၁။ သူမရဲ႕ဆံႏြယ္ေလးေတြနဲ႔ ကစားပါ။ ဒါက ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူမရဲ႕ ဦးေခါင္းနဲ႔ ဆံႏြယ္ေလးေတြကို ပြတ္သပ္က်ီဇယ္ေပး႐ုံပါပဲ။ ၂။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးၾကိဳက္တဲ့ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခုခုကို ၾကည့္ရင္း အခ်ိဳပြဲစားပါ။ ၃။ ညစာကို ဘယ္မွာစားခ်င္သလဲဆိုတာကို သူမကိုေမးေနမယ့္အစား သူမႀကိဳက္တတ္တာေလးကို စဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သြားစားခ်င္တဲ့ ေနရာသံုးခုေျပာျပၿပီး သူမကိုေရြးခိုင္းပါ။

Read More

အမွန္တကယ္ ႏွိမ့္ခ်တတ္သူျဖစ္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ သင့္ဘ၀မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ႏိုင္စြမ္းျမင့္မာမႈဟာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားျခင္း၊ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးခိုင္ျမဲျခင္း စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို နည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ႏွိမ့္ခ်တတ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၁။ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းပါ။

Read More

ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔ အဆင့္(၃)ခု ေအာင္ျမင္မႈဆီကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကို စနစ္တက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္သံုးခုကို ေဖာ္ျပပါလိုက္ပါတယ္။ ၁။ ကစားပြဲကို ဘယ္လိုကစားေနၾကလဲ နားလည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ခုခုကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္

Read More
%%footer%%