ေကာင္မေလးေတြ ေႂကြေစဖို႔ ေယာက္်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိန္းကေလးေတြကို ဘယ္လိုဆြဲေဆာင္ရမလဲဆိုတာ သိတယ္ထင္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြကို တကယ္ဆြဲေဆာင္တဲ့အရာေတြက ေယာက္်ားေတြအထင္နဲ႔ လြဲႏိုင္ပါတယ္။ ႐ုပ္႐ွင္နဲ႔ မဂၢဇင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဗလေတာင့္ေတာင့္ ေယာက္်ားပီသတဲ့သူေတြကို မိန္းကေလးေတြ ေႂကြတယ္ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ မိန္းကေလးေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ကို တကယ္ေႂကြေစတာက

Read More
%%footer%%