BDSM ဆိုသည္မွာ….(18+)

BDSM ဆိုသည္မွာ….(18+)

ဒီစကားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးၾကားဖူး၊ ေတြ႕ဖူးၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အျပာဆိုက္ဒ္ေတြမွာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး Fifty Shades Of Grey ဇာတ္ကားကလည္း ဒီစာလံုးေလးလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူသိမ်ားထင္ရွားလွတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ BDSM အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ားရွိပါသလဲ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာဖတ္သူအမ်ိဳးသားတို႔ သိသင့္သမွ်ကို သိေစရပါမယ္။

BDSM ၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

BDSM ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးေတြက Bondage & Discipline (ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)၊ Sadism and Masochism (ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကာမသာယာမႈ၊ နာက်င္မႈအေပၚေက်နပ္မႈ) ဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ေတြကို အနီစပ္ဆံုးမွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ BDSM ဆိုတာ အဆင့္နိမ့္ေနရာမ်ားမွာ Role Paly လုပ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး စည္းကမ္းၾကပ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ နာက်င္မႈနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈတို႔ကေန ကာမသာယာမႈေတြကို ဖန္တီးတာျဖစ္ပါတယ္။ BDSM ကို လိင္မဆက္ဆံခင္ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာရာမွာ လိင္စိတ္ပိုမိုတက္ၾကြေစဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

Bondage & Discipline
ပိတ္ထားတဲ့ အခန္းတံခါးေနာက္ကြယ္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းဆိုတာက သာမာန္အဓိပၸါယ္ေတြနဲ႔ ကြဲျပားပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳတဲ့သူေတြမွာ Top သို႔မဟုတ္ Dominator လုိ႔ေခၚဆိုတဲ့ အထက္စီးရသူ သခင္နဲ႔ Bottom သို႔မဟုတ္ Submissive ႏွိမ္ခ်ခံရသူ အေစခံ ဆိုတဲ့ ေနရာေတြကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ လိင္စိတ္ပိုမိုၾကြတက္လာဖို႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္လက္အစိတ္အပိုင္းေတြကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ စတင္လုပ္ေဆာင္သူေတြကေတာ့ ေျခလက္ေတြေလာက္ကိုပဲ ခ်ည္ေႏွာင္ၾကၿပီး ခါးပတ္၊ လည္စီး၊ လက္ထိပ္စတာေတြကိုပဲ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အၾကမ္းစားႏွစ္သက္တဲ့ ၀ါရင့္သမာၻရင့္ပုဂိၢဳဟ္ေတြကေတာ့ သာယာမႈပိုမိုရရွိဖို႔အတြက္ ေျခလက္ေတြသာမကာ လိင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြပါ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလို႔ရတဲ့ ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ အသက္ရႈက်ပ္ေအာင္လုပ္တာကလည္း Bondage ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Discipline (စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)ကလည္း သိပ္ေတာ့မကြာပါဘူး။ ကြာျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဘယ္လိုေန၊ ဘယ္လိုလုပ္ဆိုတာေတြကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ရင္ အျပစ္တစ္ခုခုေပးတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ လက္၀ါးနဲ႔႐ိုက္တာ၊ က်ာပြတ္နဲ႔႐ိုက္တာေတြလိုမ်ိဳး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပစ္ေပးမႈေတြ ရွိသလို ခ်ိဳးခ်ိဳးႏွိမ္ႏွိမ္ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပစ္ေပးမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သာယာမႈကို နာက်င္မႈကေနတဆင့္ ခံစားေစတာ၊ ခံစားရတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးကို အစြန္းဆံုးထိ ကိေလသာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

Sadism & Masochism
ဒီစာလံုးႏွစ္ခုက BDSM ရဲ႕ အႏွစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Sadism နဲ႔ Masochism ႏွစ္ခုစလံုးက နာက်င္မႈကေန လာတာျဖစ္ပါတယ္။ နာက်င္ေအာင္လုပ္သူနဲ႔ နာက်င္ခံရသူေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ Sadism (ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကာမသာယာမႈ)မွာ လိင္ဆက္ဆံဖက္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္ရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ စကားနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံတာ၊ လက္ ဒါမွမဟုတ္ က်ာပြတ္နဲ႔႐ိုက္တာ၊ အသက္႐ႈက်ပ္ေအာင္ လုပ္တာ၊ ဖေယာင္းစက္ခ်တာ၊ က်င္စက္နဲ႔တို႔တာေတြအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Maschism (နာက်င္မႈအေပၚ သာယာေက်နပ္မႈ) မွာေတာ့ နာက်င္ေအာင္လုပ္တာေတြကေနတဆင့္ လိင္စိတ္ႏုိးၾကြလာၿပီး သာယာမႈရွာတာျဖစ္ပါတယ္။

BDSM ရဲ႕အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ႐ုတ္တရက္ေတြးၾကည့္လိုက္ရင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ လိင္ဆက္ဆံဖက္က သေဘာတူညီမွ က်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပါ့စားနည္းလမ္းေတြေလာက္က ျပႆနာမရွိေပးမယ့္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းၿပီး စိတ္လြတ္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဖက္လူကို ထိခိုက္မိေစႏိုင္ပါတယ္။ BDSM နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ BDSM ဆိုတာ Bondage & Discipline, Sadism & Masochism ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဒီ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးကို က်င့္သံုးတာမ်ိဳးကို ေခၚပါတယ္။

၂။ BDSM က ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ပါတယ္။ ကာမဆက္ဆံမႈတစ္ခုမွာ သာယာမႈကို ျမင့္တင္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၃။ BDSM လို႔ေျပာတိုင္း အျမဲတမ္း လိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ဒီနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္မႈနဲ႔ သာယာမႈကိုသာ ခံစားတတ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ လိင္ကိစၥအထိ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။

၄။ အင္အားသံုးၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္တာက BDSM မဟုတ္ပါဘူး။ BDSM မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး သေဘာတူညီမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၅။ BDSM ဆိုလိုက္တိုင္း က်ာပြတ္ေတြ၊ ခ်ိန္းႀကိဳးေတြ၊ လက္ထိပ္ေတြ ပါမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ စည္းမ်ဥ္းမရွိပါဘူး။ နာက်င္မႈမရွိပဲ အာ႐ုံခံစားမႈပိုေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေျပာတဲ့အတိုင္း ေနာက္တစ္ေယာက္က ဘာမဆိုလုပ္ဖို႔ သေဘာတူရင္ BDSM လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

၆။ BDSM နည္းလမ္းက်င့္သံုးသူေတြမွာ Top နဲ႔ Bottom ဆိုၿပီး အုပ္စုႏွစ္မ်ိဳးခြဲလို႔ ရပါတယ္။ Top ေနသူေတြကေတာ့ အသာစီးရသူ၊ နာက်င္ေစသူေတြျဖစ္ၿပီး Bottom ေနသူေတြကေတာ့ ခိုင္းသမွ်လုပ္ရသူ၊ နာက်င္ခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ BDSM လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘာကိုႀကိဳက္တယ္၊ ဘာကိုမႀကိဳက္ဘူး၊ ဘာကိုေတာ့ လက္ခံႏိုင္တယ္၊ ဘာကိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတာကို အတိအလင္းေဆြးေႏြးထားဖို႔ လိုပါတယ္။

၈။ လိင္မႈကိစၥ႐ႈပ္ေပြးသူေတြမွာ BDSM ကို က်င့္သံုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးသူေတြလည္း BDSM လုပ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆို ရွင္းေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Gentleman Magazine

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]

 

%d bloggers like this: