လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ အချို့ ယေန႔ေခတ္မွာ လိင္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေျပာတာနဲ႔ လိင္ပညာေပးမႈေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွာ ဘယ္ဟာကို ယုံၾကည္ရမလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိင္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ဆင္ျခင္စရာ အယူအဆ (၇)ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁။ သင့္ရဲ႕ပစၥည္းကို ႀကီးလာေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္။ သင့္ပစၥည္းရဲ႕ အရြယ္အစားက သာမာန္ထက္ ေသးငယ္ေနတယ္လို႔

Read More
%%footer%%