အေကာင္းဆံုးေျပာဆိုတင္ျပမႈအတြက္ အတုယူစရာ Steve Jobs ၏ တင္ျပပံုမ်ား ကမာၻေက်ာ္ Apple ရဲ႕ပူးတြဲတည္ေတာင္သူ Steve Jobs ဟာ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ က၀ိတစ္ဆူလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Jobs ဟာ ထုတ္ကုန္သစ္မိတ္ဆက္ပြဲတိုင္းကို အႏုပညာဆန္ဆန္ တင္ဆက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး ပရိသတ္ရဲ႕အာ႐ုံကုိ အျပည့္အ၀ လႊမ္းမိုးသိမ္းသြင္းႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

Read More
%%footer%%