အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေသာ႐ုပ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမည့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေသာ႐ုပ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမည့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ လည္ပင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႀကြက္သားေပါင္း (၅၇)ခုခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဒီၾကြက္သားေတြကို ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမွာ လစ္လ်ဴ႐ႈထားမိႏိုင္ပါတယ္။ လည္ပင္းေအာက္ဖက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တတ္ၾကေပမယ့္ သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြကို ဘာေၾကာင့္ မေလ့က်င့္ေပးတာပါလဲ။ သင့္မ်က္ႏွာက ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေမး႐ိုးကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသလို ပါး႐ိုးေတြကို သန္မာေစၿပီး မ်က္ႏွာျပင္က အဆီပိုေတြကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္က သင့္ကို ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳတဲ့မ်က္ႏွာကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာအပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက အေရျပားေတြက အသက္(၂၅)ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ပ်က္ဆီးလာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျခာခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးၿပီး မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြကို မေလ့က်င့္ေပးဘူးဆိုရင္ မ်က္ႏွာအေရျပားတြဲက်ၿပီး အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ၁။ Eye Squeeze
 • ၂။ Jawline Roll
 • ၃။ Tongue Press
 • ၄။ Brow lift
 • ၅။ Chenching
 • ၆။ OO—EE
 • ၇။ Sagging Chin
 • ၈။ Lower Jowl Lifter Routine
 • ၉။ Jawbone Restorer
 • ၁၀။ Double Chin Slide
 • ၁၁။ Cheek Firmer    
 •       အျပည့္အစံုုကိုုၾကည့္ရန္ပံုုကိုုႏွိပ္ပါ

အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေသာ႐ုပ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမည့္ မ်က္ႏွာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ လည္ပင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႀကြက္သားေပါင္း (၅၇)ခုခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဒီၾကြက္သားေတြကို ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမွာ လစ္လ်ဴ႐ႈထားမိႏိုင္ပါတယ္။ လည္ပင္းေအာက္ဖက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တတ္ၾကေပမယ့္ သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြကို ဘာေၾကာင့္ မေလ့က်င့္ေပးတာပါလဲ။ သင့္မ်က္ႏွာက ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေမး႐ိုးကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသလို ပါး႐ိုးေတြကို သန္မာေစၿပီး မ်က္ႏွာျပင္က အဆီပိုေတြကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္က သင့္ကို ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳတဲ့မ်က္ႏွာကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာအပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက အေရျပားေတြက အသက္(၂၅)ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ပ်က္ဆီးလာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျခာခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးၿပီး မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြကို မေလ့က်င့္ေပးဘူးဆိုရင္ မ်က္ႏွာအေရျပားတြဲက်ၿပီး အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြအရလည္း မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြဟာ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းၿပီး၊ ၀င္ေငြပိုေကာင္းသလို အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထူးျခားတဲ့ မ်က္ႏွာမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ရဖို႔အတြက္ မ်က္ႏွာၾကြက္သားေလ့က်င့္ခန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြဟာ အရမ္းေသးငယ္တာေၾကာင့္ တံု႔ျပန္မႈျမန္ဆန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မွန္ကန္တဲ့အစားအေသာက္၊ အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ တြဲဖက္ေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တစ္လအတြင္း သိသာထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Eye Squeeze

လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်က္ႏွာကို တင္းရင္းသြားေစရန္ သင့္ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ေအာက္ဖက္ကိုဆြဲခ်ပါ။ ၿပီးေတာ့ ဆြဲခ်ထားတဲ့အတုိင္း ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ညာဖက္သို႔ ရြဲ႕ၿပီဆြဲလိုက္ပါ။ ညာဖက္မ်က္လံုးကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အခ်ိန္တစ္စကၠန္႔စီျဖင့္ (၁၀)ႀကိမ္ညွစ္ပိတ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ကို ေျပာင္းလုပ္ပါ။

သင့္မ်က္လံုးတ၀ိုက္က ၾကြက္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္လံုးကိုဆြဲပိတ္ထားခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာအေရျပားကို တင္းရင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္လံုးနားက အေရးအေၾကာင္းေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

တစ္ဖက္လွ်င္ (၁၀)ႀကိမ္ ()ေက်ာ့ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၂။ Jawline Roll

သင့္မ်က္ႏွာကို အထိုးခံရခါနီး မ်က္လံုးစံုမွိတ္ၿပီးတင္းထားသလို တင္းထားပါ။ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို က်ံဳ႕စုၿပီး ညာဖက္သို႔ ရြဲ႕လိုက္ပါ။ ေမး႐ိုးတစ္ဖက္ တင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ အားသံုးၿပီး EW Charles ဟု က်ယ္က်ယ္ေျပာပါ။ က်ယ္က်ယ္ေျပာေလ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။ သြားမႀကိတ္မိေအာင္ေတာ့ သတိထားပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းမွာ ေမး႐ိုးေအာက္ဖက္ ၾကြက္သားေတြကိုဆြဲတင္တားၿပီး EW Charles လို႔ ေျပာခ်ိန္မွာ ပါးစပ္အတြင္း လွ်ာလႈပ္ရွားမႈကို ေမး႐ိုးကို ေတာင့္တင္းသန္မာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္လွ်င္ (၁၀)ႀကိမ္ ()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

/react-text ၃။ Tongue Press

သင့္ရဲ႕လွ်ာကို အေပၚသြားေတြရဲ႕ ေျခရင္း အာေခါင္မွာ ဖိကပ္ထားပါ။ အေပၚဖက္အာေခါင္နဲ႔ လွ်ာတစ္လံုး ထိႏိုင္သမွ်ထိေအာင္ အားထည့္ပါ။ ၿပီးရင္အမ္းဟုအသံရွည္မ်ားထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းက ေမ့ေစေအာက္ဖက္ရွိ တြဲက်ေနေသာအေရျပားနဲ႔ ၾကြက္သားေတြကို တင္းရင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၀)ႀကိမ္()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

၄။ Brow lift

လက္ညွိဳးလက္ခလယ္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကပ္ၿပီး လက္သည္းမ်ားရွိရာဖက္ႏွင့္ မ်က္ခံုးတစ္ခုစီေပၚတြင္ ဖိကပ္ထားပါ။ သင့္မ်က္ခုံးေတြကို ေအာက္ဖက္ကိုက်ေနတဲ့အထိ ဖိထားပါ။ ၿပီးရင မ်က္ခံုးကို ပင့္တင္လိုက္ ျပန္ခ်လိုက္ ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ေဆာင္ပါ။

လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ဖိထားျခင္းျဖင့္ မ်က္ခံုးေပးမွာ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ႏွဖူးၾကြက္သားေတြကို တင္းရင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို (၁၀)ႀကိမ္ ()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

၅။ Chenching

သင့္ရဲ႕သြားေတြကို အခ်ိန္()စကၠန္႔ေလာက္ၾကာေအာင္ တင္းတင္းေစ့ၿပီး အံ့ႀကိတ္ထားပါ။ ဒီလိုေစ့ထားတဲ့အခါမွာ သြားဆရာ၀န္မွာ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အံဖံုးတစ္ခုကို အသံုျပဳပါ။ ဒါမွ သြားခ်င္းမႀကိတ္မိေအာင္နဲ႔ အဆစ္မလြဲသြားေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းက ေမး႐ိုးကိုေတာင့္တင္ခိုင္မာေစပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို (၁၀)ႀကိမ္ ()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

၆။ OO—EE

သင့္ရဲ႕ပါးစပ္ကို ဖြင့္ၿပီး သြားေတြကိုမထိေစပဲ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ျပန္စိပိတ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ အိုးအီးစသျဖင့္ အသံထြက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းက သင့္ပါးစပ္နားတ၀ိုက္က ၾကြက္သားေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းေဘးဘက္နဲ႔ အေပၚႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ႏွာေခါင္းၾကား ၾကြက္သားေတြကို သန္စြမ္းေစပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို (၁၀)ႀကိမ္ ()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

၇။ Sagging Chin

သင့္ရဲ႕တံေတာင္ဆစ္ေတြကို စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားၿပီး လက္သီးဆုပ္နဲ႔ ေမ့ေစ့ကို ေထာက္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ပါးစပ္ကို အားသံုးၿပီး ဖြင့္ပါ။ ခဏဖြင့္ထားၿပီး ျပန္ပိတ္ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ေမးေစ့ေအာက္ဖက္က ၾကြက္သားေတြနဲ႔ ေမး႐ုိးကို သန္စြမ္းေစပါတယ္။

တစ္ေန႔လ်င္ (၁၀)ႀကိမ္()ေက်ာ့

၈။ Lower Jowl Lifter Routine

သင့္ရဲ႕ညာဖက္လက္ကို ညွပ္႐ိုးေပၚမွာတင္ထားၿပီး ေအာက္သြားေတြကို ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ဖုံးထားပါ။ သင့္ရဲ႕ေခါင္းကို ေနာက္ဖက္သို႔ လွန္ၿပီး မ်က္ႏွာၾကြက္သားေတြကို ပါးစပ္ဆီသို႔ ဆြဲစုပါ။ ခဏထိန္းထားပါ။ ၿပီးရင္ မ်က္လံုးကို အေပၚဖက္ၾကည့္ရင္ ေျဖေလွ်ာ့ခ်ပါ။ ညာဖက္ၿပီးရင္ ဘယ္ဖက္ေျပာင္းလုပ္ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္က ေမး႐ိုးေနရာကို ေလ့က်င့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ညာ ()ႀကိမ္စီ (၁၀)ႀကိမ္()ေက်ာ့လုပ္ေဆာင္ပါ။

၉။ Jawbone Restorer

သင့္ရဲ႕လက္မႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေဘးခ်င္းကပ္ယွဥ္ထားၿပီး ေမးေစ့ထိပ္ပိုင္းမွာထားပါ။ က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားက နားတစ္ဖက္စီရဲ႕ေအာက္ဖက္မွာရွိေနပါေစ။ ၿပီးရင္ လက္မေတြရဲ႕ေထာက္ကန္အားကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေမးေစ့ကို ေအာက္ဖက္သို႔ဖိခ်ပါ။ သင့္ရဲ႕လက္မေတြက ေမး႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ေရႊ႕သြားၿပီး နားရြက္နားထိေရာက္သြားပါေစ။

ေမး႐ုိးသန္မာထင္ရွားေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို (၁၀)ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၀။ Double Chin Slide

သင့္လက္၀ါးေတြကို ေမးေစ့ေအာက္မွာထားၿပီး ပါးစပ္ပိတ္ထားပါ။ ေအာက္ေမး႐ိုးကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေအာက္ဖက္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ပါ။ ၿပီးရင္ လက္၀ါးေတြနဲ႔ဖိအားေပးၿပီး ေမးႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေနတဲ႔ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ နားထင္ေရာက္သည္အထိ ေလွ်ာသြားပါ။

ေမးေစ့ေအာက္ဖက္ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းရင္းေစၿပီးေမးႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို (၁၀)ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၁။ Cheek Firmer

သင့္လက္ညွိဳးကို မ်က္လံုးေအာက္ဖက္ ပါး႐ိုးအေပၚဖက္မွာ ထားရွိပါ။ ၿပီးရင္ ပါးစပ္ကို ဖြင့္ႏိုင္သေလာက္ ဖြင့္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႔ သြားေတြကို ဖံုးထားပါ။ ၿပီးရင္ ပါးစပ္ေထာင့္ေတြကို သံုးၿပီး ျပံဳးပါ။ ၿပီးရင္ျပန္ေလွ်ာ့ပါ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္းက ေမးရုိးကုိထင္ရွားေပၚလြင္ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အႀကိမ္(၄၀)လုပ္ေဆာင္ပါ။

================================================

အရွယ်တင်နုပျိုသောရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမည့် မျက်နှာလေ့ကျင့်ခန်းများ

သင့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတစ်လျှောက်မှာ ကြွက်သားပေါင်း (၅၇)ခုခန့် ရှိပါတယ်။ ဒီကြွက်သားတွေကို နေ့စဉ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာ လစ်လျူရှုထားမိနိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းအောက်ဖက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တတ်ကြပေမယ့် သင့်ရဲ့မျက်နှာကြွက်သားတွေကို ဘာကြောင့် မလေ့ကျင့်ပေးတာပါလဲ။ သင့်မျက်နှာက ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် မေးရိုးကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသလို ပါးရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး မျက်နှာပြင်က အဆီပိုတွေကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်က သင့်ကို ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက အရေပြားတွေက အသက်(၂၅)နှစ်ကစတင်ပြီး ပျက်ဆီးလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြာခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး မျက်နှာကြွက်သားတွေကို မလေ့ကျင့်ပေးဘူးဆိုရင် မျက်နှာအရေပြားတွဲကျပြီး အိုမင်းရင့်ရော်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရလည်း မျက်နှာသွယ်သွယ်နဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ကျန်းမာရေးပိုကောင်းပြီး၊ ဝင်ငွေပိုကောင်းသလို အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထူးခြားတဲ့ မျက်နှာမျိုး ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် မျက်နှာကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်နှာကြွက်သားတွေဟာ အရမ်းသေးငယ်တာကြောင့် တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုဖော်ပြထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မှန်ကန်တဲ့အစားအသောက်၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ တွဲဖက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် အချိန်တစ်လအတွင်း သိသာထင်ရှားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ Eye Squeeze

လုပ်ဆောင်ရန် ။ ။ မျက်နှာကို တင်းရင်းသွားစေရန် သင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အောက်ဖက်ကိုဆွဲချပါ။ ပြီးတော့ ဆွဲချထားတဲ့အတိုင်း နှုတ်ခမ်းတွေကို ညာဖက်သို့ ရွဲ့ပြီဆွဲလိုက်ပါ။ ညာဖက်မျက်လုံးကို တစ်ကြိမ်လျှင် အချိန်တစ်စက္ကန့်စီဖြင့် (၁၀)ကြိမ်ညှစ်ပိတ်ပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်ဖက်ကို ပြောင်းလုပ်ပါ။

သင့်မျက်လုံးတဝိုက်က ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးကိုဆွဲပိတ်ထားချိန်မှာ မျက်နှာအရေပြားကို တင်းရင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးနားက အရေးအကြောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။

တစ်ဖက်လျှင် (၁၀)ကြိမ် (၃)ကျော့ လုပ်ဆောင်ပါ။

၂။ Jawline Roll

သင့်မျက်နှာကို အထိုးခံရခါနီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတင်းထားသလို တင်းထားပါ။ နှုတ်ခမ်းတွေကို ကျုံ့စုပြီး ညာဖက်သို့ ရွဲ့လိုက်ပါ။ မေးရိုးတစ်ဖက် တင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ အားသုံးပြီး EW Charles ဟု ကျယ်ကျယ်ပြောပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြောလေ အကျိုးသက်ရောက်မှုများလေဖြစ်ပါတယ်။ သွားမကြိတ်မိအောင်တော့ သတိထားပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ မေးရိုးအောက်ဖက် ကြွက်သားတွေကိုဆွဲတင်တားပြီး EW Charles လို့ ပြောချိန်မှာ ပါးစပ်အတွင်း လျှာလှုပ်ရှားမှုကို မေးရိုးကို တောင့်တင်းသန်မာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဖက်လျှင် (၁၀)ကြိမ် (၃)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

/react-text ၃။ Tongue Press

သင့်ရဲ့လျှာကို အပေါ်သွားတွေရဲ့ ခြေရင်း အာခေါင်မှာ ဖိကပ်ထားပါ။ အပေါ်ဖက်အာခေါင်နဲ့ လျှာတစ်လုံး ထိနိုင်သမျှထိအောင် အားထည့်ပါ။ ပြီးရင် “အမ်း” ဟုအသံရှည်များထွက်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မေ့စေအောက်ဖက်ရှိ တွဲကျနေသောအရေပြားနဲ့ ကြွက်သားတွေကို တင်းရင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

တစ်နေ့လျှင် (၁၀)ကြိမ်(၃)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

၄။ Brow lift

လက်ညှိုးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်းကိုပူးကပ်ပြီး လက်သည်းများရှိရာဖက်နှင့် မျက်ခုံးတစ်ခုစီပေါ်တွင် ဖိကပ်ထားပါ။ သင့်မျက်ခုံးတွေကို အောက်ဖက်ကိုကျနေတဲ့အထိ ဖိထားပါ။ ပြီးရင မျက်ခုံးကို ပင့်တင်လိုက် ပြန်ချလိုက် ထပ်ကာထပ်ကာလုပ်ဆောင်ပါ။

လက်ချောင်းများနှင့်ဖိထားခြင်းဖြင့် မျက်ခုံးပေးမှာ အလေးချိန်ရှိပြီး နှဖူးကြွက်သားတွေကို တင်းရင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ် (၃)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

၅။ Chenching

သင့်ရဲ့သွားတွေကို အချိန်(၃)စက္ကန့်လောက်ကြာအောင် တင်းတင်းစေ့ပြီး အံ့ကြိတ်ထားပါ။ ဒီလိုစေ့ထားတဲ့အခါမှာ သွားဆရာဝန်မှာ သီးသန့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အံဖုံးတစ်ခုကို အသုံပြုပါ။ ဒါမှ သွားချင်းမကြိတ်မိအောင်နဲ့ အဆစ်မလွဲသွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မေးရိုးကိုတောင့်တင်ခိုင်မာစေပါတယ်။

တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ် (၃)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

၆။ OO—EE

သင့်ရဲ့ပါးစပ်ကို ဖွင့်ပြီး သွားတွေကိုမထိစေပဲ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်စိပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အိုး…အီး…စသဖြင့် အသံထွက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက သင့်ပါးစပ်နားတဝိုက်က ကြွက်သားတွေ၊ နှုတ်ခမ်းဘေးဘက်နဲ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့နှာခေါင်းကြား ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။

တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ် (၃)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

၇။ Sagging Chin

သင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်တွေကို စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားပြီး လက်သီးဆုပ်နဲ့ မေ့စေ့ကို ထောက်ထားပါ။ ပြီးရင် ပါးစပ်ကို အားသုံးပြီး ဖွင့်ပါ။ ခဏဖွင့်ထားပြီး ပြန်ပိတ်ပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ မေးစေ့အောက်ဖက်က ကြွက်သားတွေနဲ့ မေးရိုးကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။

တစ်နေ့လျင် (၁၀)ကြိမ်(၃)ကျော့

၈။ Lower Jowl Lifter Routine

သင့်ရဲ့ညာဖက်လက်ကို ညှပ်ရိုးပေါ်မှာတင်ထားပြီး အောက်သွားတွေကို အောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖုံးထားပါ။ သင့်ရဲ့ခေါင်းကို နောက်ဖက်သို့ လှန်ပြီး မျက်နှာကြွက်သားတွေကို ပါးစပ်ဆီသို့ ဆွဲစုပါ။ ခဏထိန်းထားပါ။ ပြီးရင် မျက်လုံးကို အပေါ်ဖက်ကြည့်ရင် ဖြေလျှော့ချပါ။ ညာဖက်ပြီးရင် ဘယ်ဖက်ပြောင်းလုပ်ပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်က မေးရိုးနေရာကို လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်ညာ (၅)ကြိမ်စီ (၁၀)ကြိမ်(၄)ကျော့လုပ်ဆောင်ပါ။

၉။ Jawbone Restorer

သင့်ရဲ့လက်မနှစ်ချောင်းကို ဘေးချင်းကပ်ယှဉ်ထားပြီး မေးစေ့ထိပ်ပိုင်းမှာထားပါ။ ကျန်လက်ချောင်းများက နားတစ်ဖက်စီရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိနေပါစေ။ ပြီးရင် လက်မတွေရဲ့ထောက်ကန်အားကို ဆန့်ကျင်ပြီးမေးစေ့ကို အောက်ဖက်သို့ဖိချပါ။ သင့်ရဲ့လက်မတွေက မေးရိုးတစ်လျှောက်ရွှေ့သွားပြီး နားရွက်နားထိရောက်သွားပါစေ။

မေးရိုးသန်မာထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ်လုပ်ဆောင်ပါ။

၁၀။ Double Chin Slide

သင့်လက်ဝါးတွေကို မေးစေ့အောက်မှာထားပြီး ပါးစပ်ပိတ်ထားပါ။ အောက်မေးရိုးကို တတ်နိုင်သမျှအောက်ဖက်သို့ နှိမ့်ချပါ။ ပြီးရင် လက်ဝါးတွေနဲ့ဖိအားပေးပြီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်လျှောက် နားထင်ရောက်သည်အထိ လျှောသွားပါ။

မေးစေ့အောက်ဖက်ကြွက်သားများကို တင်းရင်းစေပြီးမေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။

တစ်နေ့ကို (၁၀)ကြိမ်လုပ်ဆောင်ပါ။

၁၁။ Cheek Firmer

သင့်လက်ညှိုးကို မျက်လုံးအောက်ဖက် ပါးရိုးအပေါ်ဖက်မှာ ထားရှိပါ။ ပြီးရင် ပါးစပ်ကို ဖွင့်နိုင်သလောက် ဖွင့်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သွားတွေကို ဖုံးထားပါ။ ပြီးရင် ပါးစပ်ထောင့်တွေကို သုံးပြီး ပြုံးပါ။ ပြီးရင်ပြန်လျှော့ပါ။

ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မေးရိုးကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

အကြိမ်(၄၀)လုပ်ဆောင်ပါ။

Related Posts

%%footer%%