အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္အေလးေပးမႈကို ရရွိဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္း(၇)ခု

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက အျခားသူေတြထက္ သာခ်င္ၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ထဲမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ႀကိဳးစားမယ္၊ အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္က်တာ၊ ခြင့္ယူတာေတြ မရွိပဲ၊ အလုပ္ေတြကိုလည္း အျမဲတမ္းၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ရာထူးလစာတိုးျမွင့္ခံရဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ဖူးပါသလား ???

သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ထိုက္သင့္တဲ့ဆုလာဘ္အက်ိဳးခံစားခြင့္မရတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ အေျဖကေတာ့ ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြက အလုပ္ရွင္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အံကိုက္မျဖစ္တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ အဖိုးအချဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး တာ၀န္မွန္သမွ်ေက်ျပြန္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ထူးထူးျခားျခားတိုးတက္မႈ ရလဒ္ေတြ မရႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္ရွင္ရဲ႕အျမင္မွာ သင္ဟာ သာမာန္အလုပ္တာ၀န္ေတြကိုပဲ လုပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္တဲ့ လူေတြက ဒီအခ်က္ကို သိျမင္နားလည္ထားၾကပါတယ္။

သင့္ရဲ႕အလုပ္ထဲမွာ တိုးတက္မႈေတြရရွိၿပီး လုပ္ခလစာပိုေကာင္းလာဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ လက္ရွိလုပ္ခလစာထက္ပိုၿပီး ထိုက္တန္ေအာင္ တန္ဖိုးေတြ ေပါင္းထည့္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကိုတိုးတက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လူတစ္ေယာက္လို အဖိုးတန္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ သင့္ကို ခန္႔အပ္ထားတဲ့အတြက္ သူ႕ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း အထင္ေရာက္သြားေစဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ကလည္း ထင္ထားသေလာက္ မခက္ခဲပါဘူး။ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္း(၇)ခုနဲ႔ သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

၁။ သင့္အလုပ္အတြက္ လုပ္အပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ျဖည့္ဆည္းပါ။ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ ၿပိဳင္ဖက္ေတြ၊ ေနာက္ဆံုးတိုးတက္မႈအေျခအေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေလ့လာပါ။
သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြတိုးတက္ေနဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိဖို႔အတြက္ သင့္ကုမၸဏီနဲ႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေၾကာင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်အားလံုးေလ့လာပါ။ သင္ ေလ့လာသိရွိထားသမွ် အေၾကာင္းအရာေတြကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ျပန္လည္ေ၀မွ်အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္အားမွာ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ၿပီးသားျဖစ္ေစမွာပါ။ သင့္အလုပ္ကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သိတာထက္ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတယ္၊ ဘယ္အခ်က္က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သိတာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

၂။ အေျဖရွိေနဖို႔ထက္ ေမးခြန္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္က တစ္ခုခုေမးလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္းေျဖလိုက္ႏိုင္တာက စာရြက္ပံုထဲမွာ ျပန္ရွာရတာ ဒါမွမဟုတ္ ခဏေနမွာျပန္လာေျပာျပပါမယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းပန္ရတာေတြထက္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါပေမယ့္ သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္အေလးေပးမႈကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕မွာေမးစရာေမးခြန္းရွိမေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ အလုပ္ရွင္ ဘာသိခ်င္မလဲ၊ ဘာအေၾကာင္းအရာကို လိုခ်င္မလဲဆိုတာကို ခန္႔မွန္းၿပီး ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပပါ။ ဒီလုပ္ရပ္ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္အားကို သက္သာေစၿပီး သင့္ရဲ႕အလုပ္အေပၚမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈအတြက္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမွားအတြက္ တာ၀န္ယူရုံသာမက တက္လမ္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာက ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ အမွားေတြကို ၀န္ခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ဖုံးကြယ္ထားဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ အမွားကို တာ၀န္ယူဖို႔ မေၾကာက္တဲ့အေၾကာင္း အလုပ္ရွင္ျမင္သာေအာင္ ျပသပါ။ သူအံ့အားသင့္သြားပါလိမ့္မယ္။ သင့္အမွားတစ္ခု လုပ္မိၿပီဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ကို အရိုးသားဆံုး၀န္ခံလိုက္ပါ။ အမွားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ ရွိေနပါေစ။ ပိုေကာင္းတာက အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတဲ့ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ထားလဲဆိုတာကိုပါ တင္ျပလိုက္ပါ။ လူတိုင္းအမွားနဲ႔ မကင္းႏိုင္ပါဘူး။ သင့္အမွားကေနတဆင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္မႈနဲ႔ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အလုပ္ရွင္ကို ျပသႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနမယ့္အစား ကိုယ္တုိင္ေလ့လာသင္ယူပါ။
အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္အမ်ားစုမွာကေတာ့ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ သင္တန္းေတြ၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြေတြ တက္ေရာက္ဖို႔ အလုပ္ရွင္ကို ေတာင္းဆိုခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေျပာေနတာက အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္အေလးေပးမႈကို ရရွိဖို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မွာ ကိုယ္တိုင္ပဲေလ့လာသင္ယူပါ။ ဒီအတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္အမ်ားႀကီး ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အျခားသူေတြ အလုပ္ရွင္ဆီမွာ သင္တန္းေတြပို႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္မွာ သင့္ကေတာ့ ဘာေတြကို ေလ့လာၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ျပန္လည္ရရွိမွာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြေၾကးကို ေခၽြတာေပးရာေရာက္ၿပီး အက်ိဳးရွိေစသလို သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကိုပါ တိုးျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္မယ့္အစား ကိုယ္ပိုင္တီထြင္သံုးသပ္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါ။
ဘယ္သူမဆို ခိုင္းတဲ့အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ပိုၿပီးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုခုကို ေတြ႕ရင္ ျပင္လိုက္ပါ။ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္ေနတာေတြရင္လည္း လုပ္လိုက္ပါ။ ၀န္ထမ္းသစ္ေတြအတြက္ နည္းလမ္းေတြကို ခ်မွတ္ပါ။ သင္အလုပ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ပိုၿပီးထူးျခားေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားလို႔ရသမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ အလုပ္ရွင္ေတြကို အျခားအရာေတြထက္ အျမင္ရွိတာကို ပိုၿပီးအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

၆။ အျခားလုပ္ငန္းဌာနမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ပါ။
သင့္ရဲ႕အလုပ္ဌာနက အကူအညီလုိအပ္တဲ့အခါမွာ ဒီအခ်က္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးမွာရွိတဲ့ ဌာနေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ျခင္းက သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ခံရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံတယ္ဆိုေပမယ့္ လူအခ်င္းခ်င္းခင္မင္မႈက ပိုၿပီးထိေရာက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အလုပ္ရွင္အတြက္ အလုပ္တစ္ခုကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္သူကို သိတယ္ဆိုတာနဲ႔တင္ အဆင္ေျပေနပါၿပီ။

၇။ ျပႆနာေတြၾကားမွာ တည္ၿငိမ္မႈရွိပါေစ။
အခက္အခဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ တည္ၿငိမ္မႈရွိတာကလည္း အလုပ္ရွင္ေတြ သေဘာက်တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြၾကားက ျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခု ေျပာင္းလဲလိုက္လို႔ အျခားသူေတြ ျငဴစူေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး ခံစားမႈေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ရာထူးလစာတိုးျမွင့္ခံၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်အလေးပေးမှုကို ရရှိဖို့ နည်းလမ်းကောင်း(၇)ခု

ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက အခြားသူတွေထက် သာချင်ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ အလုပ်ထဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမယ်၊ အလုပ်ချိန်နောက်ကျတာ၊ ခွင့်ယူတာတွေ မရှိပဲ၊ အလုပ်တွေကိုလည်း အမြဲတမ်းပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်ပေမယ့် ရာထူးလစာတိုးမြှင့်ခံရဖို့ အလှမ်းဝေးနေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား ???

သင့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ထိုက်သင့်တဲ့ဆုလာဘ်အကျိုးခံစားခွင့်မရတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။ အဖြေကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက အလုပ်ရှင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အံကိုက်မဖြစ်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် အဖိုးအခဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ပြီး တာဝန်မှန်သမျှကျေပြွန်ခဲ့ရင်တောင်မှ ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှု ရလဒ်တွေ မရနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်ရဲ့အမြင်မှာ သင်ဟာ သာမာန်အလုပ်တာဝန်တွေကိုပဲ လုပ်နေတယ်လို့ မြင်နေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ အောင်မြင်ပေါက်ရောက်တဲ့ လူတွေက ဒီအချက်ကို သိမြင်နားလည်ထားကြပါတယ်။

သင့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာ တိုးတက်မှုတွေရရှိပြီး လုပ်ခလစာပိုကောင်းလာဖို့အတွက် နည်းလမ်းကတော့ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ လက်ရှိလုပ်ခလစာထက်ပိုပြီး ထိုက်တန်အောင် တန်ဖိုးတွေ ပေါင်းထည့်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ကိုတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လူတစ်ယောက်လို အဖိုးတန်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေထက် ကျော်လွန်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ပါ။ သင့်ကို ခန့်အပ်ထားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်ကြောင်း အထင်ရောက်သွားစေဖို့ လိုပါတယ်။

ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်း ထင်ထားသလောက် မခက်ခဲပါဘူး။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း(၇)ခုနဲ့ သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံထဲရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

၁။ သင့်အလုပ်အတွက် လုပ်အပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းပါ။ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ပြိုင်ဖက်တွေ၊ နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုအခြေအနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လေ့လာပါ။
သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေတိုးတက်နေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိဖို့အတွက် သင့်ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အကြောင်းကို တတ်နိုင်သမျှအားလုံးလေ့လာပါ။ သင် လေ့လာသိရှိထားသမျှ အကြောင်းအရာတွေကို လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ပြန်လည်ဝေမျှအသုံးချခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်အားမှာ တန်ဖိုးပေါင်းထည့်ပြီးသားဖြစ်စေမှာပါ။ သင့်အလုပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိတာထက် ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်၊ ဘယ်အချက်က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။

၂။ အဖြေရှိနေဖို့ထက် မေးခွန်းမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်က တစ်ခုခုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်းဖြေလိုက်နိုင်တာက စာရွက်ပုံထဲမှာ ပြန်ရှာရတာ ဒါမှမဟုတ် ခဏနေမှာပြန်လာပြောပြပါမယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်ရတာတွေထက် ကောင်းပါတယ်။ ဒါပမေယ့် သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်အလေးပေးမှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့မှာမေးစရာမေးခွန်းရှိမနေအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ အလုပ်ရှင် ဘာသိချင်မလဲ၊ ဘာအကြောင်းအရာကို လိုချင်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြီး နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပြပါ။ ဒီလုပ်ရပ် အလုပ်ရှင်ရဲ့ အချိန်နဲ့ လုပ်အားကို သက်သာစေပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၃။ အမှားအတွက် တာဝန်ယူရုံသာမက တက်လမ်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုတာက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုက သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကို ၀န်ခံရမှာ ကြောက်ရွံ့ပြီး ဖုံးကွယ်ထားဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့်အနေနဲ့ အမှားကို တာဝန်ယူဖို့ မကြောက်တဲ့အကြောင်း အလုပ်ရှင်မြင်သာအောင် ပြသပါ။ သူအံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်အမှားတစ်ခု လုပ်မိပြီဆိုရင် အလုပ်ရှင်ကို အရိုးသားဆုံးဝန်ခံလိုက်ပါ။ အမှားအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိနေပါစေ။ ပိုကောင်းတာက အမှားကြောင့် ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပါ တင်ပြလိုက်ပါ။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ သင့်အမှားကနေတဆင့် တာဝန်ခံမှု၊ ဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အလုပ်ရှင်ကို ပြသနိုင်ပါတယ်။

၄။ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ တောင်းဆိုနေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူပါ။
အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်အများစုမှာကတော့ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာဖို့အတွက် သင်တန်းတွေ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ တက်ရောက်ဖို့ အလုပ်ရှင်ကို တောင်းဆိုခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြောနေတာက အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်အလေးပေးမှုကို ရရှိဖို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာသင်ယူပါ။ ဒီအတွက်လည်း ကုန်ကျစရိတ်အများကြီး ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက် အွန်လိုင်းကနေတဆင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခြားသူတွေ အလုပ်ရှင်ဆီမှာ သင်တန်းတွေပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေချိန်မှာ သင့်ကတော့ ဘာတွေကို လေ့လာပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ပြန်လည်ရရှိမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေကြေးကို ချွေတာပေးရာရောက်ပြီး အကျိုးရှိစေသလို သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကိုပါ တိုးမြင့်နိုင်ပါတယ်။

၅။ ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ့်အစား ကိုယ်ပိုင်တီထွင်သုံးသပ်မှုနဲ့ လုပ်ဆောင်ပါ။
ဘယ်သူမဆို ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင် လုပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုကို တွေ့ရင် ပြင်လိုက်ပါ။ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတာတွေရင်လည်း လုပ်လိုက်ပါ။ ၀န်ထမ်းသစ်တွေအတွက် နည်းလမ်းတွေကို ချမှတ်ပါ။ သင်အလုပ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ပိုပြီးထူးခြားကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားလို့ရသမျှကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အလုပ်ရှင်တွေကို အခြားအရာတွေထက် အမြင်ရှိတာကို ပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။

၆။ အခြားလုပ်ငန်းဌာနများနဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပါ။
သင့်ရဲ့အလုပ်ဌာနက အကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါမှာ ဒီအချက်က အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဌာနတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားနိုင်ခြင်းက သင့်အလုပ်ရှင်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ခံရနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဌာနအချင်းချင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပေမယ့် လူအချင်းချင်းခင်မင်မှုက ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အလုပ်ရှင်အတွက် အလုပ်တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူကို သိတယ်ဆိုတာနဲ့တင် အဆင်ပြေနေပါပြီ။

၇။ ပြဿနာတွေကြားမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပါစေ။
အခက်အခဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကြားမှာ တည်ငြိမ်မှုရှိတာကလည်း အလုပ်ရှင်တွေ သဘောကျတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကြားက ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ်ခု ပြောင်းလဲလိုက်လို့ အခြားသူတွေ ငြူစူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး ခံစားမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်နေချိန်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေးခေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူတွေရဲ့ အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေပဲ ရာထူးလစာတိုးမြှင့်ခံကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Related Posts

%%footer%%