ကိုယ္ပိုင္အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ဖို႔ အဆင့္(၆)ခု

ကိုယ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဖို့ အဆင့်(၆)ခု

ကိုယ္ပိုင္အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ဖို႔ အဆင့္()ခု

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ စိတ္ကူးတစ္ခုကေနစတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကူးကို လက္ေတြ႕ျဖစ္လာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာေတြကို ေတြးေတာရင္း ႐ႈပ္ေထြးေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင္ထင္ထားတာထက္ လြယ္ကူပါတယ္။ ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္စရာေတြအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္မယ္ဆိုရင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေသးစားကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္()ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ တစ္မ်က္ႏွာစာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြရဲ႕အဓိကေသာ့ခ်က္က ကိစၥတိုင္းကို ႐ုိးရွင္းၿပီး စရိတ္သက္သာဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္ကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္သက္သာဖို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခ်င္သူေတြအမ်ားစုဟာ ျပည့္စုံခမ္းနားတဲ့ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အခုမွစတင္မယ့္သူေတြအတြက္ အခ်ိန္ေရာေငြပါ အကုန္သက္သာမယ့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုနဲ႔ စတင္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္မ်က္ႏွာစာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကိုသာ ေရးဆြဲပါ။ တစ္မ်က္ႏွာစာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွာ

သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ဘာလဲဆိုတာအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို သတ္မွတ္ပါ။

သင့္လုပ္ငန္းတည္ရွိေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ပါ။

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ပါ။

ရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ အေျခခံဗ်ဴဟာေတြသတ္မွတ္ပါ။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြယ္ခ်က္အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲပါ။

ဒါေတြအားလံုးေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ တစ္မ်က္ႏွာထက္ေက်ာ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး က်စ္လစ္သပ္ရပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကို အခ်ိန္တစ္ပတ္ေလာက္ေပး႐ုံနဲ႔ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အသံုးစရိတ္ကိုဆံုးျဖတ္ပါ။

လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔အတြက္ အသံုးစရိတ္တစ္ခုနဲ႔ ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲမွာလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ပါ။ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး အသံုးစရိတ္ေတြကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လိုအပ္တာထက္ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပိုမိုသတ္မွတ္ထားတာ သင့္ရဲ႕လစဥ္အသံုးစရိတ္ကို စီမံရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ လစဥ္အသံုးစရိတ္ဟာ သင့္လုပ္ငန္းကေန အက်ိဳးအျမတ္မရခင္မွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အေသးစား လုပ္ငန္းကေန ရက္ (၆၀)နဲ႔ (၉၀)အတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းကိစၥေတြကို ေလ့လာပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရာမွာ တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔ စာရြက္စာတမ္းကိစၥေတြက ေငြကုန္ေၾကးက် ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ အေကာက္ခြန္၊ စတဲ့အရာေတြအတြက္ ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ကို လုပ္ငန္း မစတင္ခင္မွာကတည္းက ေသခ်ာေလ့လာ တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ ေငြေၾကးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ငန္းေငြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ကို ခြဲျခားထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခုခုမွာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြစာရင္းတစ္ခု သီးျခားဖြင့္ထားေပးၿပီး ဘ႑ာေရးအရႈပ္အရွင္းေတြ ရွိမလာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါတယ္။

၅။ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ဖန္တီးပါ။

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ပါေစ၊ အခုလို နည္းပညာေခတ္မွာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ဖန္တီးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စရိတ္စက သက္သာတဲ့ Domain တစ္ခုကို ၀ယ္ယူၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကို အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၆။ စမ္းသပ္ေရာင္းခ်ပါ။

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အဆင့္ေတြၿပီးရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းရဲ႕ထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္ စမ္းသပ္ ေရာင္းခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုန္အက်သက္သာၿပီး ဆန္းသစ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သင့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း လူသိမ်ားေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ သင့္လုပ္ငန္းက ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရာင္းမွာဆိုရင္ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္တဲ့ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေရာင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္နဲ႔ ပြဲလမ္းေတြမွာ သင့္ထုတ္ကုန္ကို အမ်ားကဘယ္လိုယူဆသလဲဆိုတာကို စမ္းသပ္ေရာင္းခ်ၾကည့္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အဆင့္()ခုက ကိုယ္ပိုင္အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေၾကးအကုန္အက်မမ်ားပဲနဲ႔ တည္ေထာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကိုယ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဖို့ အဆင့်(၆)ခု

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ စိတ်ကူးတစ်ခုကနေစတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးကို လက်တွေ့ဖြစ်လာ အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို တွေးတောရင်း ရှုပ်ထွေးနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်ထင်ထားတာထက် လွယ်ကူပါတယ်။ ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သီးခြားလုပ်ဆောင်စရာတွေအဖြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင် စတင်လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသေးစားကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်တည်ထောင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်(၆)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ တစ်မျက်နှာစာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲပါ။

အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့အဓိကသော့ချက်က ကိစ္စတိုင်းကို ရိုးရှင်းပြီး စရိတ်သက်သာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စတင်တည်ထောင်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်ကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်သက်သာဖို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ချင်သူတွေအများစုဟာ ပြည့်စုံခမ်းနားတဲ့ လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲရင်း အချိန်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အခုမှစတင်မယ့်သူတွေအတွက် အချိန်ရောငွေပါ အကုန်သက်သာမယ့် လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုနဲ့ စတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်မျက်နှာစာ လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုကိုသာ ရေးဆွဲပါ။ တစ်မျက်နှာစာ လုပ်ငန်းစီမံချက်မှာ –

သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ဘာလဲဆိုတာအတွက် မျှော်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်ပါ။

သင့်လုပ်ငန်းတည်ရှိဆောင်ရွက်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါ။

ရည်ရွယ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ရည်မှန်းချက်တွေကို သတ်မှတ်ပါ။

ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ အခြေခံဗျူဟာတွေသတ်မှတ်ပါ။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်တစ်ခု ရေးဆွဲပါ။

ဒါတွေအားလုံးရေးဆွဲမယ်ဆိုရင် တစ်မျက်နှာထက်ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီး ကျစ်လစ်သပ်ရပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုကို အချိန်တစ်ပတ်လောက်ပေးရုံနဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ အသုံးစရိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။

လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက် အသုံးစရိတ်တစ်ခုနဲ့ ဘယ်လောက်သုံးစွဲမှာလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပါ။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး အသုံးစရိတ်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်တာထက် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုမိုသတ်မှတ်ထားတာ သင့်ရဲ့လစဉ်အသုံးစရိတ်ကို စီမံရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ လစဉ်အသုံးစရိတ်ဟာ သင့်လုပ်ငန်းကနေ အကျိုးအမြတ်မရခင်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသေးစား လုပ်ငန်းကနေ ရက် (၆၀)နဲ့ (၉၀)အတွင်း အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်ပါ။

၃။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေကို လေ့လာပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေက ငွေကုန်ကြေးကျ ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အကောက်ခွန်၊ စတဲ့အရာတွေအတွက် ကုန်ကျမယ့် စရိတ်ကို လုပ်ငန်း မစတင်ခင်မှာကတည်းက သေချာလေ့လာ တွက်ချက် သတ်မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်

၄။ ငွေကြေးကို ဂရုစိုက်ပါ။

ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုပဲလုပ်လုပ် လုပ်ငန်းငွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်ကို ခွဲခြားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှာ လုပ်ငန်းအတွက် ငွေစာရင်းတစ်ခု သီးခြားဖွင့်ထားပေးပြီး ဘဏ္ဍာရေးအရှုပ်အရှင်းတွေ ရှိမလာ အောင် ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါတယ်။

၅။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။

သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းက ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါစေ၊ အခုလို နည်းပညာခေတ်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖန်တီးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စရိတ်စက သက်သာတဲ့ Domain တစ်ခုကို ဝယ်ယူပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ထိုးဖောက်နိုင်ပါတယ်။

၆။ စမ်းသပ်ရောင်းချပါ။

ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဆင့်တွေပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် စမ်းသပ် ရောင်းချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကုန်အကျသက်သာပြီး ဆန်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းအကြောင်း လူသိများအောင် ကြိုးစားပါ။ သင့်လုပ်ငန်းက ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းမှာဆိုရင် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပျံ့နှံ့စေနိုင်တဲ့ ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ရောင်းမှာဆိုရင်တော့ ဒေသတွင်းဈေးကွက်နဲ့ ပွဲလမ်းတွေမှာ သင့်ထုတ်ကုန်ကို အများကဘယ်လိုယူဆသလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်ရောင်းချကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဆင့်(၆)ခုက ကိုယ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အချိန်နဲ့ ငွေကြေးအကုန်အကျမများပဲနဲ့ တည်ထောင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%