လိင္မႈဘ၀သာယာေရးအတြက္ Testosterone တိုးျမင့္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်န္းမာေရးစာစုုမ်ားအတြက္ Testosterone ဆိုတာကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါပစၥည္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ေရာ ၾကြက္သားနဲ႔ အ႐ိုးႀကီးထြာဖို႔၊ ခႏၶာကိုယ္အေမႊးအမွ်င္ေတြ ေပါက္ဖို႔အတြက္တို႔ကိုပါ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လိင္မႈကိစၥစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ Testosterone ပမာဏကို သဘာ၀အတိုင္း

Read More
%%footer%%