အသက္ ၃၀ မျပည့္ခင္ မသိႏိုင္ေသးတ့ဲ အခ်က္ ၃၀ ၁။ လူအမ်ားစုက သင့္ကိုေအာင္ျမင္တာ ျမင္ခ်င္ၾကတာ သိလာမယ္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္မွာဆိုရင္ လူေတြက သင့္စိတ္ဆႏၵေတြကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မွာကို မလိုလားဘူးလို႔ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ သင့္အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီအေတြးက ဘာမွမဟုတ္တာကို

Read More
%%footer%%