ဘ၀ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း(၅)ခု

ဘ၀ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း(၅)ခု

(Zawgyi)

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားလွတဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာ တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရင္းအခ်ိန္ကုန္သြားဖို႔က လြယ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔လံုး အလုပ္ေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရင္း တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ အံ့အားသင့္ေနမိေလာက္ေအာင္ကို အလုပ္မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အျခားလူေတြလိုပဲ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလို အေတာမသတ္လည္ပတ္ေနတဲ့ အလုပ္သံသရာထဲကေန ထြက္ၿပီး သင့္ဘ၀ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို သိႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္း(၅)ခု ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ အာရုံမ်ားစရာေတြကိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
သင့္ဘ၀ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ရွာေတြ႕ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အာရုံမ်ားစရာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြကို အာရုံမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္တိုက္ခိုက္ခံေနရပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ တစ္ေန႔ကို အႀကိမ္(၁၅၀)ေလာက္ ဖုန္းကို ထုတ္ၾကည့္တတ္ၾကလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သာမန္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔ကို (၁၀)နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အခ်ိန္ကုန္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈအရမ္းျမန္ဆန္တဲ့ ကမာၻႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္အေရးႀကီးတာေတြကို အာရုံစိုက္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အာရုံမ်ားစရာေတြကို အရင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔က သင့္ဘ၀ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၂. ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းေတြအေၾကာင္းကို သိပါေစ။
ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းေတြကို သိရွိနားလည္ဖို႔ကလည္း သင့္ဘ၀ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို သိရွိဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ မတူကြဲဲျပားတဲ့ အားသာခ်က္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြရွိၾကပါတယ္။ သင့္မွာလည္း ကမာၻေလာကႀကီးကို ခ်ျပဖို႔အတြက္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ သင့္မွာ ရွိၿပီးသားအားသာခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒီအားသက္ခ်က္ေတြကို အျမင့္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္တဲ့အထိ လုပ္ဖို႔အခြင့္အေရးရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္အားသာခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ပိုႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔အတြက္ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာ၊ စိတ္ႏွလံုးက လႈံ႕ေဆာ္တဲ့အရာ ဘာလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက္သတိထားၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၃။ အလံုးစံုအဆင္ေျပတဲ့ အေျခအေနကထြက္ၿပီး ႀကိဳးစားပါ။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိစၥေတြကိုပဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈ အားနည္းလာပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားေနရရင္ သင့္ဘ၀မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအလံုးစံုအဆင္ေျပေနတဲ့ အေျခအေနကေန ထြက္ၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆံုးဗားရွင္းျဖစ္လာၿပီး အေကာင္းဆံုးဘ၀မွာေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိအဆင္ေျပေနတဲ့ ပံုမွန္အေျခအေနကေန တဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရုန္းထြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ဘ၀ကေန ရုန္းထြက္ၿပီး သင့္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္အရာေတြ၊ လုပ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေငြေၾကး၊ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္မဟုတ္ပဲ လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ေနရင္း ေငြေၾကးေရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာပါ အလိုလိုရရွိလာတဲ့အထိ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ သင့္ဘ၀ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔ နီးစပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အႀကီးႀကီးေတြးတတ္ေအာင္ ေလ့လာပါ။
လူအမ်ားစုက သူတို႔ဘ၀ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ထက္ နိမ့္ပါးတဲ့ဘ၀မွာ ရွင္သန္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အႀကီးႀကီးမေတြးတတ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မာသာထရီစာသာ သူတစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနလို႔ ဆင္းရဲသားေတြကို မကူညီႏိုင္ေလာက္ပါဘူးလို႔ ေတြးမိရင္၊ ေ၀ါ့ဒစ္စေနးသာ သူ႔အိပ္မက္က ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ခဲ့ရင္ အခုလို သမိုင္းတြင္မယ့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကို အရင္ေျပာင္းလဲၿပီး အေကာင္းဆံုး၊ အဓိပၸါယ္အျပည့္၀ဆံုး၊ ဆႏၵအရွိဆံုး ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပါ။ သင့္ေျပာင္းလဲမႈက ေလာကႀကီးကို သက္ေရာက္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ႀကီးႀကီးေတြးတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။

၅။ ဒါေပမယ့္ ေန႔တိုင္း ေျခလွမ္းအေသးေလးေတြကေန စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
အေပၚက အခက္ေတြကိုဖတ္ၿပီး သင့္ဘ၀ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး လူသူေ၀းတဲ့ ကၽြန္းတစ္ခုေပၚမွာ သြားေနစရာမလိုပါဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္မွာ သူေဌးရုံးခန္းထဲသြားၿပီး အလုပ္ထြက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွာေဖြဖို႔ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်ၿပီး စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေတြကုန္သြားေအာင္ သံုးစရာမလိုပါဘူး။ သင့္ဘ၀ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ငယ္ေလးေတြကေန စတင္လို႔ရပါတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းလည္ပတ္ေနရာကေန လိုအပ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈေလးေတြကို တဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရင္း ကြဲျပားျခားနားမႈကို ရရွိလာမွာပါ။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ဘ၀ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔ ပိုၿပီးနီးစပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

[sg_popup id=6]

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Gentleman Magazine

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဘဝ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၅)ခု

(Unicode)

ယှဉ်ပြိုင်မှုများလှတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေ လုပ်ဆောင်ရင်းအချိန်ကုန်သွားဖို့က လွယ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရင်း တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ အချိန်တွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ အံ့အားသင့်နေမိလောက်အောင်ကို အလုပ်များပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အခြားလူတွေလိုပဲ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို မေ့လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အတောမသတ်လည်ပတ်နေတဲ့ အလုပ်သံသရာထဲကနေ ထွက်ပြီး သင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို သိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်း(၅)ခု ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

၁။ အာရုံများစရာတွေကိ လျှော့ချပါ။
သင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို ရှာတွေ့ဖို့အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ အာရုံများစရာတွေကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကို အာရုံမစိုက်နိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာ တစ်နေ့ကို အကြိမ်(၁၅၀)လောက် ဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်တတ်ကြလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သာမန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို (၁၀)နာရီကျော်ကြာအောင် မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှာ အချိန်ကုန်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သင့်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုအရမ်းမြန်ဆန်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ချိတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်အရေးကြီးတာတွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အတွက် အာရုံများစရာတွေကို အရင်ဆုံးလျှော့ချဖို့က သင့်ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့ သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

၂. ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းတွေအကြောင်းကို သိပါစေ။
ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ကလည်း သင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို သိရှိဖို့ အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ မတူကွဲဲပြားတဲ့ အားသာချက်တွေ၊ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိကြပါတယ်။ သင့်မှာလည်း ကမ္ဘာလောကကြီးကို ချပြဖို့အတွက် ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ရှိပြီးသားအားသာချက်တွေကို ထုတ်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီအားသက်ချက်တွေကို အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တဲ့အထိ လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်အားသာချက်တွေကို ထုတ်ဖော်အသုံးချနိုင်ပြီဆိုရင် ပိုကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက် သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာ၊ စိတ်နှလုံးက လှုံ့ဆော်တဲ့အရာ ဘာလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်သတိထားကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

၃။ အလုံးစုံအဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေကထွက်ပြီး ကြိုးစားပါ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိစ္စတွေကိုပဲ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု အားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။ အခုချိန်မှာ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားနေရရင် သင့်ဘဝမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအလုံးစုံအဆင်ပြေနေတဲ့ အခြေအနေကနေ ထွက်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာပြီး အကောင်းဆုံးဘဝမှာနေနိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိအဆင်ပြေနေတဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေကနေ တဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရုန်းထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဘဝကနေ ရုန်းထွက်ပြီး သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေ၊ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ငွေကြေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်မဟုတ်ပဲ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေရင်း ငွေကြေးရော၊ ဂုဏ်သိက္ခာပါ အလိုလိုရရှိလာတဲ့အထိ ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့ နီးစပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

၄။ အကြီးကြီးတွေးတတ်အောင် လေ့လာပါ။
လူအများစုက သူတို့ဘဝရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေထက် နိမ့်ပါးတဲ့ဘဝမှာ ရှင်သန်နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ အကြီးကြီးမတွေးတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မာသာထရီစာသာ သူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ ဆင်းရဲသားတွေကို မကူညီနိုင်လောက်ပါဘူးလို့ တွေးမိရင်၊ ဝေါ့ဒစ်စနေးသာ သူ့အိပ်မက်က ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပြီး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ရင် အခုလို သမိုင်းတွင်မယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ခံယူချက်ကို အရင်ပြောင်းလဲပြီး အကောင်းဆုံး၊ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်ဝဆုံး၊ ဆန္ဒအရှိဆုံး ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။ သင့်ပြောင်းလဲမှုက လောကကြီးကို သက်ရောက်မှာသေချာပါတယ်။ ကြီးကြီးတွေးတတ်အောင် သင်ယူပါ။

၅။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်း ခြေလှမ်းအသေးလေးတွေကနေ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
အပေါ်က အခက်တွေကိုဖတ်ပြီး သင့်ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီး လူသူဝေးတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ သွားနေစရာမလိုပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ သူဌေးရုံးခန်းထဲသွားပြီး အလုပ်ထွက်တဲ့အကြောင်း ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေဖို့ စီမံကိန်းတစ်ခုချပြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေကုန်သွားအောင် သုံးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ဘဝ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့အတွက် အဆင့်ငယ်လေးတွေကနေ စတင်လို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေရာကနေ လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကို တဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ရင်း ကွဲပြားခြားနားမှုကို ရရှိလာမှာပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ ကြိုးစားပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို တွေ့ရှိဖို့ ပိုပြီးနီးစပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အားကျစေမည့်
Gentleman Magazine

Related Posts

%%footer%%