ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကမာၻ႕စံခ်ိန္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႕စံခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တင္ထားႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အတိုဆံုး၊ အပါးလႊာဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ အႏူးညံ႔ဆံုး၊ အေသးဆံုး စတဲ့ စံခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ထိပ္တန္း(၁၀)ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၁။ အတိုဆံုး စက္ေလွကား ဂနစ္းကမာၻ႕စံခ်ိန္စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ပုံမွန္ထက္ကို တိုေတာင္းတဲ့ စက္ေလွကားတစ္ခုနဲ႔ ကမာၻအတိုဆံုးစက္ေလွကား စံခ်ိန္ကို

Read More

ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ခ်င္း၊ ခ်စ္သူခ်င္း၊ မိတ္ေဆြခ်င္း ဆက္ဆံေရးေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကေတာ့ – “ ဒီေန႔တစ္ရက္သာ အသက္ရွင္ခြင့္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ငါ့ ဘ၀က အေရးပါအရာေရာက္ရဲ႕လား ? ”ဆိုတာပဲ

Read More
%%footer%%