အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အေက်အလည္ေျပာႏိုင္ဖို႔ အခ်က္(၅)ခု

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အေက်အလည္ေျပာႏိုင္ဖို႔ အခ်က္()ခု

ေစ်းကြက္သစ္ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ စားသံုးသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စကားအရာမွာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္သစ္ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုကလည္း သူတို႔ဘာလိုလဲ၊ ဘာေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲဆိုတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွာေဖြရမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ သူတို႔ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာႏိုင္ဖို႔ သိထားရမယ့္ အခ်က္()ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ သင္ ဘယ္သူလဲ

ေစ်းကြက္သစ္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ဘာလုပ္သလဲဆိုတာကိုပဲ ေျပာေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲ ဆိုတာကို မေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကိုခ်ည္းပဲ ေျပာတာထက္ ကိုယ္ပိုင္အေၾကာင္းအရာေလးေတြနဲ႔ လူေတြကိုဆက္သြယ္တတ္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးလႊမ္းမိုးမႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။

၂။ သင္ ဘာလုပ္လဲ

သင္ ဘာလုပ္တာလဲဆိုတာကို ေျပာတဲ့အခါမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး အေတြးေတြကို ႏႈိးဆြႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က သင္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မွာ တစ္ဖက္သူအတြက္ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး အနည္းဆံုးတစ္ခုေလာက္ ပါေနဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဘာလုပ္လဲဆိုတာကို လူေတြသိသြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ပိုသိခ်င္လာပါလိမ့္မယ္။

၃။ သင္ ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရွင္သန္ေနရၾကရတဲ့ ကမာၻမွာေနထိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြက သင္လုပ္ေဆာင္တဲ့အရာကိုပဲ ၀ယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲဆိုတာကိုပါ ၀ယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူေတြနဲ႔ေျပာဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ဖက္ေတြကို အသာရမွာေသခ်ာပါတယ္။

၄။ သင္ ဘယ္လိုလုပ္လဲ။

ဒီအခ်က္က အရမ္းကိုအေရးႀကီးေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက နားမလည္တတ္ၾကပါဘူး။ လူေတြက သင္ ဘာလုပ္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လုပ္တာလဲဆိုတာေတြအျပင္ ဘယ္လိုလုပ္တာလဲဆိုတာကိုပါ စိတ္၀င္စားတတ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေန ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာထက္ ဘယ္လိုလုပ္တယ္ဆိုတာကိုပါ ေ၀မွ်ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ သက္ေသအေထာက္အထား

စားသံုးသူျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြက သင္ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားကို လုိခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း ၾကားသိခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံသမိုင္းမရွိပဲ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အားေပးခ်င္ေအာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူအေနနဲ႔ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို သိထားၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို ဘယ္ပံုေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔အတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိေစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ခ်ျပႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Related Posts

%%footer%%