မနက္ျဖန္အထိ ေစာင့္မေနပါနဲ႔ (Zawgyi) အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ မနက္ျဖန္ကိုေရာက္တ့ဲအထိ အခ်ိန္ဆြဲေလ့ရွိတ့ဲ ျပႆနာအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ဆိုတာကလည္း မေန႔ကရဲ႕ မနက္ျဖန္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္မယ္လို႔ ရည္စူးထားတ့ဲ မနက္ျဖန္ကို ေရာက္လာေပမယ့္ မလုပ္ျဖစ္ၾကတာက မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မနက္ျဖန္ေတြ၊ မေန႔ေတြေရာ ဒီေန႔ေတြကိုပါ

Read More
%%footer%%