အလုပ္ခြင္အတြင္း ထားရွိရမည့္ အမူအက်င့္မ်ား

အလုပ္ခြင္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အမူအက်င့္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနသလုိမ်ိဳးပဲ လုပ္ငန္းခြင္ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေစႏိုင္မယ့္ လိုက္နာက်င့္သုံးစရာေတြကလည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ရဲ႕အလုပ္မွာ ထိပ္တန္းအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္မွာမဆို က်င့္သုံးႏိုင္တ့ဲ အမူအက်င့္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ အလုပ္ဖိစီးမႈ မခံရပါေစနဲ႕၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အထက္လူႀကီးကို အျမဲ အျပံဳးနဲ႔ဆက္ဆံပါ။

၂။ သင့္လုပ္ထားသမွ်အရာအားလုံးက ဘာမဟုတ္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းအတြက္နဲ႔ အလဟႆျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အေျပာအဆို ဂ႐ုစိုက္ဆင္ျခင္ပါ။

၃။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ ခ်ီးက်ဴးခံရတာေတြကိုပဲ သာယာမေနပါနဲ႕။ က်႐ႈံး ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံရတာေတြ အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါ။

၄။ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ သင္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားတက္ၾကြမႈကေန ျဖစ္တည္လာတာပါ။ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျခားလူေတြရဲ႕တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈကို ေစာင့္မေနပါနဲ႕။

၅။ အားလုံးျပည့္စုံေနသူျဖစ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႕။ အမွားလုပ္မိမွာေၾကာက္ေနရင္ တိုးတက္ဖို႔လမ္းမရွိပါဘူး။

၆။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ လူတိုင္းနဲ႔အရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကိုလည္း တင္းထားစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအားလုံးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆကါဆံပါ။

၇။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရင္ဆုံးေ၀ဖန္ပါ။ သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးေတြဆီက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတာမခံရေသးခင္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ သင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္အေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိမရွိ အရင္ေမးပါ။

၈။ ေတာက္ေလွ်ာက္အလုပ္ခ်ည္းပဲ လုပ္ေနလို႔ ေကာင္းက်ိဳးမရွိပါဘူး။ အနည္းဆုံး တစ္နာရီေလာက္ အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း မိနစ္ေလာက္ နားပါ။

၉။ အဆင္မေျပျဖစ္သြားတ့ဲ အလုပ္အတြက္ ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႔။ ေသခ်ာေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါမျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။


၁၀။ အမွားေတြကေန သင္ခန္းစာယူပါ။ သင့္အမွားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕အမွားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွားတိုင္းက ပညာယူစရာေတြ ဆင္ျခင္စရာေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁၁။ အတင္းမေျပာပါနဲ႕။ အတင္းေျပာတာ အလုပ္အတြက္ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရွိပါဘူး။

၁၂။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ကို မေကာင္းျမင္ၿပီး ေထ့ေင့ါေျပာတာက လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ေပၚမွာ အေကာင္းျမင္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနမွသာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃။ အလုပ္ႀကိဳးစားတာနဲ႕ ပင္ပန္းတႀကီးလုပ္တာက ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြအကုန္ခံၿပီး လုပ္တိုင္းေကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အလုပ္လုပ္ပါ။

၁၄။ ပင္ပန္းတႀကီးအလုပ္လုပ္စရာ အေၾကာင္းကိုမရွိပါဘူး။ စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း သက္သာေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၅။ သင့္ရဲ႕ကတိနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြကို ေလးစားပါ။ သင့္ေဖာက္သည္၊ သင့္အထက္လူႀကီး၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဘယ္သူ႔ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးထားတ့ဲကတိအတိုင္း ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၆။ သင္က ဘယ္အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေစ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို နားလည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

၁၇။ ဘယ္ကိစၥ ဘယ္အေၾကာင္းအရမဆို သိလိုစိတ္မ်ားၿပီး သင္ယူလိုစိတ္ရွိပါ။ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ရပ္လိုက္တ့ဲေန႔ဟာ သင့္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရပ္တန္႔သြားတ့ဲ ေန႔ပါပဲ၊

၁၈။ တစ္ဖက္သူရဲ႕ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အစုံမသိေသးပဲ ျငင္းဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔၊ ကိစၥတိုင္းကိုလည္း သေဘာတူလိုက္ေလ်ာေနဖို႔ မလိုပါဘူး။

၁၉။ ဟာသဉာဏ္ရွိပါေစ။ ဟာသဉာဏ္ရွိတာဟာ ခက္ခဲတ့ဲအေျခအေနေတြမွာေတာင္မွ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအတြက္ပါ စိတ္သက္သာရာ ရေစပါတယ္။

၂၀။ အေရးကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ျငင္းခုံေျပာဆိုၾကတ့ဲအခါမွာ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ေျပာပါ။ တဖက္သူရဲ႕ပုဂၢိဳဟ္ေရးကိုေတာ့ မထိခိုက္ပါေစနဲ႕။ လက္ပါတ့ဲအဆင့္ထိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမေရာက္ပါေစနဲ႔။

၂၁။ သင္ကိုယ္တိုင္က အေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပႏိုင္မွ အျခားသူေတြကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ပါ။

၂၂။ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေနဖို႔ အျမဲဂ႐ုစိုက္ပါ။ က်န္းမာေရးထိခိုက္ၿပီးမွ အေကာင္းဆုံး၀န္ထမ္းဆုရတာ တကယ္ေတာ့ မထိုက္တန္ပါဘူး။

၂၃။ အလုပ္က သင့္ဘ၀ကို ႀကီးစိုးမသြားပါေစနဲ႕။ သင့္၀ါသနာပါရာကိုလုပ္ဖို႔၊ မိသာစု သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူေပ်ာ္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး အလုပ္နဲ႔ဘ၀မွ်တမႈရွိပါေစ။

၂၄။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြပါ။ မေတြ႕ဘူးဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္သမွ်အေကာင္းဆုံးလုပ္ၿပီး သင့္ကိုသင္ဦးေဆာင္ပါ။

၂၅။ ေလးစားမႈဆိုတာ အသားလြတ္ရတ့ဲအရာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕အေတြးအေခၚနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးေၾကာင့္သာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

GM ရဲ့ တျခား လူမႈေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ http://mmgentleman.com/category/social/ မွာအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ 

—————————————————————————- 

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔ 

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

အလုပ်ခွင်အတွင်း အောင်မြင်စေမည့် အမူအကျင့်များ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေသလိုမျိုးပဲ လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေနိုင်မယ့် လိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေကလည်း အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ရဲ့အလုပ်မှာ ထိပ်တန်းအာင်မြင်မှုတွေ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာမဆို ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။

၁။ အလုပ်ဖိစီးမှု မခံရပါစေနဲ့၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အထက်လူကြီးကို အမြဲ အပြုံးနဲ့ဆက်ဆံပါ။

၂။ သင့်လုပ်ထားသမျှအရာအားလုံးက ဘာမဟုတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့ အလဟဿဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အပြောအဆို ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပါ။

၃။ အောင်မြင်မှုနဲ့ ချီးကျူးခံရတာတွေကိုပဲ သာယာမနေပါနဲ့။ ကျရှုံး ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံရတာတွေ အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားပါ။

၄။ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားတက်ကြွမှုကနေ ဖြစ်တည်လာတာပါ။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အခြားလူတွေရဲ့တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုကို စောင့်မနေပါနဲ့။

၅။ အားလုံးပြည့်စုံနေသူဖြစ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ အမှားလုပ်မိမှာကြောက်နေရင် တိုးတက်ဖို့လမ်းမရှိပါဘူး။

၆။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ လူတိုင်းနဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကိုလည်း တင်းထားစရာ မလိုပါဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆကါဆံပါ။

၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံးဝေဖန်ပါ။ သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေဆီက ထင်မြင်ချက်ပေးတာမခံရသေးခင်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမရှိ အရင်မေးပါ။

၈။ တောက်လျှောက်အလုပ်ချည်းပဲ လုပ်နေလို့ ကောင်းကျိုးမရှိပါဘူး။ အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက် အလုပ်လုပ်ပြီးတိုင်း ၅ မိနစ်လောက် နားပါ။

၉။ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့ အလုပ်အတွက် ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့။ သေချာတောင်းပန်ပြီး နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။

၁၀။ အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပါ။ သင့်အမှားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အမှားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှားတိုင်းက ပညာယူစရာတွေ ဆင်ခြင်စရာတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။

၁၁။ အတင်းမပြောပါနဲ့။ အတင်းပြောတာ အလုပ်အတွက် ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှ မရှိပါဘူး။

၁၂။ သင့်ရဲ့အလုပ်ကို မကောင်းမြင်ပြီး ထေ့ငေါ့ပြောတာက လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ပေါ်မှာ အကောင်းမြင်ပြီး ပျော်ရွှင်နေမှသာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၃။ အလုပ်ကြိုးစားတာနဲ့ ပင်ပန်းတကြီးလုပ်တာက ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အချိန်တွေအကုန်ခံပြီး လုပ်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပုံမှန်အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာပဲ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် အလုပ်လုပ်ပါ။

၁၄။ ပင်ပန်းတကြီးအလုပ်လုပ်စရာ အကြောင်းကိုမရှိပါဘူး။ စနစ်တကျ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အချိန်ကုန်လူပန်း သက်သာအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။

၁၅။ သင့်ရဲ့ကတိနဲ့ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်တွေကို လေးစားပါ။ သင့်ဖောက်သည်၊ သင့်အထက်လူကြီး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်း ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။

၁၆။ သင်က ဘယ်အဆင့်မှာပဲ ရှိပါစေ၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။

၁၇။ ဘယ်ကိစ္စ ဘယ်အကြောင်းအရမဆို သိလိုစိတ်များပြီး သင်ယူလိုစိတ်ရှိပါ။ လေ့လာသင်ယူမှုကို ရပ်လိုက်တဲ့နေ့ဟာ သင့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားတဲ့ နေ့ပါပဲ၊

၁၈။ တစ်ဖက်သူရဲ့ဆိုလိုရင်းကို အပြည့်အစုံမသိသေးပဲ ငြင်းဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့၊ ကိစ္စတိုင်းကိုလည်း သဘောတူလိုက်လျောနေဖို့ မလိုပါဘူး။

၁၉။ ဟာသဉာဏ်ရှိပါစေ။ ဟာသဉာဏ်ရှိတာဟာ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်ရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်ပါ စိတ်သက်သာရာ ရစေပါတယ်။

၂၀။ အရေးကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် ငြင်းခုံပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာ လိုရင်းရောက်အောင်ပြောပါ။ တဖက်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးကိုတော့ မထိခိုက်ပါစေနဲ့။ လက်ပါတဲ့အဆင့်ထိတော့ ဘယ်တော့မှမရောက်ပါစေနဲ့။

၂၁။ သင်ကိုယ်တိုင်က အကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်မှ အခြားသူတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ပါ။

၂၂။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့ အမြဲဂရုစိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီးမှ အကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းဆုရတာ တကယ်တော့ မထိုက်တန်ပါဘူး။

၂၃။ အလုပ်က သင့်ဘဝကို ကြီးစိုးမသွားပါစေနဲ့။ သင့်ဝါသနာပါရာကိုလုပ်ဖို့၊ မိသာစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ဖို့ အချိန်ပေးပြီး အလုပ်နဲ့ဘဝမျှတမှုရှိပါစေ။

၂၄။ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေပါ။ မတွေ့ဘူးဆိုရင် လုပ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီး သင့်ကိုသင်ဦးဆောင်ပါ။

၂၅။ လေးစားမှုဆိုတာ အသားလွတ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကြောင့်သာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
GM ရဲ့ တခြား လူမှုရေးနှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ချင်ရင် http://mmgentleman.com/category/social/ မှာအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

—————————————————————————-

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

 

 

Related Posts

%%footer%%