥည္းက အိပ္ကို ျဖတ္ႏိုင္ရင္ ကြန္ဒြမ္ကိုလဲ ျဖတ္ႏိုင္မွာပါ။

. မသံုးခင္ စစ္ေဆးမၾကည့္ျခင္း

ကြန္ဒြမ္ ေဖာက္ၿပီးေနာက္မွာ ၈၂. ရာႏႈန္း မိန္းမေတြနဲ႔ ၇၄. ရာႏႈန္း ေယာက္်ားေတြဟာ မသံုးခင္ စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ ေမ့ေနတတ္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး အိတ္ကို ေဖာက္မထားတာ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ပါ။ ၿပီးရင္ Date ေအာက္ေနမေန ၾကည့္ပါ။ အလိပ္ေျဖတဲ့အခါလဲ တစ္ခုခု မွားေနမေန ေသခ်ာၾကည့္ပါ။

၁၀. ေခ်ာဆီ မသံုးတာ

၁၆ ရာႏႈန္းကေန ၂၅. ရာႏႈန္းထိ႐ွိတဲ့ လူေတြဟာ ကြန္ဒြမ္ေတြကို ေခ်ာဆီမပါပဲ သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ သင္က အၾကာႀကီး ဆက္ဆံမယ္ဆို ေခ်ာဆီမပါရင္ ကြန္ဒြမ္ ျပဲသြားမွာပါ။

၁၁. ေခ်ာဆီမွားသံုးတာ

. ရာႏႈန္း မိန္းမေတြနဲ႔ . ရာႏႈန္း ေယာက္်ားေတြဟာ ေရာ္ဘာ ကြမ္ဒြမ္ေတြကို ဆီကို အေျခခံထားတဲ့ ေခ်ာဆီေတြနဲ႔ သံုးၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေရာ္ဘာ ကို အားနည္းေစၿပီး ေပါက္သြားတတ္ေစပါတယ္။

၁၂. ဆြဲထုတ္တာ မမွန္တာ

၃၁ ရာႏႈန္းေသာ ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ၂၇ ရာႏႈန္းေသာ မိန္းမေတြဟာ သုတ္ရည္ထုတ္အၿပီးမွာ ကြန္ဒြမ္ကို မခြၽတ္တတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒါက တြဲေလာင္းတြဲေလာင္း ထားရမယ့္ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၃. ျပန္သံုးတာ

. ရာႏႈန္းကေန . ရာႏႈန္းထိ လူေတြဟာ ကြန္ဒြမ္တစ္ခုကို ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ ျပန္သံုးၾကပါတယ္ တဲ့။

၁၄. ထားသိုပံု မမွန္တာ

. ရာႏႈန္းကေန ၁၉. ရာႏႈန္းထိ ႐ွိတဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔ ကြမ္ဒြမ္ေတြကို စနစ္တက် မထားတတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒါေတြကို ေနေရာင္ေအာက္မွာထားတာနဲ႔ သင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲ ထည့္ထားတာကို ေ႐ွာင္ပါ။ ေရာ္ဘာသားကို ပ်က္စီးေစလို႔ပါ။

၁၅. ကြန္ဒြမ္ လံုးဝ မသံုးတာ

ဒီဟာကေတာ့ ေလ့လာခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ေပမယ့္ ထည့္ေျပာသင့္လို႔ပါ။ အသက္ ၁၈ ကေန ၂၄ အတြင္း ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ၄၅ ရာႏႈန္းကပဲ ကြန္ဒြမ္ သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အသက္ႀကီးေလ ပိုဆိုးေလျဖစ္ၿပီး အသက္၂၅ နဲ႔ ၃၄ ၾကားေယာက္်ားေတြရဲ႕ ၂၉ ရာႏႈန္းနဲ႔ ၃၅ ကေန ၄၄ ၾကားေယာက္်ားေတြရဲ႕ ၂၁ ရာႏႈန္းကပဲ ကြန္ဒြမ္ သံုးတာ ေတြ႕ရပါတယ္

GM ရဲ့ တျခား ဗဟုုသုုတႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Cyan Calyx

==============================================

မှားယွင်းတဲ့ ကွမ်ဒွမ်သုံးပုံနည်းလမ်း ၁၅ ခု

ကွမ်ဒွမ် ဝတ်တာက လွယ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင် အဲဒါကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝတ်ပါရဲ့လား။ မဝတ်မိဖို့ များပါတယ်။ အင်ဒီယာနာ တက္ကသိုလ်ဟာ ကွမ်ဒွမ် အသုံးပြုမှုအကြောင်း လေ့လာမှု အခါ ၅၀ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆ နှစ်ကြာ စုဆောင်းရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တွက်ကြည့်ရာမှာ အမှားတွေ တစ်လှေကြီးတွေ့ရပါတယ်။ စုံတွဲတွေအကြားမှာ အတွေ့ရအများဆုံး ကွန်ဒွမ် မှားယွင်းအသုံးပြုမှု ၁၅ ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

၁. သုံးတာ နောက်ကျတာ

လူတွေရဲ့ ၁၇ ရာနှုန်းကနေ ၅၁ ရာနှုန်းထိဟာ လိင်ကိစ္စစပြီးမှ ကွန်ဒွမ် အသုံးပြုကြပါတယ်။

၂. စောစော ချွတ်မိတာ

၁၄ ရာနှုန်းကနေ ၄၅ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ လူတွေဟာ လိင်ကိစ္စ မပြီးသေးခင် ကွန်ဒွမ်ကို ချွတ်တတ်ကြပါတယ်။

၃. မသုံးခင် ကွန်ဒွမ်ကို လုံးဝ အလိပ်ဖြေလိုက်တာ

၂.၁ ရာနှုန်းကနေ ၂၅.၃ ရာနှုန်းအထိ ယောက်ျားတွေဟာ ကွန်ဒွမ်ကို မတပ်ဆင်ခင် လုံးဝ အလိပ်ဖြေတတ်ကြပါတယ် တဲ့။ ဘယ်လိုများဝင်အောင်ထည့်သလဲတော့ မသိပါ။

၄. ထိပ်မှာ နေရာမရှိတာ

ကွန်ဒွမ်ထိပ်မှာ သုတ်ရည်ပြည့်ဖို့ နေရာချန်မထားတတ်တဲ့ လူဦးရေက ၂၄.၃ ရာနှုန်းကနေ ၄၅.၇ ရာနှုန်းထိ ရှိပါတယ်။

၅. လေမထွက်သွားတာ

မိန်းမတွေရဲ့ ၄၈ ရာနှုန်းနဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ၄၂ ရာနှုန်းဟာ ကွန်ဒွမ်ဝတ်အပြီး ကိစ္စမစခင် ထိပ်ဖူးမှာ ဝင်နေတဲ့ လေကို ညှစ်ထုတ်ဖို့ မေ့တတ်ကြပါတယ် တဲ့။

၆. ပြောင်းပြန် ကွမ်ဒွမ်များ

၄ ရာနှုန်းကနေ ၃၀.၄ ရာနှုန်းထိ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကွန်ဒွမ်ကို အင်္ဂါပေါ်မှာ ပြောင်းပြန်စွပ်ချ၊ ပြီးတော့မှ အတည့်ပြန်လှန်ပြီး ပြန်ဝတ် အသုံးပြုကြပါတယ် တဲ့။ အဲ့ဒါမကောင်းပါဘူး။ ကွန်ဒွမ်အပြင်သားကို သင့်အရည်တွေ ထိမိသွားရင် သူမ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါတယ်။

၇.ကွန်ဒွမ်မသုံးခင် အလိပ်ဖြေဖို့ မေ့လျော့ခြင်း

၁၁.၂ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၈.၈ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ ကွန်ဒွမ်ကို လုံးဝ အဆုံးထိ အလိပ်ဖြေသုံးလေ့ မရှိပါဘူး။

၈. ထက်ရှတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖောက်ခြင်း

၂.၁ ရာနှုန်းကနေ ၁၁.၂ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ သူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်အိတ်ကို ကတ်ကြေး၊ ဓားတို့နဲ့ ဖောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖောက်တဲ့ ပစ္စည်းက အိပ်ကို ဖြတ်နိုင်ရင် ကွန်ဒွမ်ကိုလဲ ဖြတ်နိုင်မှာပါ။

၉. မသုံးခင် စစ်ဆေးမကြည့်ခြင်း

ကွန်ဒွမ် ဖောက်ပြီးနောက်မှာ ၈၂.၇ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၇၄.၅ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ မသုံးခင် စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အိတ်ကို ဖောက်မထားတာ သေချာအောင် စစ်ပါ။ ပြီးရင် Date အောက်နေမနေ ကြည့်ပါ။ အလိပ်ဖြေတဲ့အခါလဲ တစ်ခုခု မှားနေမနေ သေချာကြည့်ပါ။

၁၀. ချောဆီ မသုံးတာ

၁၆ ရာနှုန်းကနေ ၂၅.၈ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ လူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်တွေကို ချောဆီမပါပဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ သင်က အကြာကြီး ဆက်ဆံမယ်ဆို ချောဆီမပါရင် ကွန်ဒွမ် ပြဲသွားမှာပါ။

၁၁. ချောဆီမှားသုံးတာ

၃.၂ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၄.၇ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ ရော်ဘာ ကွမ်ဒွမ်တွေကို ဆီကို အခြေခံထားတဲ့ ချောဆီတွေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ ရော်ဘာ ကို အားနည်းစေပြီး ပေါက်သွားတတ်စေပါတယ်။

၁၂. ဆွဲထုတ်တာ မမှန်တာ

၃၁ ရာနှုန်းသော ယောက်ျားတွေနဲ့ ၂၇ ရာနှုန်းသော မိန်းမတွေဟာ သုတ်ရည်ထုတ်အပြီးမှာ ကွန်ဒွမ်ကို မချွတ်တတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါက တွဲလောင်းတွဲလောင်း ထားရမယ့် အရာ မဟုတ်ပါဘူး။

၁၃. ပြန်သုံးတာ

၁.၄ ရာနှုန်းကနေ ၃.၃ ရာနှုန်းထိ လူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်တစ်ခုကို နှစ်ခေါက်လောက် ပြန်သုံးကြပါတယ် တဲ့။

၁၄. ထားသိုပုံ မမှန်တာ

၃.၃ ရာနှုန်းကနေ ၁၉.၁ ရာနှုန်းထိ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ ကွမ်ဒွမ်တွေကို စနစ်တကျ မထားတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါတွေကို နေရောင်အောက်မှာထားတာနဲ့ သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ထားတာကို ရှောင်ပါ။ ရော်ဘာသားကို ပျက်စီးစေလို့ပါ။

၁၅. ကွန်ဒွမ် လုံးဝ မသုံးတာ

ဒီဟာကတော့ လေ့လာချက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် ထည့်ပြောသင့်လို့ပါ။ အသက် ၁၈ ကနေ ၂၄ အတွင်း ယောက်ျားတွေရဲ့ ၄၅ ရာနှုန်းကပဲ ကွန်ဒွမ် သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလေ ပိုဆိုးလေဖြစ်ပြီး အသက်၂၅ နဲ့ ၃၄ ကြားယောက်ျားတွေရဲ့ ၂၉ ရာနှုန်းနဲ့ ၃၅ ကနေ ၄၄ ကြားယောက်ျားတွေရဲ့ ၂၁ ရာနှုန်းကပဲ ကွန်ဒွမ် သုံးတာ တွေ့ရပါတယ်
GM ရဲ့ တခြား ဗဟုသုတနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/knowleadge/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Cyan Calyx

==============================================

 

 

Related Posts

%%footer%%