သင့္စိတ္စြမ္းအားကို ဖြင့္လွစ္ျပသဖို႔ နည္းလမ္း ေလးသြယ္

သင့္စိတ္စြမ္းအားကို ဖြင့္လွစ္ျပသဖို႔ နည္းလမ္း ေလးသြယ္

သင့္ဦးေႏွာက္ စြမ္းရည္ျပည့္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ သင္ကိုယ္တိုင္ပါ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္ကို အစာေကြၽးဖို႔၊ လွံု႔ေဆာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အဲလိုလုပ္ရင္ သင့္ရဲ႕ စိတ္ပါ စြမ္းအားျမင့္လာပါမယ္။ စိတ္စြမ္းအားကို အဆံုးထိ ျမႇင့္တင္ဖို႔ဟာ သင္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အရမ္း အေရးပါပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုောတ့ သင့္စိတ္က သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနလို႔ပါ။.

ဦးေႏွာက္ကို လႊမ္းမိုးတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ စိတ္ဖိအား တို႔လို အရာေလးေတြ ႐ွိေပမယ့္ သင့္ဦးေႏွာက္က ဘယ္ေလာက္ထိ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကန္႔သတ္မထားပါဘူး။ သင္မွာ သင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အျမင့္ေရာက္ဖို႔ အခြင့္အေရး ႐ွိေနပါတယ္။

အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတြ ႐ွိေနတာေတာင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေအာင္ျမင္ၾကပါဘူး။ ဘာလို႔ မေအာင္ျမင္ၾကတာလဲ?? သင့္ရဲ႕ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မႈကို တားဆီးေနတဲ့ တံတိုင္းေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ အဲဒါေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ တံတိုင္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ ေသာ့ေတြကေတာ့

. ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲပစ္ပါ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ ေလ့လာႏိုင္မယ္၊ ေတာ္လာမယ္ဆိုတာကို မယံုၾကည္ၾကပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက သင္ မယံုရင္ သင္ မရပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သင့္ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ပါ။ သင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ကမၻာသစ္တစ္ခုက သင့္ကို ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မယ္။ သင္ထင္တာထက္ သင္က ပုိၿပီး လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ယံုလိုက္ပါ။

. မွန္ကန္တဲ့ အသိတရားေတြ ရယူပါ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသိတရားရႏိုင္မယ့္ အရာေတြဆီ မသြားၾကလို႔ ေလ့လာသင့္ၾကားမႈ မလုပ္ႏိုင္တာပါ။ အသိတရားဟာ လူေတြ၊ စာအုပ္ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ အျခား အရာ အမ်ားအျပားဆီကေန ရႏိုုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့ အသိတရားေတြ ရယူလိုက္ပါ။ မမွန္ကန္တဲ့ စာေတြဆိုတာ အဓိပၸါယ္ မ႐ွိပါဘူး။ အသိတရားတစ္ခုရရင္ သင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စိတ္ကို သံုးၿပီး မွန္ႏိုင္ မမွန္ႏိုင္ သံုးသပ္ပါ။ သင့္ဘဝမွာ သံုးႏိုင္ မသံုးႏုိင္ သံုးသပ္ပါ။

. ေလ့လာသင္ၾကားလိုစိတ္ ျပင္းျပပါေစ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အပ်င္းထူတတ္ၿပီး ေလ့လာလိုစိတ္ကို မ႐ွိတာပါ။ သူတို႔မွာ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ မ႐ွိပါဘူး။ ေလ့လာလိုစိတ္႐ွိဖို႔ေတာ့ ဝီရိယ လိုအပ္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး သင့္ဘဝမွာ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ အရာေလးေတြကို အရင္ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ ေငြပို႐ွာႏိုင္တဲ့ အသိတရားမ်ိဳးကို ေလ့လာပိုင္ႏိုင္လိုက္ရင္ သင္ စိတ္အားထက္သန္ လာပါလိမ့္မယ္။ မိသားစုနဲ႔ ဆက္ဆံနည္းေလးကို ေလ့လာမိလိုက္ရင္ ဆက္လက္ ေလ့လာလိုစိတ္ ျပင္းထန္လာပါလိမ့္မယ္။

. ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့လာစဥ္ ကိုယ့္ဘာသာ စည္းကမ္းခ်ထားပါ

ေလ့လာျခင္းဟာ ဝီရိယလိုပါတယ္။ ေလ့လာရမယ့္ ခရီးလမ္းဟာ အ႐ွည္ႀကီးပါ။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖို႔ စည္းကမ္းထားၿပီး ေလ့လာရင္ သင္ အသိတရားေတြ ရလာပါလိမ့္မယ္။ သင္ အသိတရားေတြ ရရင္ သင္ဟာ စိတ္စြမ္းအားကို အဆံုးထိ ရၿပီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

သင္ ဘယ္အရြယ္ေရာက္ေနေန ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ဟာ ေလ့လာဖို႔တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္စြမ္းလဲ ႐ွိပါတယ္။ ခုအပါတ္ကစၿပီးေတာ့ပဲ သင့္ရဲ႕စိတ္စြမ္းအားကို လႊင့္ထုတ္လိုက္ပါေတာ့။

Related Posts

%%footer%%