ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အရည္အေသြး (၆) ခု

ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္ခ်င္ပါသလား။ လက္ရွိေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံေတြနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေတြကို အတုယူလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သင္လည္းပဲ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။

၁။ သူတို႔က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုဟာ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ယုံၾကည္ထားတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္က သာမန္လူေတြအတြက္ အေလးအနက္စဥ္းစားစရာတစ္ခုပါပဲ။ သာမန္လူအမ်ားစုဟာ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနသူေတြက သူတို႔ထက္ထူးခၽြန္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ၾကတယ္လို႔ အလြယ္တကူယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီယူဆခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္ဘူးလို႔ မွတ္ထင္ထားၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ထိုက္တန္မႈဆိုတာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ သင္ႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို သင္ကိုယ္တိုင္ရရွိခံစားဖို႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလေလ ပိုမိုႀကီးမားတ့ဲေအာင္ျမင္မႈ၊ ပိုမိုမ်ားျပားတ့ဲ ၀င္ေငြကို ႐႐ွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ သူတို႔က သတိၱရွိၾကတယ္။
အျခားသူေတြ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးသြားတတ္တ့ဲ အခက္အခဲေတြကို ေအာင္ျမင္သူေတြက ရင္ဆိုင္ခ်င္စိတ္ရွိၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အဓိကရန္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ သံသယပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုကို ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာပါတယ္။ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနတ့ဲအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အေလ့အက်င့္ကို ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ သင္ေၾကာက္တ့ဲအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စိတ္ဆိုတာ လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ပါ။ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားၿပီး ထိပ္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စိတ္ကို ရင္ဆိုင္ၿပီး မ၀ံ႔မရဲျဖစ္ေနတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။ သူတို႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာၾကတယ္။
ဘယ္လိုနယ္ပယ္မ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိပ္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိထားသူေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ယုံၾကည္မႈရွံ႐ုံသာမက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း၊ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕စားသုံးသူေတြအေပၚမွာပါ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိၾကပါတယ္။ အေလးအနက္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္တို႔အၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈကို သိရွိနားလည္ထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ မွန္ကန္မႈနဲ႔ ေကာင္းမြန္မႈကို အျပည့္အ၀ယုံၾကည္ထားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရယူႏိုင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ေနသူေတြ အားလုံးဟာ သူတို႔လုပ္ေနတ့ဲအရာေပၚမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈအျပည့္ရွိၿပီး အခိုင္မာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သူတို႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတတ္ၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္သူေတြက အရာရာကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ သာမန္လူေတြ မလုပ္ခ်င္တ့ဲကိစၥေတြကို သူတို႔က လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သာမန္လူေတြ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္တာေတြကို သူတို႔ကစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကပဲ သာမန္ထက္ပိုတဲ့ ထူးျခားမႈေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္တာပါ။ အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို မတက္ခင္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္တစ္ခုမလုပ္ခင္မွာ ေျပာဆိုရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းၿပီး ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဘယ္လိုအေရးကိစၥမ်ိဳးမဆို တကယ္မလုပ္ရေသးခင္မွာ အေသးစိတ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ထညးတာထက္ ပိုေကာင္းတ့ဲရလဒ္ေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္တ့ဲအရာ မရွိပါဘူး။

၅။ သူတို႔ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနတတ္ၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္မ်ားစြာရရွိထားသူေတြဟာ ရပ္တန္႔ေနတတ္ၾကသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ စာေတြဖတ္၊ CDေတြနားေထာင္ၿပီး လိုအပ္တ့ဲသင္ယူမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ စာဖတ္ပါ။ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ CD ေတြနားေထာင္ပါ။

၆။ သူတို႔က တာ၀န္သိတတ္ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လူမႈ၀န္းက်င္ထဲက ေအာင္ျမင္သူေတြမွာ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္သိတ့ဲ စိတ္ေနသေဘာထားရွိၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ကိုယ္တာ၀န္ကိုယ္ယူၾကာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ခံယူထားရင္ မွားေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတြ၊ အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အတြက္၊ သင့္ဘ၀အတြက္၊ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးအတြက္၊ သင့္မိသားစု၊ ခႏၶာကိုယ္၊ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္မွာပဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အျခား ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သင့္အတြက္ တာ၀န္ယူေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူႏိုင္သူ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အရည္အေသြး (၆) ခု

ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္ခ်င္ပါသလား။ လက္ရွိေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံေတြနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေတြကို အတုယူလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သင္လည္းပဲ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။

၁။ သူတို႔က ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုဟာ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ယုံၾကည္ထားတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခ်က္က သာမန္လူေတြအတြက္ အေလးအနက္စဥ္းစားစရာတစ္ခုပါပဲ။ သာမန္လူအမ်ားစုဟာ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနသူေတြက သူတို႔ထက္ထူးခၽြန္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ၾကတယ္လို႔ အလြယ္တကူယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီယူဆခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္ဘူးလို႔ မွတ္ထင္ထားၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ထိုက္တန္မႈဆိုတာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ သင္ႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို သင္ကိုယ္တိုင္ရရွိခံစားဖို႔ ထိုက္တန္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလေလ ပိုမိုႀကီးမားတ့ဲေအာင္ျမင္မႈ၊ ပိုမိုမ်ားျပားတ့ဲ ၀င္ေငြကို ႐႐ွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ သူတို႔က သတိၱရွိၾကတယ္။
အျခားသူေတြ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးသြားတတ္တ့ဲ အခက္အခဲေတြကို ေအာင္ျမင္သူေတြက ရင္ဆိုင္ခ်င္စိတ္ရွိၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အဓိကရန္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ သံသယပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုကို ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္လာပါတယ္။ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနတ့ဲအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အေလ့အက်င့္ကို ပ်ိဳးေထာင္ပါ။ သင္ေၾကာက္တ့ဲအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စိတ္ဆိုတာ လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ပါ။ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားၿပီး ထိပ္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စိတ္ကို ရင္ဆိုင္ၿပီး မ၀ံ႔မရဲျဖစ္ေနတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။ သူတို႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာၾကတယ္။
ဘယ္လိုနယ္ပယ္မ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိပ္ဆုံးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိထားသူေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ယုံၾကည္မႈရွံ႐ုံသာမက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း၊ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕စားသုံးသူေတြအေပၚမွာပါ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိၾကပါတယ္။ အေလးအနက္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္တို႔အၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈကို သိရွိနားလည္ထားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ မွန္ကန္မႈနဲ႔ ေကာင္းမြန္မႈကို အျပည့္အ၀ယုံၾကည္ထားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရယူႏိုင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ေနသူေတြ အားလုံးဟာ သူတို႔လုပ္ေနတ့ဲအရာေပၚမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈအျပည့္ရွိၿပီး အခိုင္မာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သူတို႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတတ္ၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္သူေတြက အရာရာကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ သာမန္လူေတြ မလုပ္ခ်င္တ့ဲကိစၥေတြကို သူတို႔က လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သာမန္လူေတြ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္တာေတြကို သူတို႔ကစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကပဲ သာမန္ထက္ပိုတဲ့ ထူးျခားမႈေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္တာပါ။ အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို မတက္ခင္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္တစ္ခုမလုပ္ခင္မွာ ေျပာဆိုရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းၿပီး ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ဘယ္လိုအေရးကိစၥမ်ိဳးမဆို တကယ္မလုပ္ရေသးခင္မွာ အေသးစိတ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ထညးတာထက္ ပိုေကာင္းတ့ဲရလဒ္ေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္တ့ဲအရာ မရွိပါဘူး။

၅။ သူတို႔ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနတတ္ၾကတယ္။
ေအာင္ျမင္မ်ားစြာရရွိထားသူေတြဟာ ရပ္တန္႔ေနတတ္ၾကသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ စာေတြဖတ္၊ CDေတြနားေထာင္ၿပီး လိုအပ္တ့ဲသင္ယူမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ စာဖတ္ပါ။ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ CD ေတြနားေထာင္ပါ။

၆။ သူတို႔က တာ၀န္သိတတ္ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လူမႈ၀န္းက်င္ထဲက ေအာင္ျမင္သူေတြမွာ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္သိတ့ဲ စိတ္ေနသေဘာထားရွိၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ ကိုယ္တာ၀န္ကိုယ္ယူၾကာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ခံယူထားရင္ မွားေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတြ၊ အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အတြက္၊ သင့္ဘ၀အတြက္၊ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးအတြက္၊ သင့္မိသားစု၊ ခႏၶာကိုယ္၊ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္မွာပဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အျခား ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သင့္အတြက္ တာ၀န္ယူေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူႏိုင္သူ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

အောင်မြင်သူတို့၏ အရည်အသွေး (၆) ခု

ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။ လက်ရှိအောင်မြင်သူတို့ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အတုယူလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သင်လည်းပဲ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။

၁။ သူတို့က ရည်မှန်းချက်ကြီးကြတယ်။
အောင်မြင်သူအများစုဟာ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒီအချက်က သာမန်လူတွေအတွက် အလေးအနက်စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါပဲ။ သာမန်လူအများစုဟာ လက်ရှိအောင်မြင်နေသူတွေက သူတို့ထက်ထူးချွန်တဲ့အတွက် အောင်မြင်ကြတယ်လို့ အလွယ်တကူယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ဒီယူဆချက်ကြောင့်ပဲ အောင်မြင်မှုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ မှတ်ထင်ထားကြပြီး အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ထိုက်တန်မှုဆိုတာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ကြိုးစားအားထုတ်သမျှရဲ့ အကျိုးရလဒ် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားအားထုတ်လေလေ ပိုမိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှု၊ ပိုမိုများပြားတဲ့ ၀င်ငွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ သူတို့က သတ္တိရှိကြတယ်။
အခြားသူတွေ လက်လျှော့အရှုံးပေးသွားတတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်သူတွေက ရင်ဆိုင်ချင်စိတ်ရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိကရန်သူနှစ်ဦးကတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သံသယပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ သင် လုပ်ဆောင်ရမှာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်ကို ပျိုးထောင်ပါ။ သင်ကြောက်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ လွင့်ပါးပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားပြီး ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို ရရှိချင်တယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စိတ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီး မဝံ့မရဲဖြစ်နေတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။

၃။ သူတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာကြတယ်။
ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို ရရှိထားသူတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ယုံကြည်မှုရှံရုံသာမက သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း၊ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှု၊ သူတို့ရဲ့စားသုံးသူတွေအပေါ်မှာပါ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြပါတယ်။ အလေးအနက်ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တို့အကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကို သိရှိနားလည်ထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် မှန်ကန်မှုနဲ့ ကောင်းမွန်မှုကို အပြည့်အဝယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာအောင်မြင်နေသူတွေ အားလုံးဟာ သူတို့လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ရှိပြီး အခိုင်မာဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၄။ သူတို့က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြတယ်။
အောင်မြင်သူတွေက အရာရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ သာမန်လူတွေ မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကို သူတို့က လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ သာမန်လူတွေ မစွန့်လွှတ်နိုင်တာတွေကို သူတို့ကစွန့်လွှတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကွဲပြားခြားနားချက်ကပဲ သာမန်ထက်ပိုတဲ့ ထူးခြားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပါ။ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို မတက်ခင်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ဟောပြောပို့ချချက်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာ ပြောဆိုရမယ့်အချက်အလက်တွေကို ကြိုတင်စုဆောင်းပြီး လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဘယ်လိုအရေးကိစ္စမျိုးမဆို တကယ်မလုပ်ရသေးခင်မှာ အသေးစိတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စေ့စပ်သေချာစွာပြင်ဆင်ထညးတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရာ မရှိပါဘူး။

၅။ သူတို့ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေတတ်ကြတယ်။
အောင်မြင်များစွာရရှိထားသူတွေဟာ ရပ်တန့်နေတတ်ကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အချိန်ရတာနဲ့ စာတွေဖတ်၊ CDတွေနားထောင်ပြီး လိုအပ်တဲ့သင်ယူမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ရတာနဲ့ စာဖတ်ပါ။ ဟောပြောပို့ချမှု CD တွေနားထောင်ပါ။

၆။ သူတို့က တာဝန်သိတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်ထဲက အောင်မြင်သူတွေမှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိတဲ့ စိတ်နေသဘောထားရှိကြပါတယ်။ ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်ယူကြာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံယူထားရင် မှားနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ၊ အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အတွက်၊ သင့်ဘဝအတွက်၊ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးအတွက်၊ သင့်မိသားစု၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခြား ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သင့်အတွက် တာဝန်ယူပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်သူ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။

အောင်မြင်သူတို့၏ အရည်အသွေး (၆) ခု

ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလား။ လက်ရှိအောင်မြင်သူတို့ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေနဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို အတုယူလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သင်လည်းပဲ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။

၁။ သူတို့က ရည်မှန်းချက်ကြီးကြတယ်။
အောင်မြင်သူအများစုဟာ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒီအချက်က သာမန်လူတွေအတွက် အလေးအနက်စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါပဲ။ သာမန်လူအများစုဟာ လက်ရှိအောင်မြင်နေသူတွေက သူတို့ထက်ထူးချွန်တဲ့အတွက် အောင်မြင်ကြတယ်လို့ အလွယ်တကူယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ဒီယူဆချက်ကြောင့်ပဲ အောင်မြင်မှုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ မှတ်ထင်ထားကြပြီး အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ထိုက်တန်မှုဆိုတာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ကြိုးစားအားထုတ်သမျှရဲ့ အကျိုးရလဒ် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားအားထုတ်လေလေ ပိုမိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှု၊ ပိုမိုများပြားတဲ့ ၀င်ငွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ သူတို့က သတ္တိရှိကြတယ်။
အခြားသူတွေ လက်လျှော့အရှုံးပေးသွားတတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်သူတွေက ရင်ဆိုင်ချင်စိတ်ရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိကရန်သူနှစ်ဦးကတော့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သံသယပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ သင် လုပ်ဆောင်ရမှာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်ကို ပျိုးထောင်ပါ။ သင်ကြောက်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ လွင့်ပါးပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပါ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားပြီး ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို ရရှိချင်တယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စိတ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီး မဝံ့မရဲဖြစ်နေတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။

၃။ သူတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာကြတယ်။
ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကို ရရှိထားသူတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ယုံကြည်မှုရှံရုံသာမက သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း၊ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှု၊ သူတို့ရဲ့စားသုံးသူတွေအပေါ်မှာပါ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြပါတယ်။ အလေးအနက်ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တို့အကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကို သိရှိနားလည်ထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် မှန်ကန်မှုနဲ့ ကောင်းမွန်မှုကို အပြည့်အဝယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာအောင်မြင်နေသူတွေ အားလုံးဟာ သူတို့လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ရှိပြီး အခိုင်မာဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

၄။ သူတို့က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြတယ်။
အောင်မြင်သူတွေက အရာရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ သာမန်လူတွေ မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကို သူတို့က လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ သာမန်လူတွေ မစွန့်လွှတ်နိုင်တာတွေကို သူတို့ကစွန့်လွှတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကွဲပြားခြားနားချက်ကပဲ သာမန်ထက်ပိုတဲ့ ထူးခြားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပါ။ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို မတက်ခင်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ဟောပြောပို့ချချက်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာ ပြောဆိုရမယ့်အချက်အလက်တွေကို ကြိုတင်စုဆောင်းပြီး လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဘယ်လိုအရေးကိစ္စမျိုးမဆို တကယ်မလုပ်ရသေးခင်မှာ အသေးစိတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စေ့စပ်သေချာစွာပြင်ဆင်ထညးတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရာ မရှိပါဘူး။

၅။ သူတို့ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေတတ်ကြတယ်။
အောင်မြင်များစွာရရှိထားသူတွေဟာ ရပ်တန့်နေတတ်ကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အချိန်ရတာနဲ့ စာတွေဖတ်၊ CDတွေနားထောင်ပြီး လိုအပ်တဲ့သင်ယူမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ရတာနဲ့ စာဖတ်ပါ။ ဟောပြောပို့ချမှု CD တွေနားထောင်ပါ။

၆။ သူတို့က တာဝန်သိတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်ထဲက အောင်မြင်သူတွေမှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိတဲ့ စိတ်နေသဘောထားရှိကြပါတယ်။ ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်ယူကြာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံယူထားရင် မှားနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ၊ အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အတွက်၊ သင့်ဘဝအတွက်၊ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးအတွက်၊ သင့်မိသားစု၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခြား ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သင့်အတွက် တာဝန်ယူပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်သူ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။

Related Posts

%%footer%%