ဇနီးသည္က အိပ္ရာထဲမွာ အတူမေနခ်င္တဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား ၁။အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနကို စိတ္အလိုမက်ျခင္း အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအတြက္ သူတို႕ရဲ႕လိင္စိတ္နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕Relationshipအေျခအေနနဲ႕ တိုက္ရိုက္ပတ္သတ္ေနတယ္ဗ်။အကယ္၍ ခင္ဗ်ားရဲ႕အမ်ိဳးသမီးက ခင္ဗ်ားနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ခင္ဗ်ားတို႕Relationshipနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိင္စိတ္ဆိုတာက သူမနဲ႕အေဝးဆံုးအရာျဖစ္သြားျပီကိုယ့္လူ။ ၂။သူမအတြက္ လိင္ဆက္ဆံရင္ နာက်င္ေနျခင္း အသက္အရြယ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် ဥာဏ္ပညာပိုင္းမွ ပိုထက္ျမက္လာေပမယ့္ ခႏၶာကို္ယ္ကေတာ့ အရည္အေသြးက်ဆင္းသြားတတ္တယ္ေလ။အဲ့ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က

Read More
%%footer%%