အလုပ္လုပ္ဖို႔ ရွင္သန္ေနတာလား ? ရွင္သန္ဖို႔ အလုပ္လုပ္ေနတာလား ?

သင့္က ေစ်းကြက္သစ္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ခ်င္တာလား။ သင့္ကို တြန္းအားေပးတဲ့အရာက ဘာလဲ။ သင့္ရဲ႕စိတ္အားထက္သန္မႈလား၊ အက်ိဳးအျမတ္လား ?

လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္လည္းရမယ္ဆိုရင္ေရာ ?

၀ါသနာပါရာကို အေျခခံၿပီးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းက ဒီႏွစ္ခုစလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင္ေနခ်င္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးမွာ လုပ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္ေနရၿပီး ၀င္ေငြလည္း ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ရင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ေနခ်င္တဲ့ဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ပထမဆံုး သင္လိုခ်င္တဲ့ဘ၀ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဘ၀မွာ ၀င္ေငြရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းဘယ္လိုလုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေနခ်င္တဲ့ဘ၀မွာ ရွင္သန္ဖို႔အလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ရွင္သန္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ရွင္သန္ခ်င္တဲ့ ဘ၀မွာ ေနထိုင္လႈပ္ရွားရင္း ၀င္ေငြရရွိေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္(၇)ခု ရွိပါတယ္။

၁။ သင့္ဘ၀နဲ႔ စတင္ပါ။
လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက သူတို႔ရွင္သန္ေနထုိင္ခ်င္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လုပ္စရာ ကိစၥေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် အလုပ္ေပၚမွာပဲ အလြန္အက်ဴးအာ႐ုံစိုက္တတ္ၾကၿပီး ေနခ်င္တဲ့ဘ၀ကို ေဘးဖယ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင္ေနခ်င္တဲ့ ဘ၀ပံုစံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးမွသာ ဆႏၵနဲ႔ ဘ၀ထပ္တူက်တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အလုပ္နဲ႔ ဘ၀က တစ္သားတည္းျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေငြေၾကးရႏိုင္ေခ်ကို ၾကည့္ပါ။
ထုတ္ကုန္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို မထုတ္လုပ္ခင္မွာ သင္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ရွာေဖြပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအပ္ခ်က္အတြက္ သင့္ရဲ႕ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို အခေၾကးေငြရရွိႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ သင္လုပ္ခ်င္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ ရႏိုင္ေခ်ကိုပါ ၾကည့္ပါ။

၃။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။
ေနခ်င္တဲ့ဘ၀နဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအေျခခံအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ေျခလွမ္းေတြ မလွမ္းခင္မွာ ေအာက္ပါေမးခြန္းေတြကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ။
သင္ျဖည့္ဆည္းမယ့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မွာ ဘယ္သူေတြက ၀ယ္ယူမွာလဲ?
ဘယ္လိုထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို သူတို႔၀ယ္မွာလဲ ?
၀ယ္သူေတြက သင့္ကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္လာေစခ်င္တာလဲ ?

၄။ အေျချပဳေနရာ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။
သင့္မွာ အေျချပဳေနရာတစ္ခုခု မရွိဘူးဆိုရင္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္သလို ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုနည္းပညာေခတ္မွာ သင့္ရဲ႕အေျခစိုက္ေနရာက အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္သစ္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ဒီအဆင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲေတြ႕ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ Facebook Page နဲ့ တင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ေတာ့ စတင္ပါ။

၅။ ေရွ႕ထြက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။
သင့္ရဲ႕ Facebook Page လႊင့္တင္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြရရွိဖို႔အတြက္ ေရွ႕ထြက္လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သိထားသင့္တဲ့ အေရးႀကီးအခ်က္ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။
– အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းသံုးခုကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆက္ေမးပါ။ သင့္ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ၀ယ္သူသံုးစြဲမယ့္သူေတြ ရွိတဲ့ Facebook Group စတဲ့ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ အရင္ဆံုးလႈပ္ရွားပါ။
– အားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေဆာင္တာထက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရွာေဖြၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စဥ္းစားပါ။ လူသိမ်ားတဲ့ Group ေတြမွာ post ေတြ ေရးသားပါ။

၆။ ၀န္ေဆာင္မႈသည္သာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု မွားတတ္ၾကတဲ့ အမွားကေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးေနတတ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ၀ယ္သူဖက္က အၿပီးအစီးရွင္းလင္းေအာင္သိရမွသာ ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရာင္းအားနည္းတာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ဖက္ကေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေျပာပါ။ ၿပီးမွ ေမးပါ။

၇။ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈရွိပါေစ။
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ရတာက ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပါ။ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားမႈကသာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ်လုပ်ဖို့ ရှင်သန်နေတာလား ? ရှင်သန်ဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာလား ?

သင့်က စျေးကွက်သစ်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာလား။ သင့်ကို တွန်းအားပေးတဲ့အရာက ဘာလဲ။ သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလား၊ အကျိုးအမြတ်လား ?

လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ပြီး အကျိုးအမြတ်လည်းရမယ်ဆိုရင်ရော ?

၀ါသနာပါရာကို အခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဒီနှစ်ခုစလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်နေချင်တဲ့ ဘဝမျိုးမှာ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်နေရပြီး ၀င်ငွေလည်း ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလို လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ရင် အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ဖို့ နေချင်တဲ့ဘဝကို ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်လိုချင်တဲ့ဘဝကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီဘဝမှာ ၀င်ငွေရနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ နေချင်တဲ့ဘဝမှာ ရှင်သန်ဖို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရှင်သန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ရှင်သန်ချင်တဲ့ ဘဝမှာ နေထိုင်လှုပ်ရှားရင်း ၀င်ငွေရရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်(၇)ခု ရှိပါတယ်။

၁။ သင့်ဘဝနဲ့ စတင်ပါ။
လုပ်ငန်းရှင်အများစုက သူတို့ရှင်သန်နေထိုင်ချင်တဲ့ ဘဝမျိုးကို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လုပ်စရာ ကိစ္စတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အလုပ်ပေါ်မှာပဲ အလွန်အကျူးအာရုံစိုက်တတ်ကြပြီး နေချင်တဲ့ဘဝကို ဘေးဖယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်နေချင်တဲ့ ဘဝပုံစံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှသာ ဆန္ဒနဲ့ ဘဝထပ်တူကျတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလုပ်နဲ့ ဘဝက တစ်သားတည်းဖြစ်ပြီး သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

၂။ ငွေကြေးရနိုင်ချေကို ကြည့်ပါ။
ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကို မထုတ်လုပ်ခင်မှာ သင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအပ်ချက်အတွက် သင့်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးမှုကို အခကြေးငွေရရှိနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သင်လုပ်ချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့။ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် ရနိုင်ချေကိုပါ ကြည့်ပါ။

၃။ မဟာဗျူဟာမြောက်မေးခွန်းတွေ မေးပါ။
နေချင်တဲ့ဘဝနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအခြေခံအဆင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းတွေ မလှမ်းခင်မှာ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။
သင်ဖြည့်ဆည်းမယ့် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်မှာ ဘယ်သူတွေက ၀ယ်ယူမှာလဲ?
ဘယ်လိုထုတ်ကုန်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးကို သူတို့ဝယ်မှာလဲ ?
၀ယ်သူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်လာစေချင်တာလဲ ?

၄။ အခြေပြုနေရာ သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်မှာ အခြေပြုနေရာတစ်ခုခု မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို ဖောက်သည်တွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုနည်းပညာခေတ်မှာ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်နေရာက အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်သစ်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်အများစုက ဒီအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ Facebook Page နဲ့ တင် လုံလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တော့ စတင်ပါ။

၅။ ရှေ့ထွက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Facebook Page လွှင့်တင်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖောက်သည်တွေရရှိဖို့အတွက် ရှေ့ထွက်လုပ်ဆောင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးအချက်နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
– အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ မေးခွန်းသုံးခုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆက်မေးပါ။ သင့်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် လိုအပ်ချက်ကို ၀ယ်သူသုံးစွဲမယ့်သူတွေ ရှိတဲ့ Facebook Group စတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ အရင်ဆုံးလှုပ်ရှားပါ။
– အားလုံးကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဆောင်တာထက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာဖွေပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားပါ။ လူသိများတဲ့ Group တွေမှာ post တွေ ရေးသားပါ။

၆။ ၀န်ဆောင်မှုသည်သာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်အများစု မှားတတ်ကြတဲ့ အမှားကတော့ မေးခွန်းတွေ မေးနေတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ၀ယ်သူဖက်က အပြီးအစီးရှင်းလင်းအောင်သိရမှသာ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရောင်းအားနည်းတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဖက်ကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ပြောပါ။ ပြီးမှ မေးပါ။

၇။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရှိပါစေ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ရတာက ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး အလုပ်ကြိုးစားမှုကသာ အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%