အရပ္အျမင့္ႏွင့္ ခ်စ္သူေရြးခ်ယ္မႈအၾကားက ဆက္စပ္မႈ လက္ရွိ သင့္ရဲ႕႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ ဆံပင္အေရာင္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ မ်က္လံုးအေရာင္စတာေတြ အားလံုးကို သင့္ရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇက သတ္မွတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မ်ိဳးဗီဇေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕အရပ္အေမာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ မ်ိဳးဗီဇနဲ႔ ၾကင္ဖက္ေရြးခ်ယ္တဲ့ မ်ိဳးဗီဇႏွစ္ခုတို႔ဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ စံုတြဲေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို

Read More
%%footer%%