သူမ လံုးဝမၾကားဖူးေလာက္ေသးတဲ့ အလန္းစား ပံုုစံမ်ား (1)

သူမ လံုးဝမၾကားဖူးေလာက္ေသးတဲ့ အလန္းစား ပံုုစံမ်ား

. The Sport Massage

011-428x495

ပထမ ပံုမွန္ Reverse Cowgirl Position နဲ႔ စပါ။ ၿပီးေတာ့ သူမ ရင္သားေတြကို သင့္ဒူးေပၚမွာ နားႏိုင္တဲ့အထိ ဒူးကို ေကြးလိုက္ပါ။ အဲဒါဟာသင့္အတြက္ သူမရဲ႕ ပန္းနဲ႔ ခေရအၾကား ေနရာကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ႏိႈးဆြေပးႏိုင္ခြင့္ ေပးပါတယ္။

. The USB

021

သူမ ေလးဘက္ေထာက္ေနစဥ္ သင္က သူမေနာက္မွာ ရပ္ၿပီး တင္ပါးျခင္း ကပ္ထားပါ။ ၿပီးေတာ့ သင္ သူမအထဲကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္ထိ ေ႐ွ႕ကို ကုန္းလိုက္ပါ။ ဒီပံုစံဟာ အထူးအဆန္း ျဖစ္ၿပီး သူမ G-Spot ကုိ ႏိႈးဆြေပးေစပါတယ္။

#50001

. The Easy Rider

031

ပံုမွန္ Missionary ပံုစံနဲ႔ စပါ။ သူမက ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ပူးကပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္က သင့္ကိုယ္ကို သူမ ေခါင္းဘက္ တိုးကပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သင့္ေျခေထာက္ေတြနဲ႔ သူမကို ဒူးေထာက္ ခြထားပါ။ ဒီပံုစံက သူမရဲ႕ ပန္းဖူးေလးကို ထိခတ္ေစၿပီး ပိုၿပီး အဝင္ ၾကပ္ေစပါတယ္။

. The Upward Dog

041-408x495

Doggie ပံုစံနဲ႔ စပါ။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ တင္ပါးေတြကို သင့္ရဲ႕ ေျခဖေနာင့္နဲ႔ ထိသည္အထိ ဒူးေထာက္ပံုစံနဲ႔ ႏွိမ့္လိုက္ပါ။ သူမက သင့္ေျခေထာက္ေပၚမွာ ထိုင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး သူမ ေျခဖဝါးေတြဟာ သင့္ ေဘာေတြနဲ႔ ထိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

. The Duct Tape

051

သူမက ေက်ာခ်ၿပီး ေျခေထာက္ေတြ ေျမႇာက္ထားခိုင္းပါ။ ေျခ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ထပ္ထားပါ။ သူမေ႐ွ႕မွာ ဒူးေထာက္ၿပီး အတြင္းကို ထိုးသြင္းပါ။ ေနာက္ကို လက္ေထာက္ထားပါ။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ ဆက္ဆံပါ။

. The Jelly Fish

06-349x495

သင္က ဒူးေထာက္ သူမက သင့္ေ႐ွ႕မွာ သင့္ကို ေပါင္ကားၿပီး ဖက္ထားပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဖက္ထားၿပီး အေပးအယူ မ်ွမ်ွ လႈပ္႐ွားပါ။

. The Sushi Chef

07

သူမက တင္ပါးကို အိပ္ရာေစာင္းမွာ တင္ထားၿပီး လွဲေနပါ။ သူမေ႐ွ႕က ၾကမ္းျပင္မွာ ရပ္ေနပါ။ သူမ ေျခက်င္းဝတ္ေတြကို သင့္ ပခံုးေပၚ ထမ္းထားၿပီး ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ပါ။ ၿပီးရင္ သူမ ေျခေထာက္ေတြကို သူမ နားရြက္ဘက္ဆီ ေကြးပါ။ ဆက္ မေကြးႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေနရာေရာက္ရင္ ဘယ္ဘယ္၊ ညာဘက္ေတြကို ယိမ္းၿပီး ေနရာေျပာင္း ႏိႈးဆြပါ။

6-watch

. The Crunch Master

08-370x495

သူမနဲ႔ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ရပ္ေနပါ။ သူမကို ခုန္ၿပီး သူမေျခေထာက္ေတြကို သင့္ခါးကို ခ်ိတ္ထားခိုင္းၿပီး ထိုးေဖာက္ပါ။ သင့္လက္ေတြကို သူမတင္ပါးေအာက္ ထိုးထည့္ပါ။ သူမကို ေနာက္ကုိ လွန္ခ်လိုက္၊ ျပန္မတ္လိုက္နဲ႔ သင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေထာင့္ကို ႐ွာပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေထာင့္နဲ႔ ၿပီးဆံုးလိုက္ပါ။

%d bloggers like this: