လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္(၉)ခု

လူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္()ခု

ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူတို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ား

ဒီေန႔ သင္ဘာလုပ္လဲဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ႏွင္းေတာင္ၿပိဳက်ရာမွာ ႏွင္းဖတ္ကေလးေတြး စုစည္းမ်ားျပားလာၿပီးမွ ျဖစ္ပြားသလို ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ေတြ ေပါင္းစုတ့ဲအခါက်မွ တဟုန္ထိုးအာင္ျမင္မႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ကို ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁၆၀၀၀၀ နဲ႔အထက္ရွိၿပီး အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ . သန္းရွိတ့ဲ လူခ်မ္းသာေတြနဲ႔ တစ္ႏွစ္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၅၀၀၀ ေအာက္နဲ႔ အသားတင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေအာက္သာရွိတ့ဲ သာမန္လူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ရွင္သန္မႈ အေလ့အက်င့္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားတ့ဲ အမူအက်င့္ေတြရွိတာကို ေတြ႕ရွိခ့ဲပါတယ္။

ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတ့ဲ အေလ့အက်င့္ေတြကို အတုယူႏိုင္ေအာင္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ေျချပတ္မခံပါဘူး။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ဖို႔ ေန႔တိုင္းအာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး သာမန္လူေတြထဲက ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ရည္မွန္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထား႐ံုသာမက သူတို႔ထဲက ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်ေရးထားတတ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔လို႔ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ အတိုင္းအဆာနဲ႔ ရယူႏိုင္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးေတြ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေန႕စဥ္အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကို သိၾကပါတယ္။

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို စာရင္းျပဳစုဆ့ဲအေလ့အက်င့္က လူခ်မ္းသာေတြမွာ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြ႕ရၿပီး သာမန္လူေတြမွာေတာ့ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက ေန႔စဥ္အလုပ္စာရင္းကို ခ်ေရးထားၿပီး အလုပ္ေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မက ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၃။ တီဗီၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္အကုန္မခံပါဘူး

လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက တစ္ေန႔ကို အမ်ားဆုံး တစ္နာရီေလာက္ပဲ တီဗီၾကည့္ၾကေပမယ့္ သာမန္လူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို တီဗီၾကည့္ရင္း ကုန္ဆုံးသြားတတ္ၾကပါတယ္။ တီဗီၾကည့္တ့ဲေနရာမွာလည္း လူခ်မ္းသာေတြက ဗဟုသုတရမယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုပဲ ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိၿပီး reality show ေတြကို သိပ္ၾကည့္ေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြက တီဗီၾကည့္ဖို႔ထက္ စာဖတ္ဖို႔ကို အားသန္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၄။ စာဖတ္ၾကတယ္။

ေန႔စဥ္စာဖတ္တဲ့အေလ့အက်င့္က လူခ်မ္းသာေတြမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပိုမ်ားပါတယ္။ စာဖတ္တယ္ဆိုတ့ဲေနရာမွာလည္း သာမန္လူေတြလို အေပ်ာ္ဖတ္စာေပေတြထက္ အသိဉာဏ္ပညာဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ စာေပအမ်ိဳးအစားေတြကို ပိုဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၅။ Audiobook ေတြကိုလည္း နားေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

အလုပ္ကို အသြားအျပန္အခ်ိန္ေတြမွာ လူခ်မ္းသာေတြ႐ဲ႕ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက အသိပညာရရွိေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ထားတ့ဲ အသံသြင္း audiobook ေတြကို နားေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၆။ လိုတာထက္ ပိုလုပ္တတ္ၾကတယ္။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေတြရဲ႕ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ၀တ္ေၾကတန္းေက်ထက္ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြက တစ္ပတ္ကို နာရီ ၅၀ နဲ႔အထက္အလုပ္လုပ္ေနၾကေပမယ့္ သာမန္လူေတြက အလုပ္မွာ မေပ်ာ္မရႊင္နဲ႔ ၀တ္ေက်တန္းေက်သာ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

၇။ ကံအက်ိဳးေပးမယ့္အခ်ိန္ကို မေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါဘူး

ထီေပါက္ၿပီးခ်မ္းသာလာဖို႔ကို လူခ်မ္းသာေတြထဲက ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ စိတ္၀င္စားၿပီး သာမန္လူေတြထဲက ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။

၈။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားတတ္ၾကတယ္။

က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္တတ္တာကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ကို ဂ႐ုစိုက္ဆင္ျခင္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွာ အားကစားေတြလည္း လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၉။ အျပံဳးေတြ လွပေနေစဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကတယ္။

လူခ်မ္းသာေတြထဲက ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ျပံဳးတဲ့အခါမွာ လွပေနေစဖို႔ ေန႔တို္င္း သြားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။


လူချမ်းသာတွေရဲ့ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်(၉)ခု
အောင်မြင်ချမ်းသာသူတို့၏ အလေ့အကျင့်များ

ဒီနေ့ သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အောင်မြင်ကြီးပွားရေးအတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ နှင်းတောင်ပြိုကျရာမှာ နှင်းဖတ်ကလေးတွေး စုစည်းများပြားလာပြီးမှ ဖြစ်ပွားသလို နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်တွေ ပေါင်းစုတဲ့အခါကျမှ တဟုန်ထိုးအာင်မြင်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်နှစ်ကို ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၆၀၀၀၀ နဲ့အထက်ရှိပြီး အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃.၂ သန်းရှိတဲ့ လူချမ်းသာတွေနဲ့ တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ အောက်နဲ့ အသားတင် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အောက်သာရှိတဲ့ သာမန်လူတန်းစားတွေရဲ့ ဘဝရှင်သန်မှု အလေ့အကျင့်တွေကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအလိုက် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အမူအကျင့်တွေရှိတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒီတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အတုယူနိုင်အောင် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ ရည်မှန်းချက်ကို မျက်ခြေပြတ်မခံပါဘူး။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းက ရည်မှန်းချက် အထမြောက်ဖို့ နေ့တိုင်းအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး သာမန်လူတွေထဲက ၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ လူချမ်းသာတွေက လစဉ် နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့် ရည်မှန်ချက်တွေ ချမှတ်ထားရုံသာမက သူတို့ထဲက ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းက ရည်မှန်းချက်တွေကို ချရေးထားတတ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့လို့ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအဆာနဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုးတွေ ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ နေ့စဉ်အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို သိကြပါတယ်။
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စာရင်းပြုစုဆဲ့အလေ့အကျင့်က လူချမ်းသာတွေမှာ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း တွေ့ရပြီး သာမန်လူတွေမှာတော့ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ လူချမ်းသာတွေက နေ့စဉ်အလုပ်စာရင်းကို ချရေးထားပြီး အလုပ်တွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မက ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။

၃။ တီဗီကြည့်ပြီး အချိန်အကုန်မခံပါဘူး
လူချမ်းသာတွေထဲက ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းက တစ်နေ့ကို အများဆုံး တစ်နာရီလောက်ပဲ တီဗီကြည့်ကြပေမယ့် သာမန်လူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့အချိန်အများစုကို တီဗီကြည့်ရင်း ကုန်ဆုံးသွားတတ်ကြပါတယ်။ တီဗီကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်း လူချမ်းသာတွေက ဗဟုသုတရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပဲ ကြည့်ရှုလေ့ရှိပြီး reality show တွေကို သိပ်ကြည့်လေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေက တီဗီကြည့်ဖို့ထက် စာဖတ်ဖို့ကို အားသန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။

၄။ စာဖတ်ကြတယ်။
နေ့စဉ်စာဖတ်တဲ့အလေ့အကျင့်က လူချမ်းသာတွေမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုများပါတယ်။ စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း သာမန်လူတွေလို အပျော်ဖတ်စာပေတွေထက် အသိဉာဏ်ပညာဖွံံ႔ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် စာပေအမျိုးအစားတွေကို ပိုဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။

၅။ Audiobook တွေကိုလည်း နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။
အလုပ်ကို အသွားအပြန်အချိန်တွေမှာ လူချမ်းသာတွေရဲ့ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းက အသိပညာရရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဟောပြောပို့ချထားတဲ့ အသံသွင်း audiobook တွေကို နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။

၆။ လိုတာထက် ပိုလုပ်တတ်ကြတယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေရဲ့ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဝတ်ကြေတန်းကျေထက်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ လူချမ်းသာတွေက တစ်ပတ်ကို နာရီ ၅၀ နဲ့အထက်အလုပ်လုပ်နေကြပေမယ့် သာမန်လူတွေက အလုပ်မှာ မပျော်မရွှင်နဲ့ ဝတ်ကျေတန်းကျေသာ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။

၇။ ကံအကျိုးပေးမယ့်အချိန်ကို မမျှော်လင့်တတ်ကြပါဘူး
ထီပေါက်ပြီးချမ်းသာလာဖို့ကို လူချမ်းသာတွေထဲက ၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး သာမန်လူတွေထဲက ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။

၈။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားတတ်ကြတယ်။
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တတ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ လူချမ်းသာတွေထဲက ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အစားအသောက် အနေအထိုင်ကို ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာ အားကစားတွေလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။

၉။ အပြုံးတွေ လှပနေစေဖို့ ဂရုစိုက်ကြတယ်။
လူချမ်းသာတွေထဲက ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ပြုံးတဲ့အခါမှာ လှပနေစေဖို့ နေ့တ်ိုင်း သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%