[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္(၁၅)ခု

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ အလုပ္ရွင္ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြ၊ အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုးက ရြံ႕ေၾကာက္ၿပီး မေလးစား၊ မယုံၾကည္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ သင္လည္း ဒီလိုလူမ်ိဳးျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ။ ပထမဆံုးလိုအပ္ခ်က္က ဒီလို လူတိုင္းက ရြ႕ံေၾကာက္ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ သိထားၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္ ၀န္ထမ္းေတြက သူတို႔အေပၚကို အလံုးစံု႐ုိးသားမႈ မရွိဘူးလို႔ ျမင္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွသာ လုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခအေနကို အားလံုးကနားလည္ထားၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔လိုတဲ့ ျပႆနာေတြကို စည္းစည္းလံုးလံုးအေျဖရွာႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္ ယုံၾကည္မႈလည္း ကင္းမဲ့လာတတ္ပါတယ္။

၂။ နားမေထာင္တတ္ျခင္း
၀န္ထမ္းေတြဆီက စကားေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ်နားေထာင္တာက သစၥာရွိၿပီး ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၿပီး သူတို႔စကားကို နားေထာင္ဖို႔ကို ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မျဖစ္သင့္တဲ့ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုပါ။

၃။ အျခားသူေတြရဲ႕ စိတ္ကူးကို လက္မခံျခင္း
ဒီအခ်က္က တကယ္ကို ဆိုးရြားလြန္းတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းေတြကို နားလည္လက္ခံၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ တိုက္တြန္းအားေပးတတ္ဖို႔က တကယ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။

၄။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ထက္ အေတြ႕အၾကံဳကို တန္ဖိုးထားျခင္း
လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာထက္ အေတြ႕အၾကံဳကိုပဲ တန္ဖိုးထားေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အေတာ္ဆံုးဆိုတဲ့ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အမ်ားႀကီးမရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလားအလာရွိတဲ့၀န္ထမ္းေတြမွာ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းေတြကို ထုတ္ျပခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြရွိေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က သင္ေပးလို႔လည္းမရတဲ့ ပင္ကိုယ္ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အတၱႀကီးျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းသြားခဲ့ရင္ ကိုယ့္အမွားလို႔ ခံယူၿပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ရင္ ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕အစည္းကို ေက်းဇူးတင္တတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕အတၱကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး သင့္ကိုဒီေနရာကို ေရာက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့လူေတြရဲ႕ေက်းဇူးကို သိတတ္ပါေစ။

၆။ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ျခင္း
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လည္ပတ္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာက အလုပ္မ်ားၿပီး ႀကိဳးစားရတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနားယူခ်ိန္ထားၿပီး အျခားစိတ္၀င္စားစရာေတြကို ရွာေဖြဖို႔လည္း အခ်ိန္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စံနမူနာေကာင္းျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီလံုး အလုပ္လုပ္ေနဖို႔ လိုတယ္လို႔ထင္ၿပီး အားလံုးစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ကုန္ပါလိမ့္မယ္။

၇။ စာနာစိတ္ကင္းမဲ့ျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေနာက္လိုက္၀န္ထမ္းေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲေတြကို နားလည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအတားအဆီးေတြထဲမွာ လိုအပ္တဲ့အေထာက္အပံ့ မေပးတာ၊ လမ္းညႊန္မႈမရွိတာနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္မရွိတာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

၈။ ေခါင္းေဆာင္ေမြးဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း
၀န္ထမ္းေတြကို လိုအပ္တဲ့ပညာေတြသင္ၾကားေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔က မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေပးမွသာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အလုပ္ကို တန္ဖိုးထားမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ပိုအရည္အခ်င္းရွိ ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ။ သင့္၀န္ထမ္းေတြကို တိုးတက္လာေအာင္ မလုပ္ေပးဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ေတြးၾကည့္ပါ။

၉။ အလြန္အကၽြံေရွး႐ိုးစြဲျခင္း
အခုေခတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ စားသံုးသူနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဆီက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ရရွိလာဖို႔ အျပည့္အ၀စိတ္ထည့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရွး႐ိုးစြဲမူ၀ါဒေတြကို ရွင္းထုတ္လိုက္ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္နည္းလမ္းအတိုင္း ေရွး႐ိုးစြဲၿပီး မစြန္႔စားရဲတာက အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္လိုက္ရပါလိမ့္မယ္။

၁၀။ အတင္းအဖ်င္းစကားေတြကို လက္ခံျခင္း
အတင္းအဖ်င္းစကားေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းက ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာေျပာေျပာ ေနာက္ကြယ္မွာ စကားေတြပ်ံ႕မွာကိုလည္း အားလံုးက စိုးရိမ္ေနၾကရပါလိမ့္မယ္။ အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ အတင္းအဖ်င္းေတြကို မရွင္းလင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္ဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ က်င့္၀တ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

၁၁။ အသိေပးဆက္သြယ္မႈစနစ္ မေကာင္းျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ကူးအၾကံဉာဏ္ေတြ ထုတ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြကို အသိမေပးဘူး၊ မေ၀မွ်ဘူးဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ စိတ္ကူးနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြကို ခ်ေရးထားၿပီး ေနာက္လိုက္၀န္ထမ္းေတြ အားလံုးနားလည္ႏိုင္ေအာင္ အသိေပးထားဖို႔ လိုပါတယ္။

၁၂။ တဖက္ပိတ္စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသံေတြ၊ စိတ္ကူးအၾကံဉာဏ္ေတြကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ဖက္ပိတ္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အျမင္ေျပာင္းဖို႔ စိတ္ကူးမရွိဘူးဆိုရင္ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ေရာ လုပ္ငန္းအတြက္ပါ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။

၁၃။ အျပစ္လႊဲခ်ျခင္း
သင့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ က်႐ႈံးမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးက သင့္တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးသြားရင္ တာ၀န္အားလံုးကို ယူရမွာက ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ အျပစ္တင္မေနပဲ ႀကိဳးစားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ။

၁၄။ မတည္ၿငိမ္ျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္လိုက္၀န္ထမ္းေတြၾကားမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ လုပ္မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြကို ဘယ္လိုအေျခအေနရွိရွိလုပ္ေဆာင္တာက အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေစပါတယ္။

၁၅။ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေႏွးေကြးျခင္း
လိုအပ္တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတမရွိပဲ၊ အလိုက္သင့္မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မျပတ္မသားျဖစ္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ မ်ားလာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးေတြကို ၀န္ထမ္းေတြက ယုံၾကည္မႈမရွိျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Gentleman Magazine

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++