ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္း(၅)ခု

[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္း(၅)ခု

ဘ၀မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခု ရွိဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားရွိျခင္းက အစျပဳၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲတာ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အတြင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ စိတ္အားတက္ၾကြေနတာေတြအထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဘယ္လုိရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္း(၅)ခုရွိပါတယ္။

၁။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ပါ။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးအဆင့္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္၊ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ဘ၀မွာ အေလးထားဦးစားေပးတဲ့အရာေတြကို အေျခခံၿပီး ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးရလဒ္ထြက္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုကို ကန္႔သတ္ထားရမွာပါ။

၂။ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲပါ။
ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္လုပ္ရမွာက ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္စရာရွိတာေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာမွာ သင့္မွာရွိတဲ့ လုပ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ပိုမတြက္သင့္သလို ေလွ်ာ့လည္းမတြက္သင့္ပါဘူး။ စီစဥ္ထားတဲ့ ဗ်ဴဟာအတိုင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

၃။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အတားအဆီးေတြကို သိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ အတားအဆီးေတြကို ႀကိဳတင္သိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းရတာ ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ျပင္ပအခက္အခဲေတြကိုပဲ ေတြ႕ျမင္တတ္ၾကၿပီး တကယ္တမ္းရွိေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကေတာ့ သင့္စိတ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ တိုးတက္မႈကို သံုးသပ္ၿပီး အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္လုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို အရည္အေသြး၊ အရည္အတြက္နဲ႔ အခ်ိန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုသတိထားရမွာက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခု ရွိေနေပမယ့္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈနဲ႔ စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ေဆာင္မႈမရွိရင္ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကိုေမြးၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

၅။ က်႐ႈံးမႈေတြကို လက္ခံၿပီး ေရွ႕ဆက္ပါ။
အမွားဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အမွားရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ က်႐ႈံးမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္ပ်က္မသြားပဲ အမ်ားကေန သင္ခန္းစာယူၿပီး စီစဥ္ထားတဲ့ရလဒ္ ရသည္အထိ ႀကိဳးစားေရွ႕ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားကေန သင္ယူၿပီး လိုအပ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပႆနာၾကံဳေတြ႕ရရင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အရန္အစီအစဥ္တစ္ခုထားရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Gentleman Magazine

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

%d bloggers like this: