ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဟာ အလြန္တရာလွပတဲ့ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အရာတစ္ခုက တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအတြက္ ဆိုးရြားတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္သြားတတ္ပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အေလးအနက္မထားသူေတြအတြက္သာ အိမ္ေထာင္ေရးက ဆိုးရြားသြားတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ တစ္သက္တာလံုး ကတိသစၥာခိုင္ျမဲစြာနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနသြားႏိုင္ဖို႔ ခ်စ္သူကို ေမးထားသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ

Read More
%%footer%%