ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားမွာေတြ႕ရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားမွာေတြ႕ရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား

ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမှာတွေ့ရသည့် အရည်အချင်းများ

ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တိုင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ တျခားသူေတြကိုဦးေဆာင္ႏိုင္သလို သူတို႔ေတြရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ေရာက္ရွိဖို႔ကူညီေပးရာမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္စင္စစ္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တိုးတက္ေနဖို႔အျမဲႀကိဳစားေနတတ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံေတြမ်ားစြာရွိေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပမယ့္အခ်က္()ခုကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ အစစ္ေတြမွာ သာတူညီမွ်ေတြ႕ရတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ရဲ႕အေျခခံအခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းရဲ႕တန္ဖိုးက ခ်င့္တြက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ေျပာစကားကို လူအမ်ားစုက အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ လက္ခံတတ္ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

၂။ စိတ္အားတက္ၾကြမႈ

လူအမ်ားစုဟာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အမွန္တကယ္အေလးအနက္ထားၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူတကြ အလုပ္လုပ္ခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ရာမွာ အျခားသူေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး စံျပပုဂၢိဳဟ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးတတ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကိုလည္း စိတ္အားတက္ၾကြမႈအျပည့္နဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၃။ တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြအားလံုးဟာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြအတြက္သာမက သူတို႔ႀကီးၾကပ္ရသူေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ကိုပါ တာ၀န္အျပည့္အ၀ယူတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ပါ၀င္သူအားလံုး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိၿပီး ေတာင့္တင္ခိုင္မာတဲ့ အျပန္အလွန္ကူညီမႈစနစ္တစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က ကတိတည္ၿပီး အျခားသူေတြ အားလံုးအေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္တာေတြျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အသင့္ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

၄။ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း

ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တိုင္းဟာ သူတို႔လက္ေအာင္ငယ္သားေတြအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကၿပီး ဘယ္သူက ဘယ္ကိစၥနဲ႔သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ထမ္းေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ တာ၀န္ေပးအပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး နိမ့္ပါးသူေတြကေတာ့ အားလံုးကိုျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး တာ၀န္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ႏိုင္ရမယ့္အစား အေသးစိတ္အထိလုိက္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေနေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက လူေတြရဲ႕တစ္ဦးခ်င္းအားသာခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္တာကလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းတစ္ခုပါပဲ။

၅။ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈ။

ပ်က္မွျပင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားက ေခတ္ေနာက္က်သြားပါၿပီ။ (၂၁)ရာစုႏွစ္လို နည္းပညာနဲ႔ ေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္တဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ေရွ႕ဆက္တက္ဖို႔မလုပ္ရင္ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့မွာပါ။ အခုေခတ္ရဲ႕ အယူအဆသစ္က ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈကို အျမဲဆန္းသစ္ေနဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ လုပ္ငန္းေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ႏိုင္ဖို႔ လုပ္အပ္သလို အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွာရွိသူေတြဆီကလည္း အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေတြကို ေတာင္းဆိုတတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၆။ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အလုပ္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အသက္၀င္အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးစီးပြားေရးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြးထဲမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ျပတ္ျပတ္သားသားခ်မွတ္ထားပါေစ၊ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္သူ မရွိခဲ့ရင္ ဘာဆိုဘာမွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ အလုပ္အတူ လုပ္သူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူေတြကို ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား ဖို႔ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့မေနတတ္ၾကပါဘူး။

၇။ ေလးစားမႈရွိျခင္း။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာဟာ ရာထူးတစ္ခုရယံုနဲ႔ ၿပီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားသူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကိုပါ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱႀကီးတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို စက္ပစၥည္းေတြလို သေဘာထားတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အစစ္ေတြကေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစားတတ္ၾကၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြနဲ႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚ သနားညွာတာစြာ ဆက္ဆံတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဖြဲ႕အစည္း တြင္းက လူတိုင္းကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ၾကတဲ့အတြက္ အားလံုးကလည္း သူတို႔ကို ေလးစားၾကပါတယ္။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ဖို႔ လုပ္ယူလို႔ရပါတယ္။ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္မႈ၊ ရဲရင့္တက္ၾကြမႈေတြနဲ႔အတူ ထူးျခားတဲ့ေခါင္းေဆာင္စင္စစ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နမူနာယူ ႀကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။


ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမှာတွေ့ရသည့် အရည်အချင်းများ

အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တိုင်း အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ တခြားသူတွေကိုဦးဆောင်နိုင်သလို သူတို့တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ရောက်ရှိဖို့ကူညီပေးရာမှာလည်း စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်စင်စစ်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တိုးတက်နေဖို့အမြဲကြိုစားနေတတ်ပြီး သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်နဲ့လည်း ရပ်တည် နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေများစွာရှိပေမယ့် အခုဖော်ပြမယ့်အချက်(၇)ခုကတော့ ခေါင်းဆောင် အစစ်တွေမှာ သာတူညီမျှတွေ့ရတဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ရဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးက ချင့်တွက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ပြောစကားကို လူအများစုက အကြွင်းမဲ့ယုံကြည် လက်ခံတတ်ကြပြီး အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

၂။ စိတ်အားတက်ကြွမှု
လူအများစုဟာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ အမှန်တကယ်အလေးအနက်ထားပြီး အပြုသဘောဆောင် တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ အပြည့်အဝယုံကြည်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတကွ အလုပ်လုပ်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရာမှာ အခြားသူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး စံပြပုဂ္ဂိုဟ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးတတ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုလည်း စိတ်အားတက်ကြွမှုအပြည့်နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။

၃။ တာဝန်ခံနိုင်မှု
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက်သာမက သူတို့ကြီးကြပ်ရသူတွေရဲ့ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိုပါ တာဝန်အပြည့်အဝယူတတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ အဖွဲ့အစည်းတွင်း ပါဝင်သူအားလုံး ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပြီး တောင့်တင်ခိုင်မာတဲ့ အပြန်အလှန်ကူညီမှုစနစ်တစ်ခု ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်က ကတိတည်ပြီး အခြားသူတွေ အားလုံးအကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်။
၄။ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း
အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ သူတို့လက်အောင်ငယ်သားတွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိကြပြီး ဘယ်သူက ဘယ်ကိစ္စနဲ့သင့်တော်တယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝန်ထမ်းတွေကို သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ တာဝန်ပေးအပ်တတ်ကြပါတယ်။ တချို့သောခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး နိမ့်ပါးသူတွေကတော့ အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး တာဝန်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်နိုင်ရမယ့်အစား အသေးစိတ်အထိလိုက်ဂရုစိုက်ပြီး အချိန်ကုန်နေလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက လူတွေရဲ့တစ်ဦးချင်းအားသာချက်တွေကို လေ့လာပြီး လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်အောင် အသုံးချနိုင်တာကလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။

၅။ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှု။
ပျက်မှပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ခေတ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ (၂၁)ရာစုနှစ်လို နည်းပညာနဲ့ ဈေးကွက် ပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်တဲ့ ခေတ်ကာလမှာ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့မလုပ်ရင် နောက်ကျကျန်နေခဲ့မှာပါ။ အခုခေတ်ရဲ့ အယူအဆသစ်က ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အမြဲဆန်းသစ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လုပ်ငန်းပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်းသစ်တီထွင် နိုင်ဖို့ လုပ်အပ်သလို အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာရှိသူတွေဆီကလည်း အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို တောင်းဆိုတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

၆။ ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု
ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အလုပ်ဟာ ရည်မှန်းချက်တွေကို အသက်ဝင်အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ဦးစီးပွားရေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အတွေးထဲမှာ ရည်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ပြတ်ပြတ်သားသားချမှတ်ထားပါစေ၊ တကယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်သူ မရှိခဲ့ရင် ဘာဆိုဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဟာ သူတို့နဲ့ အလုပ်အတူ လုပ်သူတွေနဲ့ ပုံမှန်တွေ့ဆုံပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ မျှော်မှန်းထားတာနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဒါမှမဟုတ် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူတွေကို ချီးမြှင့်မြှောက်စား ဖို့ကိုလည်း မေ့လျော့မနေတတ်ကြပါဘူး။

၇။ လေးစားမှုရှိခြင်း။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဟာ ရာထူးတစ်ခုရယုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကိုပါ တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို စက်ပစ္စည်းတွေလို သဘောထားတတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အစစ်တွေကတော့ ကိုယ်ချင်းစားတတ်ကြပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ် သနားညှာတာစွာ ဆက်ဆံတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့အစည်း တွင်းက လူတိုင်းကို လေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကလည်း သူတို့ကို လေးစားကြပါတယ်။

ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု၊ ရဲရင့်တက်ကြွမှုတွေနဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့ခေါင်းဆောင်စင်စစ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် နမူနာယူ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%