စစ္မွန္ေသာ Network စီးပြါးေရး

ဒီအေၾကာင္းကိုမေရးခင္ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားပါေသးတယ္၊မေရးေတာ့ဘူးလို႔၊
ဒါေပမယ့္အခ်ိန္ေသေသခ်ာခ်ာေပးၿပီးေရးလိုက္ပါတယ္။ MLM, NM သမား
ေတြေျပာေျပာေနၾကတဲ့၊ေရလိုက္လြဲေနၾကတဲ့ Network ႀကီးကိုပဲေျပာမွာပါ။

ပထမဦးဆံုး MLM, NM မဟုတ္တဲ့အျပင္လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ စားသံုးသူကပဲပိုက္ဆံေပးရတယ္၊စားသံုးသူကဘာမွျပန္မရဘူး၊
ေၾကာ္ျငာခ၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ..အစရွိတဲ့စားရိတ္ေတြအားလံုးကို စားသံုးသူကေပးရၿပီး
ပိုင္ရွင္ က အျမတ္ ၁၀၀% ယူသြားတယ္၊ခ်မ္းသာသြားတယ္ေပါ့၊

MLM, NMအလုပ္ ေတြမွာေတာ့ MLM Company က ၄၀% အျမတ္ယူ၊
Member ေတြကုိ ၆၀% ျပန္ေပးတယ္၊
ေၾကာ္ျငာခ၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ၊ဆိုင္အဆင့္ဆင့္အျမတ္ေတြမရွိပဲ
Member ဆီတိုက္ရိုက္ျပန္ေပးလို႔ Member ေတြကပစၥည္းလဲရ
တယ္၊အျမတ္လဲရတယ္ေပါ့ေနာ္၊
MLM, NM Company ေတြသာ စစ္မွန္တဲ့စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္း၊အခ်င္းခ်င္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီရတဲ့လုပ္ငန္း၊ အျမတ္ကိုေတာင္ ၄၀% ယူၿပီး Member ေတြကို ၆၀% ထဲက
ျပန္ေပးလို႔ Member အေပၚအရမ္းေစတနာ၊ေမတၱာထားတဲ့ Network လုပ္ငန္းေပါ့ေနာ္။ တကမၻာလံုးလိုက္လုပ္ေတာ့မယ့္ Network လုပ္ငန္းေပါ့ေနာ္။

အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုစၾကတာေပါ့ေနာ္၊
အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္း အတူတူေထာင္ၾကမယ္၊ ကုန္က်စားရိတ္ေတြကိုတြက္ၾကမယ္။ အၾကမ္းေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါမွလုပ္ငန္းသေဘာနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး နားလည္ေစမယ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အခုမိတ္ေဆြက အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ဝယ္ၿပီေပါ့၊ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ပါ၊
အဲဒီ ကားလက္မွတ္က ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ပါ၊ မိတ္ေဆြကဝယ္လိုက္ပါၿပီ။

ကြ်န္ေတာ့္ကားတန္ဖိုးက သိန္း ၈၀၀ တန္ပါတယ္၊ ၅ ႏွစ္သံုးမွာပါ၊
တစ္ႏွစ္ ကို သိန္း ၁၆၀ က်ပ္တန္ေၾကး၊
တစ္လကို ၁၃ သိန္း ၃ ေသာင္း ၃ ေထာင္၊
တစ္ရက္ကို ၄ ေသာင္း ၄ ေထာင္ ၄ ရာ တန္ေၾကးပါ၊

ဒီေတာ့ ကားခံုက ၄၅ ခံုရွိပါတယ္၊
လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ဆိုေတာ့ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္း၊
ကြ်န္ေတာ့္ကားရဲ႕အေဝးေျပးလမ္းေၾကာင္း တစ္ရက္တာကို ၅၄၀,၀၀၀ က်ပ္ ဝင္ၿပီေနာ္၊

အဲဒီထဲမွာ ယာဥ္ေမာင္း ၂ ေယာက္၊အကူ တစ္ေယာက္ ပါတယ္၊
ယာဥ္ေမာင္းလစာက ၅ သိန္း၊အကူက ၂ သိန္းထားပါ၊
တစ္လဆို ၁၂ သိန္း လစာေပးရမွာေနာ္၊
တစ္ရက္ကို လုပ္အားခ ၄ ေသာင္းပါ၊
ဆီဖိုးက ၁ သိန္း၊
ေရသန္႔၊စႏိုးတာဝါ၊အခြန္ေဆာင္ရတာ၊အာမခံ အားလံုး ၁ သိန္းပဲထားလိုက္၊
တစ္ရက္ဆို >
လုပ္အားခ ၄ ေသာင္း + ဆီဖိုး ၁သိန္း + အေထြေထြ ၁သိန္း ဆိုရင္ = ၂ သိန္း ၄ ေသာင္း ျပန္ႏႈတ္ရမယ္၊
( ၅၄၀,၀၀၀ – ၂၄၀,၀၀၀ ) ဆိုရင္ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (၃သိန္း) က်န္မယ္ေနာ္၊
အဲဒီအထဲက စာေရးဝန္ထမ္းလစာ ထပ္ႏႈတ္ရအံုးမယ္၊
ရံုးမွာကဝန္ထမ္း ၅ ေယာက္ပဲထား၊တစ္ေယာက္ ၂ သိန္း နဲ႔တြက္ေတာ့ ၁၀ သိန္း၊
ေၾကာ္ျငာခ (သတင္းစာ၊ဗီႏိုင္း၊) ၁ သိန္း၊ေဘာင္ခ်ာ စားရိတ္က ၁ သိန္းပဲထား၊

လက္မွတ္ေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုအျမတ္ ေပးရတာက ၂၀၀၀ က်ပ္ပါ၊
ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရမွာက ၁ ေသာင္းပဲတကယ္ရတာေနာ္၊
အားလံုးေပါင္းရင္ ၁၀သိန္း + ၁သိန္း+ ၁သိန္း = ၁၂ သိန္းပါ။

တစ္ရက္ကို ၄ ေသာင္းကုန္တယ္၊
ကနဦးယာဥ္အဖြဲ႔စားရိတ္ > ၂၄၀၀၀၀ က်ပ္၊ (၂သိန္း၄ေသာင္း) +
ရံုးအဖြဲ႔စားရိတ္ > ၄၀၀၀၀ က်ပ္၊ (၄ ေသာင္း) = ၂ သိန္း ၈ေသာင္း က်ပ္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္လက္မွတ္တန္ဖိုးတကယ္ရတာက ၁ ေသာင္းဆိုေတာ့
၄၅ ခံုနဲ႔ေျမွာက္တယ္၊၄ သိန္း ၅ ေသာင္းေငြဝင္ပါၿပီ။၂သိန္း၈ေသာင္းႏႈတ္ပါ။
ဝင္ေငြ ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ – အရင္းေငြ ၂၈၀,၀၀၀ က်ပ္ = ၁၇၀,၀၀၀ က်ပ္က်န္မယ္၊ ယာဥ္လိုင္းလစဥ္အခြန္၊ဝင္ေငြခြန္၊စည္ပင္ခြန္၊ကားျပဳျပင္ထိန္းသိန္းစား
ရိတ္၊ေရဖိုး၊မီးဖိုး၊ အစရွိေသးတဲ့စားရိတ္ေတြကို ၇ ေသာင္းပဲထားပါ၊
အသား တင္ေငြ ၁ သိန္းရၿပီေနာ္၊ အဲဒီ ၁ သိန္းထဲကအစိုးရကို လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္မဟုတ္ပဲ လူရဲ႕ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရေသးတယ္၊ထားပါေတ့ာဗ်ာ ၁ သိန္းက်ပ္ေပါ့။
၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (၁သိန္း) ကို ၄၅ ခံုနဲ႔ျပန္စားမယ္၊ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို
ကြ်န္ေတာ့္မူရင္းအျမတ္ေလး ၂ ေထာင့္ ၂ ရာ ၂၂ က်ပ္ပဲရွိေတာ့တယ္။

အသားတင္အျမတ္ ၂ ေထာင့္ ၂ ရာ ၂၂ က်ပ္ျမတ္ဖို႕ ကြ်န္ေတာ္ယာဥ္လိုင္း၊
ကား၊ဝန္ထမ္း၊ေၾကာ္ျငာ၊အခြန္ေတာ္၊အာမခံ၊ အစရွိတဲ့စားရိတ္ေတြရင္းႏွီး
ထားခဲ့ရပါတယ္မိတ္ေဆြ။ မိတ္ေဆြဝယ္တဲ့ထုတ္ကုန္လက္မွတ္တစ္ေစာင္
၁၂,၀၀၀ က်ပ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ျမတ္တာက ၂ ေထာင့္ ၂ ရာပါ။

Network ႀကီး စတင္ပါၿပီ၊

ကြ်န္ေတာ့္ကား ဝယ္လိုက္ခ်ိန္ကစၿပီး ကားေမာင္းေနသေရြ႕
ကားထုတ္ခဲ့တဲ့ စက္ရံုဝန္ထမ္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရမင္းေတြက
လစာ၊အခြန္ ရေနပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ကားႀကီး အေဝးေျပးလမ္းမေပၚတက္
ေမာင္းခ်ိန္တိုင္း ျမန္မာျပည္အစိုးရက အခြန္ရေနပါတယ္၊
လမ္းအလုပ္သမား ေတြပိုက္ဆံရေနပါတယ္၊
ကြ်န္ေတာ့္ကား ဆီျဖည့္တိုင္း ဆီဆိုင္က ဝန္ထမ္းေတြလစာရေနပါတယ္၊ ဆီဆိုင္ပိုင္ရွင္နဲ႕ပက္သက္ၿပီးအစိုးရကေနအခြန္ရေနပါၿပီ၊
ၿပီးေတာ့ ယာဥ္လိုင္းကဝန္ထမ္းေတြလစာရေနပါတယ္၊
ကြ်န္ေတာ္လဲ ဝင္ေငြရၿပီး အစိုးရမင္းမ်ားကို အခြန္ေတာ္ထပ္ေဆာင္ရလို႔
အစိုးရကေနအခြန္ ထပ္မံရရိွေနပါၿပီ။

မိတ္ေဆြလည္း ကားလက္မွတ္ထုတ္ကုန္ကို ၁၂,၀၀၀က်ပ္ ဝယ္ၿပီး လိုရာခရီးကို သိန္းရာေက်ာ္တန္၊ေထာင္ေက်ာ္တန္ကားႀကီးစီးၿပီးဇိမ္ရွိရွိနဲ ႔ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာသြားရၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုပါရရွိခဲ့ရံုတင္မက မိတ္ေဆြရဲ႕ပိုက္ဆံ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာရဲ႕ထမင္းအိုးေတြျဖစ္ေစခဲ့ တဲ့အျပင္ မိတ္ေဆြေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဆီကိုလဲအခြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါၿပီ။

မိတ္ေဆြလိုရာခရီးေရာက္ဖို႔ကြ်န္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္
ကြ်န္ေတာ့္ကို အျမတ္ေငြ ၂ ေထာင့္ ၂ ရာက်ပ္ရရွိေစခဲ့ပါၿပီ။
ကြ်န္ေတာ္ ၁၀၀% ယူပါတယ္၊
ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ လွဴဒါန္းရမယ္၊သံုးမယ္ေလ။

ဒါေၾကာင့္ထုတ္ကုန္ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ရတဲ့မိတ္ေဆြဟာ
လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးကို အျမတ္ ၁၀၀%+ေၾကာ္ျငာခ+အခြန္+ဝန္ထမ္းစားရိတ္+ေကာ္မရွင္ ခေတြ
အားလံုးေပးေနရလို႔ မိတ္ေဆြနစ္နာတယ္၊
စားသံုးသူေတြနစ္နာတယ္ဆိုတာ မွန္ရဲ႕လားကိုယ့္ဘာသာဆန္းစစ္ပါ၊

ထုတ္ကုန္ေတြဝယ္သံုးရတာက လိုအပ္လို႔၊ ဇိမ္ခံခ်င္လို႔၊ ေပ်ာ္ပါးဖို႔၊ က်န္းမာဖို႔.အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊
အဲဒါေတြထက္အေရးႀကီးတာက မိတ္ေဆြရဲ႕စိတ္ေက်နပ္မႈပါ၊

ကြ်န္ေတာ္ယူခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အျမတ္ ၁၀၀% မွာလည္း သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၊
ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုအလုပ္ေပးထားႏိုင္မႈ၊
အစိုးရအတြက္အခြန္ေတာ္ ပါခဲ့ၿပီးသားမို႔ မိတ္ေဆြ သံုးခဲ့ရတဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႔
မိတ္ေဆြေပးခဲ့ရတဲ့ပိုက္ဆံဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္အလဟသျဖစ္ေစခဲ့လို႔လဲ???

၁။မိတ္ေဆြအသံုးျပဳမႈအတြက္မိတ္ေဆြကိုအက်ိဳးျပဳသြားတယ္၊
၂။ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ရခဲ့တယ္၊
၃။အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြလစာဝင္ေငြရခဲ့ၿပီ၊
၄။ကြ်န္ေတာ္ အျမတ္ရခဲ့တယ္၊ အျမတ္မ်ားလို႔လုပ္ငန္းေတြထပ္တိုးခ်ဲ႕ျပန္ရင္လည္း အစိုးရအတြက္အခြန္၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ဝင္ေငြေတြထပ္ျဖစ္ေပၚပါၿပီ။

ထုတ္ကုန္ေလးတစ္ခု ဝယ္လိုက္တာအဲေလာက္ Network ႀကီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္ မိတ္ေဆြ၊ စီးပြါးေရးကြန္ယက္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အားလံုးက ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္၊ မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ကလည္းဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေနပါေစ၊
မိတ္ေဆြရဲ႕ဝင္ေငြကလည္းျပန္သံုးရတဲ့အခါတိုင္းကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးေငြလမ္းေၾကာင္း၊
Network လမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္မွန္စြာလႈပ္ရွားေနရမွာပါပဲ။
ဒီေတာ့ ေပးရတဲ့တန္ဖိုးဟာလည္းအျမတ္မတရားယူထားပါသလား???

၁၂,၀၀၀ က်ပ္တန္ဖိုးမွာ အျမတ္ ၂ ေထာင့္ ၂ ရာဆိုေတာ့
ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းျမတ္ခဲ့ပါသလဲမိတ္ေဆြ ? အျမတ္ႀကီးစားေနပါသလား?
ေစ်းႀကီးေန ရင္ ဒီထက္မကေစ်းသက္သာတဲ့ယာဥ္လိုင္းကို သြားေျပာင္းစီးႏိုင္တဲ့
အခြင့္အေရးဟာလည္း မိတ္ေဆြမွာ ရွိပါတယ္၊
အႏွီ ေစ်းသက္သာတဲ့ယာဥ္လိုင္းမွာလည္း
သင့္ေတာ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အျမတ္ရွိပါတယ္။

ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးဟာလည္း ဝန္ေဆာင္မႈလို႔ ေခၚလို႔ရပါတယ္ မိတ္ေဆြ။
တစ္ခါတစ္ေလ လူမျပည့္ပဲထြက္ခြါသြားရတာေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြပ်က္ကြက္မႈကို အစားထိုးရတာေတြ..အစရွိတဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ေတြ ရွိပါေသးတယ္၊
လုပ္ငန္းတိုင္းဟာ ျမတ္တဲ့လ ရွိသလို၊ ရံႈးတဲ့လ လဲ ရွိပါတယ္၊
ဒါေတာင္ အေရးေပၚသံုးဖို႔ ေငြသား အပိုေဆာင္ထားရတာေတြရွိပါေသးတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအသံုးအႏႈန္းေတြ၊ စီးပြါးေရးေလာကအသံုးအႏႈန္းေတြထက္
သာမာန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အၾကမ္းရွင္းျပထားတာပါ၊ လက္ေတြ႔မွာေဖာ္ျပခဲ့တာထက္မကပိုရႈပ္ေထြးပါတယ္၊

MLM, NM သမားေတြ ေျပာသလို OP တက္၊မီတင္တက္၊လူရွာ၊ပစၥည္းဝယ္သံုး ဒါပဲဆိုတာေတြထက္ပိုရႈပ္ပါတယ္။

MLM, NM သမားေတြေျပာေျပာေနၾကတဲ့
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ+ေၾကာ္ျငာခ+လက္ကားဆိုင္ေတြအျမတ္+
လက္လီဆိုင္ေတြအျမတ္ စတဲ့ အဆင့္ေတြမရွိပါပဲ
စားသံုးသူ Member ဆီကိုတိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်တာေၾကာင့္..
ျဖစ္သင့္တာက
၁။ ေစ်းႏႈန္းအထူးသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရပါမယ္။
၂။ စားသံုးသူ Member ဟာ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ဝယ္ယူၿပီး ျပန္ေရာင္း ရင္ေတာင္ ေစ်းကလည္းသက္သာေနရမွာပါ။

ဒါေပမယ့္တကယ့္အမွန္တရားကေတာ့ MLM, NM ထုတ္ကုန္ေတြဟာ
ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ေတြထက္ေစ်းႀကီးေနျခင္း၊
ေစ်းသက္သာပါက ေစ်းႏႈန္းတူ အျပင္ ထုတ္ကုန္ထက္ အရည္အေသြးညံ့ေနျခင္း တို႔ျဖစ္လာပါတယ္၊

ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ ၄၀% ေလးပဲအျမတ္ယူပါတယ္ဆိုရင္၊
၆၀% အျမတ္စားသံုးသူ Member ေတြကိုျပန္ေပးတယ္ဆိုရင္၊
ေစ်းႏႈန္းက လည္းအျပင္ကေစ်းနဲ႔ေစ်းတူ၊
အရည္အေသြးအတူတူဆိုရင္ ထို MLM, NM Company ေတြရပ္တည္လို႔ရပါ့မလား? ရတယ္ဆိုရင္ေခၚခဲ့ပါ။

Member ေတြကို ၆၀% ျပန္ေပးရလို႔ေစ်းႀကီးတာပါဆိုတာကလည္း
လက္ခံ စရာအေၾကာင္းမရွိလို ႔လို႔ျမင္ပါတယ္၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း အျမတ္ ၂ ေထာင့္ ၂ ရာထဲက ၆၀% ျပန္ေပးလို႔ရေနတာပဲေလ၊

အဲလို ဆို ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ MLM, NM ထုတ္ကုန္မဟုတ္တဲ့ ကားလက္မွတ္ကို ဝယ္တဲ့
သူတိုင္းက ၁၂၀၀၀ က်ပ္တန္ဖိုးမွ အျမတ္ ၂ ေထာင့္ ၂ ရာထဲက ၆၀% ထပ္ေပးလိုက္ရင္ေတာင္ မိတ္ေဆြက ကားလက္မွတ္ထုတ္ကုန္ကို ေ စ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ရသြားေသးတယ္၊
ဝန္ထမ္းစားရိတ္ေတြ၊ အခြန္ေတာ္ေတြလည္း ေပးခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ေနေသးတယ္ေနာ္?
ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။
Customer တစ္ေယာက္ျခင္းစီတိုင္း ၆၀% ျပန္ရေနတယ္ေနာ္၊ Promotion ပဲထားပါ။

MLM, NM Company ေတြရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြမွာေတာ့
ဝယ္ယူတဲ့ထုတ္ကုန္တစ္ခုခ်င္းစီကအျမတ္ ၆၀% ကို စားသံုးသူ Member တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ
ျပန္ရေနတယ္မထင္ပါဘူး၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စားသံုးသူ Member ေတြကို
ဘယ္+ညာ အမွတ္ညီမွ၊လူညီေနမွ Bonus ထုတ္ေပးတယ္၊
ဘယ္မွာ အေယာက္ ၁၀၀ ရွိၿပီး ညာမွာ ၁၀ ေယာက္ပဲရွိရင္ Bonus မရပါဘူး။ အမ်ားစုကလူရွာရလို႔ဆိုရင္ေတာင္ အထက္ပါ
ဘယ္+ညာလူမညီလို႔ရင္းထားတဲ့ေငြ ကမေက်ေသးပါ၊

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ခင္ဗ်ား ၁သိန္းနဲ႔ Member ဝင္တယ္၊
၅ ေသာင္းဖိုးပစၥည္းဝယ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားအာက္မွာ လူႏွစ္ေယာက္ရခ်ိန္မွာ
MLM, NM Company က Member ေၾကး ၃ သိန္းအသားတင္ရေနၿပီ။

ပစၥည္း ၁သိန္း၅ေသာင္းဖုိးေရာင္းရၿပီး၊
ခင္ဗ်ားကေတာ့ ပိုက္ဆံျပန္ရမယ္ဆို
ရင္ေတာင္ ၃ ေသာင္းထက္ပိုမရႏိုင္ေသးဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္၊
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ပိုက္ဆံ ၁သိန္း၅ေသာင္း ျပန္ရရင္ေတာင္ အရင္းေက်ရံုပဲရွိတယ္ေနာ္၊
ဒါေတာင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕လမ္းစားရိတ္+ဖုန္းဖိုး+လူဆြယ္စားရိတ္ေတြပါမေပါင္းရေသးပါဘူး။
ၿပီးေတာ့ခင္ဗ်ား Down-line ႏွစ္ေယာက္အရင္းမေက်ေသးပါဘူး။

ေနာက္တစ္လေရာက္ပါၿပီ၊ခင္ဗ်ားက အမွတ္ထိန္း ၃ ေသာင္းဖိုးဝယ္္မယ္၊
Down-line ေတြကအမွတ္ထိန္း ၃ ေသာင္း နဲ႔ ၂ ေယာက္ဆိုရင္ ၆ ေသာင္း၊
ခင္ဗ်ားနဲ႔ေပါင္းရင္ ၉ ေသာင္းဖိုးဝယ္ခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား ဘယ္ေလာက္ျမတ္ၿပီလဲ?
ကနဦး Member ေၾကး ၁ သိန္း+ပ-လ ၅ေသာင္း+ ဒု-လ ၃ေသာင္း =
> ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း အရင္းမွာ ခင္ဗ်ား ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း ဝင္မွာလား?
ဒါ့အျပင္ Down-line ေတြဝင္၊အမွတ္ေတြထိန္းမွခင္ဗ်ား Bonus ရမွာျဖစ္
ေနလို႔ ခင္ဗ်ားေအာက္က Down-line ေတြရဲ႕ရင္းႏွီးေငြကိုပါထည့္တြက္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔ကလည္းခင္ဗ်ားလိုပဲ ၁သိန္း၈ေသာင္း x ၂ မွာ ၃သိန္း
၆ ေသာင္းရင္းႏွီးေငြပါဝင္ထားပါတယ္၊ ၃ ေယာက္ေပါင္း ၅သိန္း၄ေသာင္း
ရင္းႏွီးထားေငြမွာ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲေတာင္ ဒုလမွာ ငြ၁သိန္းျပန္ရၿပီလား?

ျပန္ရပါၿပီမိတ္ေဆြလို႔ေျပာရင္ေတာင္
ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ၈ ေသာင္းရံႈး ေနေသးတယ္ေနာ္၊
Down-line ေတြပါထည့္တြက္ရင္ ခင္ဗ်ား Team က ၄ သိန္း ၄ ေသာင္းရံႈးေနပါေသးတယ္။ အဆင့္ဆင့္လူေတြမ်ားလာရင္ MLM, NM Company ေတြဟာ ဝင္ေငြအျမတ္အစြန္းအမ်ားအျပားရလာၿပီး ခင္ဗ်ားကေတာ့ အရိုးအရင္းဝင္ေငြေတြရလာေနပါၿပီ၊

ခင္ဗ်ားေအာက္မွာလည္းဘယ္+ညာ ၁၀၀ ေယာက္စီရွိလာၿပီဆို
ခင္ဗ်ားဟာ MLM, NM ေလာကမွာေအာင္ျမင္လာတယ္ေပါ့၊
ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားေအာက္က လူ ၂၀၀ ေယာက္ဟာ ခင္ဗ်ားလို ဝင္ေငြမရေသးပါဘူး၊၊
ခင္ဗ်ားေအာက္က လူ ၂၀၀ ေယာက္ဟာ အရင္းမေက်ႏိုင္ေသးပါဘူး၊

တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားလဲဝင္ေငြရေနၿပီ၊ေအာက္ကလူ ၂၀၀ လံုးလဲအရင္းေက်ရံုမက အျမတ္အေတာ္ရေနၿပီဆို ေခၚခဲ့ပါ၊
ခင္ဗ်ားေအာက္က လူ ၂၀၀ ရဲ႕ဝင္ေငြအျမတ္ရယ္၊အဲဒီ ၂၀၀ ေယာက္တိုင္းရဲ႕ Down-line ရွိသမွ်ဟာလည္းျမတ္ေနၿပီဆိုရင္ျဖင့္ ခင္ဗ်ား MLM, NM Company မွာဝင္လုပ္ဖို႔
ေဟာသည္ Anti MLM သမားေတြကိုပါေျပာေပး မယ့္အျပင္ ကိုဇင္ေဇတို႔၊မရိုစ့္တို႔ကိုပါ
MLM Company ေတြမွာလုပ္ဖို႔ေျပာေပးပါမယ္။

Member ေပါင္း ၁ သိန္းရွိတဲ့ MLM, NM Company ပဲထားအံုးေတာ့
Member ၁ သိန္းထဲမွာအရိုးအရင္း အျမတ္ရတဲ့လူ နည္းနည္းရယ္၊
လစဥ္ရံႈးေနတဲ့ လူမ်ားမ်ားရယ္ပဲရွိပါတယ္၊
ေက်ာင္းေအာင္ခ်က္ေတြဘာေတြ လာေျပာမေနပါနဲ႔၊

ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ Network က တကယ့္ Network စီးပြါးေရးကြန္ယက္ႀကီးတစ္ခုလား ?
အလိမ္အညာ၊ ကလိမ္ကက်စ္ Network ကြန္ယက္ က်ြန္အဖြဲ႕ႀကီးလား စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊
တကယ္တမ္း တကမၻာလံုး MLM, NM လုပ္မယ္ဆိုရင္
ပံုမွန္လည္ပါတ္ေနတဲ့ စီးပြါးေရးခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ အားလံုးပ်က္သြားႏိုင္ၿပီး
သေဘာအရ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ MLM, NM ထိပ္ပိုင္းကလူေတြပါဝင္ေငြတန္႔လာမယ္၊
တစ္ကမၻာလံုး ကေမာက္ကမေတြျဖစ္ကုန္လာႏိုင္ပါတယ္၊
ဒီထက္မက ဆိုးရြားသြားေစရံုပဲရွိပါတယ္။
လူမကုန္တာေတြ ဘာေတြစိတ္မဝင္စားပါ၊
လူတိုင္း အတိတ္ကံေတြဆိုတာလည္း စိတ္မဝင္စားပါ..

တကယ့္စီးပြါးဖ်က္မယ့္၊ ကလိမ္ကက်စ္အလုပ္ျဖစ္ေနလို႔
ဆရာႀကီးေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ လိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးက
” အလိမ္အညာေတြ၊လူေတြကိုလိုက္လိမ္ေနတာ ” လို႔ ေျပာခဲ့တာ လြန္တယ္မထင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။

ဒီေတာ့ အရာရာဟာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီးသားမို႔ Network လို႔ ေျပာခ်င္လဲေျပာပါ၊
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ေတြမွ မဟုတ္ဘူး၊
သဘာဝတရားႀကီးမွာလည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိတယ္၊
လူတိုင္းမွာလည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါတယ္၊

ကမၻာတစ္ဘက္က လိပ္ျပာေတာင္ပံခတ္ျခင္းဟာ ကမၻာတစ္ဘက္မွာမုန္တိုင္းသြားျဖစ္ပါတယ္၊
ဒါကလည္း အေၾကာင္း၊အက်ိဳး သေဘာတရားေတြပါ၊

တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတိုင္းဟာ ဒီစာရဲ႕ပထမမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းဥပမာလို
Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ စစ္မွန္စြာရွိေနခဲ့ၿပီး
စားသံုးသူနဲ႔ လူမ်ားစြာကိုအက်ိဳးျပဳခဲ့ေပမယ့္ …
MLM, NM Company ေတြရဲ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈ Network ဆိုတာကေတာ့
Company ပိုင္ရွင္ အျမတ္အမ်ားႀကီးရ ခ်မ္းသာၿပီး
ထိပ္ပိုင္းလူအနည္းငယ္ အရိုးအရင္းျမတ္ရဖို႔နဲ႔
ေအာက္က Down-line ေတြက လစာမဲ့ အလုပ္+အခ်ိန္+ေငြေတြ အကုန္ခံၿပီး
အလုပ္အေကြ်းျပဳဖို႔ကလြဲလို႔ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အက်ိဳးမျပဳခဲ့ပါဘူး။

ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို လွဴတယ္ဆိုတာကလည္း မေျပာမေလာက္တဲ့ပမာဏပါ၊
သိန္းတစ္ေသာင္းျမတ္သြားလို႔သိန္း တစ္ရာေလာက္လွဴတာမ်ိဳးပါ၊
သူတို႔အျမတ္ကသိန္း ၁ ေသာင္းေတာင္မကပါဘူး။

ဒီေတာ့ MLM, NM Company ေတြက (Member) စားသံုးသူကိုအျမတ္ ၆၀% ျပန္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ စကားကေတာင္အလိမ္အညာျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စားသံုးသူ (Member) တိုင္း အျမတ္ ၆၀% ရေနတာမဟုတ္လို႔ပါ။
အျပင္ထုတ္ကုန္ေတြမွာ Promotion ေတြ Discount ေတြေပးရင္ေတာင္
ဝယ္ယူတဲ့ စားသံုးသူတစ္ဦးခ်င္းတိုင္းကအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေနတာေနာ္!
အဲဒီအက်ိဳးကလည္းအျမတ္ထဲကဖဲ့ေပးတဲ့သေဘာပါ၊
တစ္ခါတစ္ေလအရံႈးခံ ၿပီးအရင္းထဲကပါ ေငြေပၚေအာင္ဆိုၿပီး ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြလည္း စီးပြါးေရးေလာကမွာရွိပါတယ္၊

ဘယ္အရာကစစ္မွန္တဲ့စီးပြါးေရးလဲ ?
ဘယ္အရာကမွ စားသံုးသူေတြကိုအက်ိဳးျပဳေနလဲ ? ဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ၊
MLM, NM သမားေတြကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႔ $ျပစ္တင္ေနတဲ့ အျပင္စီးပြါးေရးေလာကရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကို စားသံုးေနရတုန္းပါ၊
သူတို႔လည္းေသမယ့္ေရာဂါျဖစ္ေနရင္ ေဆးရံုတက္ၿပီးေဆးကုရပါတယ္၊
ေသရင္ မသာစားရိတ္ရခ်င္ရင္ေတာ့ မသာစားရိတ္ရဖို႔ေသခ်ာတဲ့ အသက္အာမခံသံုး၊
ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္ဖဲဒိုင္ဆိုတာရွိတယ္၊
သူတို႔ကို မသာပြဲစားေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ဖိတ္လို႔ရတယ္၊ ဖဲဝိုင္းအေကာက္နဲ႔တင္ မသာတစ္ခုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမတ္ႏိုင္ဖို႔ေသခ်ာပါေသးတယ္။

မိတ္ေဆြရဲ႕ေငြေတြလစဥ္ကုန္မယ္၊ ေအာက္ကလူေတြရဲ႕ေငြေတြ လစဥ္ဆံုးရံႈးေနမယ့္အလုပ္ကို အေသအခ်ာစဥ္းစားပါ၊
Up-line ကိုလုပ္ေကြ်းတယ္လို႔မေျပာေသးဘူးေနာ္!
မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ Up-line ထားအံုးေတာ့၊ ေအာက္က Down-line ေပါင္းမ်ားစြာဟာ အရင္းမေက်ေသးတဲ့အျပင္
လစဥ္ရံႈးေနတုန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာေတြ ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ၿပီးေတာ့ MLM, NM Company တိုင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။
Direct Sale ဆိုရင္ေတာင္ MLM, NM ကိုသကာရည္လိမ္းထားခ်င္ၾကတာပါ။

ေက်ာင္းၿပီးလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲဝင္ခ်င္တဲ့ ညီငယ္၊ညီမငယ္မ်ားလည္း လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္ဟာ အရမ္းေကာင္းမြန္ပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္ စီးပြါးေရးသေဘာတရားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာပါအံုး၊
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ဥပမာေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါ၊
ၿပီးမွ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားပါ၊ စီးပြါးေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ အလွဴလုပ္ေနတာေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္၊
အျမတ္လိုခ်င္လို႔ လုပ္ေနၾကတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ မေတာ္တရားအျမတ္လဲယူလို႔မရသလို၊
လုပ္ငန္းရဲ႕ထြက္ေငြေတြကို မကာမိေစမယ့္ အျမတ္မ်ိဳးလဲယူလို႔မရပါဘူး၊ လုပ္ငန္းရပ္တန္႔သြားပါမယ္၊

ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုကလူေတြက Bus ကားခိုးစီးတာတို႔၊ ရထား ခိုးစီးတာတို႔မလုပ္ၾကပါဘူးတဲ့၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကားေတြ၊ရထားေတြေၾကာင့္ သူတို႔သြားလိုရာကို အခ်ိန္မွီ သြားလို႔ရတာတဲ့၊
ဒီေတာ့ သူတို႔လုပ္ငန္း လည္ပါတ္ႏိုင္တဲ့ေငြမရွိေတာ့လို႔ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္ရရင္ဒုကၡေရာက္မွာက
ကားစီးသူေတြ၊ရထားစီးသူေတြကိုယ္တိုင္ ျဖစ္လာမွာမို႔လို႔ပါတဲ့၊
ဘယ္ေလာက္အတုယူဖို႔ေကာင္းတဲ့ စိတ္ထားလဲဗ်ာ၊

အဲလိုပါပဲ အရာရာတိုင္းဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အက်ိဳးျပဳေနၾကတာပါ၊
လမ္းေဘးက သန္႔ရွင္းေရးသမားကေန လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီး၊
ေအာက္ဆံုးရံုးျပာတာေလးကေန ထိပ္သီးသမၼတႀကီးအထိ
အားလံုးဟာခ်ိတ္ဆက္၊ဆက္ႏြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ Network ႀကီးပါပဲ၊
ေအာက္တန္းက်တဲ့၊ကလိမ္ကက်စ္၊အလိမ္အညာ Network ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊
အားလံုးအတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳတဲ့စစ္မွန္တဲ့ေလာကရဲ႕ Network ကြန္ယက္ႀကီးပါ။

ေအာင္ျမင္ခ်င္သူတိုင္း၊ခ်မ္းသာခ်င္သူတိုင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္သူတိုင္း၊ေလာကကိုအက်ိဳးျပဳခ်င္သူတိုင္းဟာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္၊
သူမ်ားထက္ပိုစဥ္းစားရပါတယ္၊ သူမ်ားထက္ပိုအလုပ္လုပ္ရပါတယ္၊ သူမ်ားထက္အနာဂတ္ကိုပိုေတြးျမင္ရပါတယ္၊
မိမိကစီးပြါးေရးကိုဦးေဆာင္မယ္၊ အရံႈးကဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္ေလာက္ေငြဝင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ရံႈးမယ္၊
ျမတ္ဖို႔ေငြဘယ္ေလာက္ဝင္ရမယ္၊ဘာလုပ္ရမယ္.စတာေတြကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ကစားတတ္ရပါမယ္၊
ဦးေဆာင္သူေကာင္းျဖစ္ဖို ႔ေနာက္လိုက္ေကာင္း အရင္ျဖစ္ရပါအံုးမယ္၊
သူမ်ားဆီမွာ အလုပ္လုပ္ရလည္း မိမိလုပ္ငန္းခြင္ကလူတိုင္းဟာ မိမိဆရာပါ၊
သူတို႔အမွားေတြ၊ အမွန္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာယူရမွာ၊ အေတြ႔အႀကံဳယူရမွာျဖစ္ပါတယ္၊

ေျပာရရင္အရွည္ႀကီးပါ၊
MLM, NM Company ေတြကေပးတဲ့ စီးပြါးေရးဗဟုသုတဆိုတာ၊
Up-line ေတြေျပာတဲ့စီးပြါးေရးပညာဆိုတာ
အျပင္ေလာကရဲ႕စီးပြါးေရး သမုဒၶရာႀကီးနဲ႔ယွဥ္ရင္ဗြက္အိုင္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္လို႔ေျပာပါရေစ။

ဒါဆိုရင္ အခ်ိဳ႕ပညာတတ္ေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြ၊ အင္ဂ်ီနီယာေတြ၊ စီးပြါးေရးပညာရွင္ေတြ၊
အခ်ိဳ႔ခ်မ္းသာသူေတြ ဘာလို႔ MLM, NM လုပ္လဲလို႔ေမးခ်င္လည္း ေမးခ်င္ၾကမွာပါ၊
ေျပာရရင္ အခ်ိဳ႕ပညာတတ္ေတြက ခ်မ္းသာခ်င္တယ္၊ထင္ေပၚခ်င္တယ္၊
ဒါေပမယ့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘဝကမျပည့္စံုတာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္အၾကာႀကီး မႀကိဳးစားခ်င္တာမ်ိဳး၊
လြယ္လြယ္နဲ႔ျမန္ျမန္ေအာင္ျမင္ခ်င္တာမ်ိဳး..ေျပာရရင္ေတာ့ဗ်ာ ျဖတ္လမ္းသံုးခ်င္တာေပါ့၊
သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ပညာနဲ႔ဝင္လုပ္ၾကတယ္၊ သူတို႔ပညာကို ရွိရင္းစြဲေလးစားထားသူေတြ၊
ပညာကိုအားက်သူေတြက အလြယ္တကူပါလာတာမ်ိဳး၊ ေၾသာ္.သူ႕လိုဆရာဝန္ေတာင္လုပ္တာပဲ၊
ငါလိုဘြဲ႕ရက ပိုေတာင္လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္၊
ေျပာရရင္ ပညာနဲ႔လူဆြယ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ၊

ကြ်န္ေတာ့္ ရည္းစားေဟာင္းဟာ MBA ဘဲြ႔ရပါ၊ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို MLM, NM လုပ္ဖို႔ဆြယ္ခ်ိန္မွာ
သူမဟာ MBA တက္ေနရင္း BBM ဆိုတဲ့စီးပြါးေရးဘြဲ႕လည္းရၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္သူမဘာလို႔ MLM လုပ္လဲ? အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းပါပဲ ျဖတ္လမ္းနည္းသံုးတာပါ၊
ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ပညာတတ္ေတြရွိသလို က်ဆံုးသြားလို႔ မ်က္ႏွာမျပရဲေလာက္ေအာင္ျဖစ္တဲ့ ပညာတတ္ေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အလြယ္ျဖတ္လမ္းလိုက္ၾကသူ ပညာတတ္ႀကီးေတြရဲ႕ေအာက္မွာလည္း
အရင္းမေက်ပဲ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ Down-line ေလးေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္၊
ေျပာရရင္သူတို႔အတၱကိုျဖည့္စီးႏိုင္ဖို႔ သူမ်ားေခါင္းေတြ၊ ဘဝေတြကိုတက္နင္းသြားတာေပါ့ဗ်ာ။
MLM, NM အလုပ္ေတြဟာ ကူညီရာေရာက္လား? ဒုကၡေပးရာေရာက္လားစဥ္းစားေပါ့။
ေငြခ်မ္းသာသူအခ်ိဳ႕ေငြမည္းခဝါခ်ခ်င္တာမ်ိဳး၊အေပါင္းအသင္းလိုခ်င္တာမ်ိဳး၊
ပစၥည္းသံုးရင္းထင္ေပၚခ်င္တာမ်ိဳး၊ရာထူးမက္တာမ်ိဳးစသျဖင့္အေၾကာင္းေတြရွိပါတယ္။

Stock ကစားတာမ်ိဳး၊ေရႊကစားတာမ်ိဳး၊ အစရွိတဲ့ေလာင္းကစားဆန္ဆန္(ေလာင္းကစားလို႔မဆိုလိုပါ) အလုပ္ေတြဟာလည္း
ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသူေတြ အပ်င္းေျပကစားတာမ်ိဳး၊ တကယ္နားလည္တတ္ကြ်မ္းလို႔ကစားတာမ်ိဳးပါ၊
မိမိကေခ်းငွားၿပီးလုပ္ရမယ္၊ ရင္းပစ္မယ္ဟဲ့ဆိုရင္ျဖင္
့” မိမိနားမလည္၊မတတ္ကြ်မ္း၊ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူတို႔ႏွင့္လည္း မတိုင္ပင္ပဲ လုပ္တဲ့အလုပ္မ်ိဳးကဆံုးရံႈးႏိုင္ပါတယ္” လို႔ေ
ဘဘီလုံမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္စာအုပ္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လူတိုင္းစားဝတ္ေနေရးအတြက္၊ ေငြရဖို႔အတြက္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတာျခင္းအတူတူ
သူမ်ားကို ကလိမ္က်၊လိမ္ညာၿပီးမွ ေငြရတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ခ်င္လည္းလုပ္ပါ၊
စံစားရလည္းတစ္ဘဝပါပဲ။ ျပန္ခံရမယ့္ဝဋ္ေၾကြးကေတာ့ပိုႀကီးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့တဲ့ ဥပမာေတြကို နားလည္ႏိုင္ၿပီး
အလုပ္လည္ပတ္မႈသေဘာတရားေတြကိုနားလည္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး စစ္ေဆးထားေသာ္လည္း အမွားပါခဲ့ပါကနားလည္ေပးပါလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 🙂

အမွားကိုျပင္ၿပီးအမွန္ကုိျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊
MLM, NM Company ေတြမွာ ပိုက္ဆံထည့္ဖို႔ဆြယ္တာကို ခံေနရတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားရွိခဲ့ရင္လည္း
ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္၊ဗဟုသုတနဲ႔ပိုင္းျခားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Thanks for Reading.
#Bryan
April 21, 2017 (Friday, 13:15)

ဒီအကြောင်းကိုမရေးခင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါသေးတယ်၊မရေးတော့ဘူးလို့၊
ဒါပေမယ့်အချိန်သေသေချာချာပေးပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။ MLM, NM သမား
တွေပြောပြောနေကြတဲ့၊ရေလိုက်လွဲနေကြတဲ့ Network ကြီးကိုပဲပြောမှာပါ။

ပထမဦးဆုံး MLM, NM မဟုတ်တဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာ စားသုံးသူကပဲပိုက်ဆံပေးရတယ်၊စားသုံးသူကဘာမှပြန်မရဘူး၊
ကြော်ငြာခ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခ..အစရှိတဲ့စားရိတ်တွေအားလုံးကို စားသုံးသူကပေးရပြီး
ပိုင်ရှင် က အမြတ် ၁၀၀% ယူသွားတယ်၊ချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့၊

MLM, NMအလုပ် တွေမှာတော့ MLM Company က ၄၀% အမြတ်ယူ၊
Member တွေကို ၆၀% ပြန်ပေးတယ်၊
ကြော်ငြာခ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ဆိုင်အဆင့်ဆင့်အမြတ်တွေမရှိပဲ
Member ဆီတိုက်ရိုက်ပြန်ပေးလို့ Member တွေကပစ္စည်းလဲရ
တယ်၊အမြတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်၊
MLM, NM Company တွေသာ စစ်မှန်တဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း၊အချင်းချင်းအောင်မြင်အောင် ကူညီရတဲ့လုပ်ငန်း၊ အမြတ်ကိုတောင် ၄၀% ယူပြီး Member တွေကို ၆၀% ထဲက
ပြန်ပေးလို့ Member အပေါ်အရမ်းစေတနာ၊မေတ္တာထားတဲ့ Network လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ တကမ္ဘာလုံးလိုက်လုပ်တော့မယ့် Network လုပ်ငန်းပေါ့နော်။

အခုကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုစကြတာပေါ့နော်၊
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း အတူတူထောင်ကြမယ်၊ ကုန်ကျစားရိတ်တွေကိုတွက်ကြမယ်။ အကြမ်းပေါ့ဗျာ၊ ဒါမှလုပ်ငန်းသဘောနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး နားလည်စေမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုမိတ်ဆွေက အဝေးပြေးကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီပေါ့၊ ၁၂,၀၀၀ ကျပ်ပါ၊
အဲဒီ ကားလက်မှတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပါ၊ မိတ်ဆွေကဝယ်လိုက်ပါပြီ။

ကျွန်တော့်ကားတန်ဖိုးက သိန်း ၈၀၀ တန်ပါတယ်၊ ၅ နှစ်သုံးမှာပါ၊
တစ်နှစ် ကို သိန်း ၁၆၀ ကျပ်တန်ကြေး၊
တစ်လကို ၁၃ သိန်း ၃ သောင်း ၃ ထောင်၊
တစ်ရက်ကို ၄ သောင်း ၄ ထောင် ၄ ရာ တန်ကြေးပါ၊

ဒီတော့ ကားခုံက ၄၅ ခုံရှိပါတယ်၊
လက်မှတ်တစ်စောင် ၁၂,၀၀၀ ကျပ်ဆိုတော့ ၅ သိန်း ၄ သောင်း၊
ကျွန်တော့်ကားရဲ့အဝေးပြေးလမ်းကြောင်း တစ်ရက်တာကို ၅၄၀,၀၀၀ ကျပ် ဝင်ပြီနော်၊

အဲဒီထဲမှာ ယာဉ်မောင်း ၂ ယောက်၊အကူ တစ်ယောက် ပါတယ်၊
ယာဉ်မောင်းလစာက ၅ သိန်း၊အကူက ၂ သိန်းထားပါ၊
တစ်လဆို ၁၂ သိန်း လစာပေးရမှာနော်၊
တစ်ရက်ကို လုပ်အားခ ၄ သောင်းပါ၊
ဆီဖိုးက ၁ သိန်း၊
ရေသန့်၊စနိုးတာဝါ၊အခွန်ဆောင်ရတာ၊အာမခံ အားလုံး ၁ သိန်းပဲထားလိုက်၊
တစ်ရက်ဆို >
လုပ်အားခ ၄ သောင်း + ဆီဖိုး ၁သိန်း + အထွေထွေ ၁သိန်း ဆိုရင် = ၂ သိန်း ၄ သောင်း ပြန်နှုတ်ရမယ်၊
( ၅၄၀,၀၀၀ – ၂၄၀,၀၀၀ ) ဆိုရင် ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၃သိန်း) ကျန်မယ်နော်၊
အဲဒီအထဲက စာရေးဝန်ထမ်းလစာ ထပ်နှုတ်ရအုံးမယ်၊
ရုံးမှာကဝန်ထမ်း ၅ ယောက်ပဲထား၊တစ်ယောက် ၂ သိန်း နဲ့တွက်တော့ ၁၀ သိန်း၊
ကြော်ငြာခ (သတင်းစာ၊ဗီနိုင်း၊) ၁ သိန်း၊ဘောင်ချာ စားရိတ်က ၁ သိန်းပဲထား၊

လက်မှတ်ရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအမြတ် ပေးရတာက ၂၀၀၀ ကျပ်ပါ၊
ဒီတော့ ကျွန်တော်ရမှာက ၁ သောင်းပဲတကယ်ရတာနော်၊
အားလုံးပေါင်းရင် ၁၀သိန်း + ၁သိန်း+ ၁သိန်း = ၁၂ သိန်းပါ။

တစ်ရက်ကို ၄ သောင်းကုန်တယ်၊
ကနဦးယာဉ်အဖွဲ့စားရိတ် > ၂၄၀၀၀၀ ကျပ်၊ (၂သိန်း၄သောင်း) +
ရုံးအဖွဲ့စားရိတ် > ၄၀၀၀၀ ကျပ်၊ (၄ သောင်း) = ၂ သိန်း ၈သောင်း ကျပ်ပါ။
ကျွန်တော်လက်မှတ်တန်ဖိုးတကယ်ရတာက ၁ သောင်းဆိုတော့
၄၅ ခုံနဲ့မြှောက်တယ်၊၄ သိန်း ၅ သောင်းငွေဝင်ပါပြီ။၂သိန်း၈သောင်းနှုတ်ပါ။
ဝင်ငွေ ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် – အရင်းငွေ ၂၈၀,၀၀၀ ကျပ် = ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်ကျန်မယ်၊ ယာဉ်လိုင်းလစဉ်အခွန်၊ဝင်ငွေခွန်၊စည်ပင်ခွန်၊ကားပြုပြင်ထိန်းသိန်းစား
ရိတ်၊ရေဖိုး၊မီးဖိုး၊ အစရှိသေးတဲ့စားရိတ်တွေကို ရ သောင်းပဲထားပါ၊
အသား တင်ငွေ ၁ သိန်းရပြီနော်၊ အဲဒီ ၁ သိန်းထဲကအစိုးရကို လုပ်ငန်းဝင်ငွေခွန်မဟုတ်ပဲ လူရဲ့ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရသေးတယ်၊ထားပါတေ့ာဗျာ ၁ သိန်းကျပ်ပေါ့။
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၁သိန်း) ကို ၄၅ ခုံနဲ့ပြန်စားမယ်၊ လက်မှတ်တစ်စောင်ကို
ကျွန်တော့်မူရင်းအမြတ်လေး ၂ ထောင့် ၂ ရာ ၂၂ ကျပ်ပဲရှိတော့တယ်။

အသားတင်အမြတ် ၂ ထောင့် ၂ ရာ ၂၂ ကျပ်မြတ်ဖို့ ကျွန်တော်ယာဉ်လိုင်း၊
ကား၊ဝန်ထမ်း၊ကြော်ငြာ၊အခွန်တော်၊အာမခံ၊ အစရှိတဲ့စားရိတ်တွေရင်းနှီး
ထားခဲ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေ။ မိတ်ဆွေဝယ်တဲ့ထုတ်ကုန်လက်မှတ်တစ်စောင်
၁၂,၀၀၀ ကျပ်မှာ ကျွန်တော်မြတ်တာက ၂ ထောင့် ၂ ရာပါ။

Network ကြီး စတင်ပါပြီ၊

ကျွန်တော့်ကား ဝယ်လိုက်ချိန်ကစပြီး ကားမောင်းနေသရွေ့
ကားထုတ်ခဲ့တဲ့ စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရမင်းတွေက
လစာ၊အခွန် ရနေပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကားကြီး အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တက်
မောင်းချိန်တိုင်း မြန်မာပြည်အစိုးရက အခွန်ရနေပါတယ်၊
လမ်းအလုပ်သမား တွေပိုက်ဆံရနေပါတယ်၊
ကျွန်တော့်ကား ဆီဖြည့်တိုင်း ဆီဆိုင်က ဝန်ထမ်းတွေလစာရနေပါတယ်၊ ဆီဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ပက်သက်ပြီးအစိုးရကနေအခွန်ရနေပါပြီ၊
ပြီးတော့ ယာဉ်လိုင်းကဝန်ထမ်းတွေလစာရနေပါတယ်၊
ကျွန်တော်လဲ ဝင်ငွေရပြီး အစိုးရမင်းများကို အခွန်တော်ထပ်ဆောင်ရလို့
အစိုးရကနေအခွန် ထပ်မံရရှိနေပါပြီ။

မိတ်ဆွေလည်း ကားလက်မှတ်ထုတ်ကုန်ကို ၁၂,၀၀၀ကျပ် ဝယ်ပြီး လိုရာခရီးကို သိန်းရာကျော်တန်၊ထောင်ကျော်တန်ကားကြီးစီးပြီးဇိမ်ရှိရှိနဲ ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာသွားရပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါရရှိခဲ့ရုံတင်မက မိတ်ဆွေရဲ့ပိုက်ဆံ ၁၂,၀၀၀ ကျပ်ဟာ ဝန်ထမ်းများစွာရဲ့ထမင်းအိုးတွေဖြစ်စေခဲ့ တဲ့အပြင် မိတ်ဆွေနေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆီကိုလဲအခွန်တော်ဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။

မိတ်ဆွေလိုရာခရီးရောက်ဖို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက်
ကျွန်တော့်ကို အမြတ်ငွေ ၂ ထောင့် ၂ ရာကျပ်ရရှိစေခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော် ၁၀၀% ယူပါတယ်၊
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လှူဒါန်းရမယ်၊သုံးမယ်လေ။

ဒါကြောင့်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေဟာ
လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကို အမြတ် ၁၀၀%+ကြော်ငြာခ+အခွန်+ဝန်ထမ်းစားရိတ်+ကော်မရှင် ခတွေ
အားလုံးပေးနေရလို့ မိတ်ဆွေနစ်နာတယ်၊
စားသုံးသူတွေနစ်နာတယ်ဆိုတာ မှန်ရဲ့လားကိုယ့်ဘာသာဆန်းစစ်ပါ၊

ထုတ်ကုန်တွေဝယ်သုံးရတာက လိုအပ်လို့၊ ဇိမ်ခံချင်လို့၊ ပျော်ပါးဖို့၊ ကျန်းမာဖို့.အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်၊
အဲဒါတွေထက်အရေးကြီးတာက မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုပါ၊

ကျွန်တော်ယူခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အမြတ် ၁၀၀% မှာလည်း သိန်းထောင်ချီပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊
ဝန်ထမ်းများ ကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်မှု၊
အစိုးရအတွက်အခွန်တော် ပါခဲ့ပြီးသားမို့ မိတ်ဆွေ သုံးခဲ့ရတဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့
မိတ်ဆွေပေးခဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံဟာ ဘယ်သူ့အတွက်အလဟသဖြစ်စေခဲ့လို့လဲ???

၁။မိတ်ဆွေအသုံးပြုမှုအတွက်မိတ်ဆွေကိုအကျိုးပြုသွားတယ်၊
၂။နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ရခဲ့တယ်၊
၃။အလုပ်အကိုင်တွေဖန်တီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းတွေလစာဝင်ငွေရခဲ့ပြီ၊
၄။ကျွန်တော် အမြတ်ရခဲ့တယ်၊ အမြတ်များလို့လုပ်ငန်းတွေထပ်တိုးချဲ့ပြန်ရင်လည်း အစိုးရအတွက်အခွန်၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဝင်ငွေတွေထပ်ဖြစ်ပေါ်ပါပြီ။

ထုတ်ကုန်လေးတစ်ခု ဝယ်လိုက်တာအဲလောက် Network ကြီးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ် မိတ်ဆွေ၊ စီးပွါးရေးကွန်ယက်ကြီးဖြစ်ပြီး အားလုံးက ချိတ်ဆက်နေပါတယ်၊ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းဖြစ်စေ၊လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေပါစေ၊
မိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေကလည်းပြန်သုံးရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးငွေလမ်းကြောင်း၊
Network လမ်းကြောင်းမှာ စစ်မှန်စွာလှုပ်ရှားနေရမှာပါပဲ။
ဒီတော့ ပေးရတဲ့တန်ဖိုးဟာလည်းအမြတ်မတရားယူထားပါသလား???

၁၂,၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုးမှာ အမြတ် ၂ ထောင့် ၂ ရာဆိုတော့
ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းမြတ်ခဲ့ပါသလဲမိတ်ဆွေ ? အမြတ်ကြီးစားနေပါသလား?
စျေးကြီးနေ ရင် ဒီထက်မကစျေးသက်သာတဲ့ယာဉ်လိုင်းကို သွားပြောင်းစီးနိုင်တဲ့
အခွင့်အရေးဟာလည်း မိတ်ဆွေမှာ ရှိပါတယ်၊
အနှီ စျေးသက်သာတဲ့ယာဉ်လိုင်းမှာလည်း
သင့်တော်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အမြတ်ရှိပါတယ်။

ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဟာလည်း ဝန်ဆောင်မှုလို့ ခေါ်လို့ရပါတယ် မိတ်ဆွေ။
တစ်ခါတစ်လေ လူမပြည့်ပဲထွက်ခွါသွားရတာတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေပျက်ကွက်မှုကို အစားထိုးရတာတွေ..အစရှိတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်တွေ ရှိပါသေးတယ်၊
လုပ်ငန်းတိုင်းဟာ မြတ်တဲ့လ ရှိသလို၊ ရှုံးတဲ့လ လဲ ရှိပါတယ်၊
ဒါတောင် အရေးပေါ်သုံးဖို့ ငွေသား အပိုဆောင်ထားရတာတွေရှိပါသေးတယ်။

ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းအသုံးအနှုန်းတွေ၊ စီးပွါးရေးလောကအသုံးအနှုန်းတွေထက်
သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များပါ နားလည်နိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အကြမ်းရှင်းပြထားတာပါ၊ လက်တွေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာထက်မကပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်၊

MLM, NM သမားတွေ ပြောသလို OP တက်၊မီတင်တက်၊လူရှာ၊ပစ္စည်းဝယ်သုံး ဒါပဲဆိုတာတွေထက်ပိုရှုပ်ပါတယ်။

MLM, NM သမားတွေပြောပြောနေကြတဲ့
သယ်ယူပို့ဆောင်ခ+ကြော်ငြာခ+လက်ကားဆိုင်တွေအမြတ်+
လက်လီဆိုင်တွေအမြတ် စတဲ့ အဆင့်တွေမရှိပါပဲ
စားသုံးသူ Member ဆီကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချတာကြောင့်..
ဖြစ်သင့်တာက
၁။ စျေးနှုန်းအထူးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရပါမယ်။
၂။ စားသုံးသူ Member ဟာ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူပြီး ပြန်ရောင်း ရင်တောင် စျေးကလည်းသက်သာနေရမှာပါ။

ဒါပေမယ့်တကယ့်အမှန်တရားကတော့ MLM, NM ထုတ်ကုန်တွေဟာ
ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တွေထက်စျေးကြီးနေခြင်း၊
စျေးသက်သာပါက စျေးနှုန်းတူ အပြင် ထုတ်ကုန်ထက် အရည်အသွေးညံ့နေခြင်း တို့ဖြစ်လာပါတယ်၊

မြင်ယောင်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ ၄၀% လေးပဲအမြတ်ယူပါတယ်ဆိုရင်၊
၆၀% အမြတ်စားသုံးသူ Member တွေကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်၊
စျေးနှုန်းက လည်းအပြင်ကစျေးနဲ့စျေးတူ၊
အရည်အသွေးအတူတူဆိုရင် ထို MLM, NM Company တွေရပ်တည်လို့ရပါ့မလား? ရတယ်ဆိုရင်ခေါ်ခဲ့ပါ။

Member တွေကို ၆၀% ပြန်ပေးရလို့စျေးကြီးတာပါဆိုတာကလည်း
လက်ခံ စရာအကြောင်းမရှိလို ့လို့မြင်ပါတယ်၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အမြတ် ၂ ထောင့် ၂ ရာထဲက ၆၀% ပြန်ပေးလို့ရနေတာပဲလေ၊

အဲလို ဆို ကျွန်တော့်ရဲ့ MLM, NM ထုတ်ကုန်မဟုတ်တဲ့ ကားလက်မှတ်ကို ဝယ်တဲ့
သူတိုင်းက ၁၂၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုးမှ အမြတ် ၂ ထောင့် ၂ ရာထဲက ၆၀% ထပ်ပေးလိုက်ရင်တောင် မိတ်ဆွေက ကားလက်မှတ်ထုတ်ကုန်ကို ေ စျးသက်သက်သာသာနဲ့ရသွားသေးတယ်၊
ဝန်ထမ်းစားရိတ်တွေ၊ အခွန်တော်တွေလည်း ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေသေးတယ်နော်?
ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
Customer တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ၆၀% ပြန်ရနေတယ်နော်၊ Promotion ပဲထားပါ။

MLM, NM Company တွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာတော့
ဝယ်ယူတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကအမြတ် ၆၀% ကို စားသုံးသူ Member တစ်ယောက်ချင်းစီ
ပြန်ရနေတယ်မထင်ပါဘူး၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စားသုံးသူ Member တွေကို
ဘယ်+ညာ အမှတ်ညီမှ၊လူညီနေမှ Bonus ထုတ်ပေးတယ်၊
ဘယ်မှာ အယောက် ၁၀၀ ရှိပြီး ညာမှာ ၁၀ ယောက်ပဲရှိရင် Bonus မရပါဘူး။ အများစုကလူရှာရလို့ဆိုရင်တောင် အထက်ပါ
ဘယ်+ညာလူမညီလို့ရင်းထားတဲ့ငွေ ကမကျေသေးပါ၊

ရှင်းရှင်းပြောရရင် ခင်ဗျား ၁သိန်းနဲ့ Member ဝင်တယ်၊
၅ သောင်းဖိုးပစ္စည်းဝယ်တယ်၊ ခင်ဗျားအာက်မှာ လူနှစ်ယောက်ရချိန်မှာ
MLM, NM Company က Member ကြေး ၃ သိန်းအသားတင်ရနေပြီ။

ပစ္စည်း ၁သိန်း၅သောင်းဖိုးရောင်းရပြီး၊
ခင်ဗျားကတော့ ပိုက်ဆံပြန်ရမယ်ဆို
ရင်တောင် ၃ သောင်းထက်ပိုမရနိုင်သေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်၊
ခင်ဗျားအနေနဲ့ ပိုက်ဆံ ၁သိန်း၅သောင်း ပြန်ရရင်တောင် အရင်းကျေရုံပဲရှိတယ်နော်၊
ဒါတောင် ခင်ဗျားရဲ့လမ်းစားရိတ်+ဖုန်းဖိုး+လူဆွယ်စားရိတ်တွေပါမပေါင်းရသေးပါဘူး။
ပြီးတော့ခင်ဗျား Down-line နှစ်ယောက်အရင်းမကျေသေးပါဘူး။

နောက်တစ်လရောက်ပါပြီ၊ခင်ဗျားက အမှတ်ထိန်း ၃ သောင်းဖိုးဝယ််မယ်၊
Down-line တွေကအမှတ်ထိန်း ၃ သောင်း နဲ့ ၂ ယောက်ဆိုရင် ၆ သောင်း၊
ခင်ဗျားနဲ့ပေါင်းရင် ၉ သောင်းဖိုးဝယ်ချိန်မှာ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်မြတ်ပြီလဲ?
ကနဦး Member ကြေး ၁ သိန်း+ပ-လ ၅သောင်း+ ဒု-လ ၃သောင်း =
> ၁ သိန်း ၈ သောင်း အရင်းမှာ ခင်ဗျား ၁ သိန်း ၈ သောင်း ဝင်မှာလား?
ဒါ့အပြင် Down-line တွေဝင်၊အမှတ်တွေထိန်းမှခင်ဗျား Bonus ရမှာဖြစ်
နေလို့ ခင်ဗျားအောက်က Down-line တွေရဲ့ရင်းနှီးငွေကိုပါထည့်တွက်ရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ကလည်းခင်ဗျားလိုပဲ ၁သိန်း၈သောင်း x ၂ မှာ ၃သိန်း
၆ သောင်းရင်းနှီးငွေပါဝင်ထားပါတယ်၊ ၃ ယောက်ပေါင်း ၅သိန်း၄သောင်း
ရင်းနှီးထားငွေမှာ ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲတောင် ဒုလမှာ ငွ၁သိန်းပြန်ရပြီလား?

ပြန်ရပါပြီမိတ်ဆွေလို့ပြောရင်တောင်
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ၈ သောင်းရှုံး နေသေးတယ်နော်၊
Down-line တွေပါထည့်တွက်ရင် ခင်ဗျား Team က ၄ သိန်း ၄ သောင်းရှုံးနေပါသေးတယ်။ အဆင့်ဆင့်လူတွေများလာရင် MLM, NM Company တွေဟာ ဝင်ငွေအမြတ်အစွန်းအများအပြားရလာပြီး ခင်ဗျားကတော့ အရိုးအရင်းဝင်ငွေတွေရလာနေပါပြီ၊

ခင်ဗျားအောက်မှာလည်းဘယ်+ညာ ၁၀၀ ယောက်စီရှိလာပြီဆို
ခင်ဗျားဟာ MLM, NM လောကမှာအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့၊
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားအောက်က လူ ၂၀၀ ယောက်ဟာ ခင်ဗျားလို ဝင်ငွေမရသေးပါဘူး၊၊
ခင်ဗျားအောက်က လူ ၂၀၀ ယောက်ဟာ အရင်းမကျေနိုင်သေးပါဘူး၊

တကယ်လို့ ခင်ဗျားလဲဝင်ငွေရနေပြီ၊အောက်ကလူ ၂၀၀ လုံးလဲအရင်းကျေရုံမက အမြတ်အတော်ရနေပြီဆို ခေါ်ခဲ့ပါ၊
ခင်ဗျားအောက်က လူ ၂၀၀ ရဲ့ဝင်ငွေအမြတ်ရယ်၊အဲဒီ ၂၀၀ ယောက်တိုင်းရဲ့ Down-line ရှိသမျှဟာလည်းမြတ်နေပြီဆိုရင်ဖြင့် ခင်ဗျား MLM, NM Company မှာဝင်လုပ်ဖို့
ဟောသည် Anti MLM သမားတွေကိုပါပြောပေး မယ့်အပြင် ကိုဇင်ဇေတို့၊မရိုစ့်တို့ကိုပါ
MLM Company တွေမှာလုပ်ဖို့ပြောပေးပါမယ်။

Member ပေါင်း ၁ သိန်းရှိတဲ့ MLM, NM Company ပဲထားအုံးတော့
Member ၁ သိန်းထဲမှာအရိုးအရင်း အမြတ်ရတဲ့လူ နည်းနည်းရယ်၊
လစဉ်ရှုံးနေတဲ့ လူများများရယ်ပဲရှိပါတယ်၊
ကျောင်းအောင်ချက်တွေဘာတွေ လာပြောမနေပါနဲ့၊

ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ Network က တကယ့် Network စီးပွါးရေးကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုလား ?
အလိမ်အညာ၊ ကလိမ်ကကျစ် Network ကွန်ယက် ကျွန်အဖွဲ့ကြီးလား စဉ်းစားကြည့်ပါ၊
တကယ်တမ်း တကမ္ဘာလုံး MLM, NM လုပ်မယ်ဆိုရင်
ပုံမှန်လည်ပါတ်နေတဲ့ စီးပွါးရေးချိတ်ဆက်မှုတွေ အားလုံးပျက်သွားနိုင်ပြီး
သဘောအရ တစ်ချိန်ချိန်မှာ MLM, NM ထိပ်ပိုင်းကလူတွေပါဝင်ငွေတန့်လာမယ်၊
တစ်ကမ္ဘာလုံး ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်လာနိုင်ပါတယ်၊
ဒီထက်မက ဆိုးရွားသွားစေရုံပဲရှိပါတယ်။
လူမကုန်တာတွေ ဘာတွေစိတ်မဝင်စားပါ၊
လူတိုင်း အတိတ်ကံတွေဆိုတာလည်း စိတ်မဝင်စားပါ..

တကယ့်စီးပွါးဖျက်မယ့်၊ ကလိမ်ကကျစ်အလုပ်ဖြစ်နေလို့
ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက
” အလိမ်အညာတွေ၊လူတွေကိုလိုက်လိမ်နေတာ ” လို့ ပြောခဲ့တာ လွန်တယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။

ဒီတော့ အရာရာဟာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးသားမို့ Network လို့ ပြောချင်လဲပြောပါ၊
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေမှ မဟုတ်ဘူး၊
သဘာဝတရားကြီးမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်၊
လူတိုင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်၊

ကမ္ဘာတစ်ဘက်က လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာတစ်ဘက်မှာမုန်တိုင်းသွားဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါကလည်း အကြောင်း၊အကျိုး သဘောတရားတွေပါ၊

တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဟာ ဒီစာရဲ့ပထမမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဥပမာလို
Network ချိတ်ဆက်မှု စစ်မှန်စွာရှိနေခဲ့ပြီး
စားသုံးသူနဲ့ လူများစွာကိုအကျိုးပြုခဲ့ပေမယ့် …
MLM, NM Company တွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှု Network ဆိုတာကတော့
Company ပိုင်ရှင် အမြတ်အများကြီးရ ချမ်းသာပြီး
ထိပ်ပိုင်းလူအနည်းငယ် အရိုးအရင်းမြတ်ရဖို့နဲ့
အောက်က Down-line တွေက လစာမဲ့ အလုပ်+အချိန်+ငွေတွေ အကုန်ခံပြီး
အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အကျိုးမပြုခဲ့ပါဘူး။

ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လှူတယ်ဆိုတာကလည်း မပြောမလောက်တဲ့ပမာဏပါ၊
သိန်းတစ်သောင်းမြတ်သွားလို့သိန်း တစ်ရာလောက်လှူတာမျိုးပါ၊
သူတို့အမြတ်ကသိန်း ၁ သောင်းတောင်မကပါဘူး။

ဒီတော့ MLM, NM Company တွေက (Member) စားသုံးသူကိုအမြတ် ၆၀% ပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားကတောင်အလိမ်အညာဖြစ်နေပါပြီ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စားသုံးသူ (Member) တိုင်း အမြတ် ၆၀% ရနေတာမဟုတ်လို့ပါ။
အပြင်ထုတ်ကုန်တွေမှာ Promotion တွေ Discount တွေပေးရင်တောင်
ဝယ်ယူတဲ့ စားသုံးသူတစ်ဦးချင်းတိုင်းကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိနေတာနော်!
အဲဒီအကျိုးကလည်းအမြတ်ထဲကဖဲ့ပေးတဲ့သဘောပါ၊
တစ်ခါတစ်လေအရှုံးခံ ပြီးအရင်းထဲကပါ ငွေပေါ်အောင်ဆိုပြီး လျှော့ပေးလိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေလည်း စီးပွါးရေးလောကမှာရှိပါတယ်၊

ဘယ်အရာကစစ်မှန်တဲ့စီးပွါးရေးလဲ ?
ဘယ်အရာကမှ စားသုံးသူတွေကိုအကျိုးပြုနေလဲ ? ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ၊
MLM, NM သမားတွေကိုယ်တိုင်လည်း သူတို့ $ပြစ်တင်နေတဲ့ အပြင်စီးပွါးရေးလောကရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို စားသုံးနေရတုန်းပါ၊
သူတို့လည်းသေမယ့်ရောဂါဖြစ်နေရင် ဆေးရုံတက်ပြီးဆေးကုရပါတယ်၊
သေရင် မသာစားရိတ်ရချင်ရင်တော့ မသာစားရိတ်ရဖို့သေချာတဲ့ အသက်အာမခံသုံး၊
ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ဖဲဒိုင်ဆိုတာရှိတယ်၊
သူတို့ကို မသာပွဲစားတွေနဲ့ချိတ်ပြီး ဖိတ်လို့ရတယ်၊ ဖဲဝိုင်းအကောက်နဲ့တင် မသာတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီး မြတ်နိုင်ဖို့သေချာပါသေးတယ်။

မိတ်ဆွေရဲ့ငွေတွေလစဉ်ကုန်မယ်၊ အောက်ကလူတွေရဲ့ငွေတွေ လစဉ်ဆုံးရှုံးနေမယ့်အလုပ်ကို အသေအချာစဉ်းစားပါ၊
Up-line ကိုလုပ်ကျွေးတယ်လို့မပြောသေးဘူးနော်!
မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် Up-line ထားအုံးတော့၊ အောက်က Down-line ပေါင်းများစွာဟာ အရင်းမကျေသေးတဲ့အပြင်
လစဉ်ရှုံးနေတုန်းဖြစ်ကြောင်း ဥပမာတွေ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပြီးတော့ MLM, NM Company တိုင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။
Direct Sale ဆိုရင်တောင် MLM, NM ကိုသကာရည်လိမ်းထားချင်ကြတာပါ။

ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ချင်တဲ့ ညီငယ်၊ညီမငယ်များလည်း လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်စိတ်ဟာ အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် စီးပွါးရေးသဘောတရားကို အသေအချာ လေ့လာပါအုံး၊
အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး တွက်ချက်ကြည့်ပါ၊
ပြီးမှ မိမိကိုယ်တိုင် ဝေဖန်ပိုင်းခြားပါ၊ စီးပွါးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အလှူလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်၊
အမြတ်လိုချင်လို့ လုပ်နေကြတာပါ၊ ဒါပေမယ့် မတော်တရားအမြတ်လဲယူလို့မရသလို၊
လုပ်ငန်းရဲ့ထွက်ငွေတွေကို မကာမိစေမယ့် အမြတ်မျိုးလဲယူလို့မရပါဘူး၊ လုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားပါမယ်၊

နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကလူတွေက Bus ကားခိုးစီးတာတို့၊ ရထား ခိုးစီးတာတို့မလုပ်ကြပါဘူးတဲ့၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားတွေ၊ရထားတွေကြောင့် သူတို့သွားလိုရာကို အချိန်မှီ သွားလို့ရတာတဲ့၊
ဒီတော့ သူတို့လုပ်ငန်း လည်ပါတ်နိုင်တဲ့ငွေမရှိတော့လို့ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်ရရင်ဒုက္ခရောက်မှာက
ကားစီးသူတွေ၊ရထားစီးသူတွေကိုယ်တိုင် ဖြစ်လာမှာမို့လို့ပါတဲ့၊
ဘယ်လောက်အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားလဲဗျာ၊

အဲလိုပါပဲ အရာရာတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကျိုးပြုနေကြတာပါ၊
လမ်းဘေးက သန့်ရှင်းရေးသမားကနေ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီး၊
အောက်ဆုံးရုံးပြာတာလေးကနေ ထိပ်သီးသမ္မတကြီးအထိ
အားလုံးဟာချိတ်ဆက်၊ဆက်နွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Network ကြီးပါပဲ၊
အောက်တန်းကျတဲ့၊ကလိမ်ကကျစ်၊အလိမ်အညာ Network တော့မဟုတ်ပါဘူး၊
အားလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့စစ်မှန်တဲ့လောကရဲ့ Network ကွန်ယက်ကြီးပါ။

အောင်မြင်ချင်သူတိုင်း၊ချမ်းသာချင်သူတိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်သူတိုင်း၊လောကကိုအကျိုးပြုချင်သူတိုင်းဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊
သူများထက်ပိုစဉ်းစားရပါတယ်၊ သူများထက်ပိုအလုပ်လုပ်ရပါတယ်၊ သူများထက်အနာဂတ်ကိုပိုတွေးမြင်ရပါတယ်၊
မိမိကစီးပွါးရေးကိုဦးဆောင်မယ်၊ အရှုံးကဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်ငွေဝင်ချိန်မှာ ဘယ်လောက်ရှုံးမယ်၊
မြတ်ဖို့ငွေဘယ်လောက်ဝင်ရမယ်၊ဘာလုပ်ရမယ်.စတာတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး ကစားတတ်ရပါမယ်၊
ဦးဆောင်သူကောင်းဖြစ်ဖို ့နောက်လိုက်ကောင်း အရင်ဖြစ်ရပါအုံးမယ်၊
သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရလည်း မိမိလုပ်ငန်းခွင်ကလူတိုင်းဟာ မိမိဆရာပါ၊
သူတို့အမှားတွေ၊ အမှန်တွေကိုကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူရမှာ၊ အတွေ့အကြံုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်၊

ပြောရရင်အရှည်ကြီးပါ၊
MLM, NM Company တွေကပေးတဲ့ စီးပွါးရေးဗဟုသုတဆိုတာ၊
Up-line တွေပြောတဲ့စီးပွါးရေးပညာဆိုတာ
အပြင်လောကရဲ့စီးပွါးရေး သမုဒ္ဓရာကြီးနဲ့ယှဉ်ရင်ဗွက်အိုင်အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်လို့ပြောပါရစေ။

ဒါဆိုရင် အချို့ပညာတတ်တွေ၊ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျီနီယာတွေ၊ စီးပွါးရေးပညာရှင်တွေ၊
အချို့ချမ်းသာသူတွေ ဘာလို့ MLM, NM လုပ်လဲလို့မေးချင်လည်း မေးချင်ကြမှာပါ၊
ပြောရရင် အချို့ပညာတတ်တွေက ချမ်းသာချင်တယ်၊ထင်ပေါ်ချင်တယ်၊
ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ ဘဝကမပြည့်စုံတာမျိုး၊ အချိန်အကြာကြီး မကြိုးစားချင်တာမျိုး၊
လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်အောင်မြင်ချင်တာမျိုး..ပြောရရင်တော့ဗျာ ဖြတ်လမ်းသုံးချင်တာပေါ့၊
သူတို့က သူတို့ရဲ့ပညာနဲ့ဝင်လုပ်ကြတယ်၊ သူတို့ပညာကို ရှိရင်းစွဲလေးစားထားသူတွေ၊
ပညာကိုအားကျသူတွေက အလွယ်တကူပါလာတာမျိုး၊ သြော်.သူ့လိုဆရာဝန်တောင်လုပ်တာပဲ၊
ငါလိုဘွဲ့ရက ပိုတောင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါတော့တယ်၊
ပြောရရင် ပညာနဲ့လူဆွယ်သွားတာပေါ့ဗျာ၊

ကျွန်တော့် ရည်းစားဟောင်းဟာ MBA ဘွဲ့ရပါ၊ သူ ကျွန်တော့်ကို MLM, NM လုပ်ဖို့ဆွယ်ချိန်မှာ
သူမဟာ MBA တက်နေရင်း BBM ဆိုတဲ့စီးပွါးရေးဘွဲ့လည်းရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့်သူမဘာလို့ MLM လုပ်လဲ? အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါပဲ ဖြတ်လမ်းနည်းသုံးတာပါ၊
အောင်မြင်သွားတဲ့ ပညာတတ်တွေရှိသလို ကျဆုံးသွားလို့ မျက်နှာမပြရဲလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ ပညာတတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။

အလွယ်ဖြတ်လမ်းလိုက်ကြသူ ပညာတတ်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာလည်း
အရင်းမကျေပဲ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Down-line လေးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်၊
ပြောရရင်သူတို့အတ္တကိုဖြည့်စီးနိုင်ဖို့ သူများခေါင်းတွေ၊ ဘဝတွေကိုတက်နင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။
MLM, NM အလုပ်တွေဟာ ကူညီရာရောက်လား? ဒုက္ခပေးရာရောက်လားစဉ်းစားပေါ့။
ငွေချမ်းသာသူအချို့ငွေမည်းခဝါချချင်တာမျိုး၊အပေါင်းအသင်းလိုချင်တာမျိုး၊
ပစ္စည်းသုံးရင်းထင်ပေါ်ချင်တာမျိုး၊ရာထူးမက်တာမျိုးစသဖြင့်အကြောင်းတွေရှိပါတယ်။

Stock ကစားတာမျိုး၊ရွှေကစားတာမျိုး၊ အစရှိတဲ့လောင်းကစားဆန်ဆန်(လောင်းကစားလို့မဆိုလိုပါ) အလုပ်တွေဟာလည်း
ပိုက်ဆံချမ်းသာသူတွေ အပျင်းပြေကစားတာမျိုး၊ တကယ်နားလည်တတ်ကျွမ်းလို့ကစားတာမျိုးပါ၊
မိမိကချေးငှားပြီးလုပ်ရမယ်၊ ရင်းပစ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဖြင်
့” မိမိနားမလည်၊မတတ်ကျွမ်း၊ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတို့နှင့်လည်း မတိုင်ပင်ပဲ လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်” လို့ေ
ဘဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။

လူတိုင်းစားဝတ်နေရေးအတွက်၊ ငွေရဖို့အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာခြင်းအတူတူ
သူများကို ကလိမ်ကျ၊လိမ်ညာပြီးမှ ငွေရတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ချင်လည်းလုပ်ပါ၊
စံစားရလည်းတစ်ဘဝပါပဲ။ ပြန်ခံရမယ့်ဝဋ်ကြွေးကတော့ပိုကြီးပါတယ်။

ကျွန်တော် ဖော်ပြရေးသားခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေကို နားလည်နိုင်ပြီး
အလုပ်လည်ပတ်မှုသဘောတရားတွေကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို အတတ်နိုင်ဆုံး စစ်ဆေးထားသော်လည်း အမှားပါခဲ့ပါကနားလည်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ 🙂

အမှားကိုပြင်ပြီးအမှန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေ၊
MLM, NM Company တွေမှာ ပိုက်ဆံထည့်ဖို့ဆွယ်တာကို ခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများရှိခဲ့ရင်လည်း
ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်၊ဗဟုသုတနဲ့ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။

Thanks for Reading.
#Bryan
April 21, 2017 (Friday, 13:15)

 

http://www.myanmar-mlmtruth.com/

Related Posts

%%footer%%