ကမၻာကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မယ့္ တီထြင္မႈ ေျခာက္ခု BBC ရဲ႕ စက္တင္ဘာလထုတ္ Science Focus မဂၢဇင္းမွာ ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ေလာင္စားသံုးကားေတြက စၿပီး မီးကို အသံနဲ႔ ျငႇိမ္းသတ္တဲ့ နည္းပညာအထိ ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့ တီထြင္မႈ အိုင္ဒီယာ ၃၉ ခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ အလန္းဆံုး ေျခာက္ခုကေတာ့

Read More

ေရွာင္ရွားသင့္တဲ့ အေနထိုုင္အျပဳအမူမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ခႏၶာေဗဒဘာသာစကားက အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သူစိမ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာရာကေန လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းထိုင္တဲ့ေနရာအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ဟန္အေနအထား  ေပၚမူတည္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲဆိုတာက ေပၚလြင္ေနတတ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကေတာ့ ခႏၶာေဗဒဘာသာစကားကို စဥ္းစားေနစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူအမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ရရွိၿပီး ထင္ရွားေပၚလြင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔ ေရွာင္ရွားသင့္တဲ့ ခႏၶာေဗဒအမူအယာေတြကို

Read More
%%footer%%