စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း (၇)

စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း (၇)

ၾကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္ေျမာက္ၿပီး ထိသမွ် ေရႊျဖစ္ ဆိုသလို ေအာင္ျမင္မႈေတြကို တႀကိမ္ၿပီးတစ္ႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ေနသူေတြကို ေတြ႔ဖူးၾကပါသလား။ ဒီလို ေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္တိုက္ရရွိေနသူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ အျခားလူေတြထက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ျမဳပ္လုပ္ေဆာင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းရင္ (၇)ခုကို ေလ့လာၾကည့္ၾက ရေအာင္ပါ။

(၁) သူတို႔အလုပ္ကို သူတို႔ခ်စ္ၾကတယ္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီအလုပ္ထဲမွာ (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္း စိတ္ႏွစ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္ကို သင္တကယ္ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုရင္ တကယ္စိတ္ထည့္ဖို႔ကလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အေကာင္းဆံုးစီမံထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အေကာင္းဆံုးအဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု လုိအပ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္တည္းက ကိစၥအားလံုးကို လုိက္ေတြးၿပီး တာ၀န္ေတြအမ်ားႀကီးယူထားဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အတူတကြေအာင္ျမင္မႈေတြကို ခူးဆြတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) သူတို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို နားလည္ၾကတယ္။
ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ပဲ စိတ္ကူးသက္သက္နဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ထုတ္ေရာင္းတာဟာ ႐ႈံးနိမ့္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ အေျခအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ကို အတြင္းအျပင္အကုန္လံုး ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ နားလည္ထားၿပီးမွ ထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ဖန္တီးသင့္ပါတယ္။

(၄) သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ (သို႔) ၀န္္ေဆာင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရဲ႕ အရည္အေသြးေပၚမွာ သင္ကိုယ္တိုင္က အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္မႈ ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင္ကိုယ္တိုင္ကမွ မယုံၾကည္ရင္ တျခားဘယ္သူကမွလဲ ယုံၾကည္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) လုပ္ငန္းျမန္ျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ သိၾကပါတယ္။
တိုက္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ အစျပဳၿပီး အရမ္းေအာင္ျမင္ႀကီးပြားသြားတဲ့လုပ္ငန္းေတြရွိသလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားႀကီးနဲ႔ အစျပဳၿပီး ဆံုး႐ႈံးကြယ္ေပ်ာက္သြားရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ ေတြဟာ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ၀င္ေငြနဲ႔အသံုးစရိတ္မကာမိတတ္ပဲ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ၾကရတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖာက္သည္ေတြအၾကားနာမည္ရၿပီး ၀င္ေငြျမန္ျမန္ရွာႏိုင္ဖို႔က အဓိကေသာ့ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၆) ေဖာက္သည္ေတြကို အရမ္းဂ႐ုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကို တစ္ေယာက္ခ်င္းလုိက္ၿပီး ဂ႐ုစိုက္ေနဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုအေလ့အက်င့္က သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သစၥာရွိေဖာက္သည္ေတြ ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ အေထာက္အကူေကာင္းေတြ ရရွိလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) သူတို႔က ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။
ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို အျခား အမွတ္တံဆိပ္ ေတြထက္ ေဖာက္သည္ေတြ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ၀ယ္ယူတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုထူးျခားခ်က္ေတြ ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေတြ ရရွိမယ္ဆိုတာေတြက လုပ္ငန္းတူအခ်င္းခ်င္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

—————————————————————-

စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တို့၏ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် အကြောင်းရင်း (၇)

ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်မြောက်ပြီး ထိသမျှ ရွှေဖြစ် ဆိုသလို အောင်မြင်မှုတွေကို တကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် သိမ်းပိုက်နေသူတွေကို တွေ့ဖူးကြပါသလား။ ဒီလို အောင်မြင်မှုကို ဆက်တိုက်ရရှိနေသူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ အခြားလူတွေထက် စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်မြုပ်လုပ်ဆောင်တတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘာကြောင့် အောင်မြင်မှုတွေ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင် (၇)ခုကို လေ့လာကြည့်ကြ ရအောင်ပါ။

(၁) သူတို့အလုပ်ကို သူတို့ချစ်ကြတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင် အဲဒီအလုပ်ထဲမှာ (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း စိတ်နှစ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အလုပ်ကို သင်တကယ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင် တကယ်စိတ်ထည့်ဖို့ကလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးစီမံထုတ်လုပ်နိုင်မှာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။

(၂) အကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ကြတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်တည်းက ကိစ္စအားလုံးကို လိုက်တွေးပြီး တာဝန်တွေအများကြီးယူထားဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပြီး အတူတကွအောင်မြင်မှုတွေကို ခူးဆွတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) သူတို့ရဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေကို နားလည်ကြတယ်။
ဈေးကွက်အခြေအနေကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပဲ စိတ်ကူးသက်သက်နဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ထုတ်ရောင်းတာဟာ ရှုံးနိမ့်ဖို့ အကြောင်းဖန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဈေးကွက် အခြေအနေနဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အတွင်းအပြင်အကုန်လုံး နှံ့နှံ့စပ်စပ် နားလည်ထားပြီးမှ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။

(၄) သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ အရည်အသွေးပေါ်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်က အပြည့်အဝ ယုံကြည်မှု ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ကမှ မယုံကြည်ရင် တခြားဘယ်သူကမှလဲ ယုံကြည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

(၅) လုပ်ငန်းမြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိကြပါတယ်။
တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အစပြုပြီး အရမ်းအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိသလို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အများကြီးနဲ့ အစပြုပြီး ဆုံးရှုံးကွယ်ပျောက်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက် တွေဟာ လုပ်ငန်း အောင်မြင်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ဝင်ငွေနဲ့အသုံးစရိတ်မကာမိတတ်ပဲ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံတွေ့ကြရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖောက်သည်တွေအကြားနာမည်ရပြီး ဝင်ငွေမြန်မြန်ရှာနိုင်ဖို့က အဓိကသော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

(၆) ဖောက်သည်တွေကို အရမ်းဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖောက်သည်တွေကို တစ်ယောက်ချင်းလိုက်ပြီး ဂရုစိုက်နေဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် ဖောက်သည်တွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ဂရုတစိုက် နားထောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်က သင့်လုပ်ငန်းအတွက် သစ္စာရှိဖောက်သည်တွေ ရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်သလို လုပ်ငန်းပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ အထောက်အကူကောင်းတွေ ရရှိလာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) သူတို့က ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အခြား အမှတ်တံဆိပ် တွေထက် ဖောက်သည်တွေ ဝယ်ချင်လာအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝယ်ယူတဲ့ ဖောက်သည်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေ ဘယ်လိုအာမခံချက်တွေ ရရှိမယ်ဆိုတာတွေက လုပ်ငန်းတူအချင်းချင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%