သူမ သင့္ကို ေႂကြေနေၾကာင္း လကၡဏာ ၁၀ ခု သင္ သူမကို သံေယာဇဥ္ ႐ွိေနသလို ခံစားေနရပါတယ္။ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဆက္ႏြယ္မႈ ႐ွိၿပီး ဇာတ္လမ္းေလး စၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ သူမကို သင္ ရည္းစားစကား စေျပာသင့္တာ ဘယ္ခ်ိန္မ်ိဳးမွာပါလဲ?? သင့္ကို သူမ ေႂကြေနေၾကာင္းျပတဲ့ လကၡဏာ

Read More
%%footer%%