ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္(၅)ခု

ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္(၅)ခု

(Zawgyi)

ေျပာင္းလဲမႈဟာ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ခ်င္ေလေလ၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔က ပိုၿပီးခက္ခဲေလပါပဲ။ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲသြားေစမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရတာက ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ တိက်ေသခ်ာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုေဖာ္ျပမယ့္အဆင့္ (၅)ခုကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

အဆင့္ (၁) စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အရာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။
ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္တဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ ဘာကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ်င္တာလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္တာနဲ႔ စတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက အရမ္းတိက်စရာမလိုပါဘူး။ သင္စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး စိတ္အားထက္သန္တဲ့အရာတစ္ခုကို ရွာေဖြရမွာပါ။ အလြယ္ဆံုးစမ္းၾကည့္ႏိုင္တာကေတာ့ အခုလက္ရွိအလုပ္မွာ သင္သေဘာက်ႏွစ္သက္တဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို အေျဖရွာၾကည့္ဖို႔ပါပဲ။

အဆင့္ (၂) အဆင့္ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ ခြဲခ်လိုက္ပါ။
သင့္စိတ္အားထက္သန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ ခြဲထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အဆင့္ငယ္ေလးေတြအျဖစ္ ခြဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာ္ဖို႔ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့အလုပ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္တဲ့ အဟန္႔အတားေတြကိုလည္း သိရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – ၾကင္နာတတ္တဲ့လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ ငါ တစ္ေန႔ကို လူစိမ္းသံုးေယာက္ကို ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ ကူညီေပးမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့အဆင့္ငယ္ေလးကို စလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာက ခ်က္ခ်င္းလုပ္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တဲ့အရာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေသးငယ္ေပမယ့္ လုပ္ရလြယ္တဲ့ အလုပ္ေလးေတြကို အျမဲမျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနရင္းနဲ႔မွ ေျပာင္းလဲလာတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၃) ႀကီးႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ငယ္ငယ္ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
ပိုေကာင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔၊ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ရွာေဖြဖို႔ စတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေတြက ခက္ခဲေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာတစ္ခုက သင့္အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာ အားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလအတြင္းမွာ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ကူညီခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ ၿပီးခဲ့ႏွစ္က ရည္မွႏ္းခ်က္ဘယ္ႏွစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ခဲ့လဲ စသျဖင့္ မွတ္တမ္းလုပ္ထားရမွာပါ။ ဒီလိုမွတ္တမ္းမရွိခဲ့ရင္ ေျပာင္းလဲမႈ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲဆိုတာကို သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး အားတက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၄) က်႐ႈံးခ်ိန္တိုင္းမွာ ပိုမိုသန္မာစြာနဲ႔ ျပန္ထပါ။
ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ က်႐ႈံးမႈေတြကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က်႐ႈံးမႈဆိုတာက လက္ခံတတ္မယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပိုမိုသန္မာလာၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပိုႀကိဳးစားလာခ်င္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးအားစိုက္ေလေလ၊ တိုးတက္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုရရွိေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်႐ႈံးမယ္ အမွားေတြလုပ္မိမယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီအမွားေတြကပဲ သင္ခန္းစာယူၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈက အျမဲတမ္းလြယ္ကူၿပီး ေအာင္ျမင္ေနမယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။

အဆင့္ (၅) အစကေန ျပန္လုပ္ပါ။
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပထမအဆင့္ေလးခုကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္မျဖစ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲၿပီလာဆိုတာလည္း သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ လုံေလာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မလာေသးဘူးဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းေတြကို အဆင့္(၁)ကေန စၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လုပ္ပါ။

[sg_popup id=6]

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Gentleman Magazine

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပြောင်းလဲမှုတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဆင့်(၅)ခု

(Unicode)

ပြောင်းလဲမှုဟာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမားလုပ်ချင်လေလေ၊ အောင်မြင်ဖို့က ပိုပြီးခက်ခဲလေပါပဲ။ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရတာက ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ၊ တိကျသေချာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများကြီးပါ၀င်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့်အဆင့် (၅)ခုကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။

အဆင့် (၁) စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုကို စတင်တဲ့အခါမှာ သင့်အနေနဲ့ ဘာကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ချင်တာလဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်တာနဲ့ စတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အရမ်းတိကျစရာမလိုပါဘူး။ သင်စိတ်ပါ၀င်စားပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေရမှာပါ။ အလွယ်ဆုံးစမ်းကြည့်နိုင်တာကတော့ အခုလက်ရှိအလုပ်မှာ သင်သဘောကျနှစ်သက်တဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ဖို့ပါပဲ။

အဆင့် (၂) အဆင့်ငယ်လေးတွေအဖြစ် ခွဲချလိုက်ပါ။
သင့်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်ငယ်လေးတွေအဖြစ် ခွဲထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အဆင့်ငယ်လေးတွေအဖြစ် ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆော်ဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေ ဖြစ်လာပြီး ဒီအလုပ်တွေကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေနိုင်တဲ့ အဟန့်အတားတွေကိုလည်း သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကြင်နာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် ငါ တစ်နေ့ကို လူစိမ်းသုံးယောက်ကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ကူညီပေးမယ် ဆိုတာမျိုး ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အဆင့်ငယ်လေးကို စလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာက ချက်ချင်းလုပ် ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သေးငယ်ပေမယ့် လုပ်ရလွယ်တဲ့ အလုပ်လေးတွေကို အမြဲမပြတ်လုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့မှ ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။

အဆင့် (၃) ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ငယ်ငယ်ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။
ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ရှာဖွေဖို့ စတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေက ခက်ခဲပေမယ့် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာတစ်ခုက သင့်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလအတွင်းမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ကို ကူညီခဲ့ပြီးပြီလဲ။ ပြီးခဲ့နှစ်က ရည်မှန်းချက်ဘယ်နှစ်ခုကို အောင်မြင်ခဲ့လဲ စသဖြင့် မှတ်တမ်းလုပ်ထားရမှာပါ။ ဒီလိုမှတ်တမ်းမရှိခဲ့ရင် ပြောင်းလဲမှု ရည်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ပြီး အားတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အဆင့် (၄) ကျရှုံးချိန်တိုင်းမှာ ပိုမိုသန်မာစွာနဲ့ ပြန်ထပါ။
ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ကျရှုံးမှုတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျရှုံးမှုဆိုတာက လက်ခံတတ်မယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပိုမိုသန်မာလာပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပိုကြိုးစားလာချင်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ပိုပြီးအားစိုက်လေလေ၊ တိုးတက်မှု၊ ပြောင်းလဲမှုတွေ ပိုရရှိလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရှုံးမယ် အမှားတွေလုပ်မိမယ် ဒါပေမယ့် ဒီအမှားတွေကပဲ သင်ခန်းစာယူပြီး ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုက အမြဲတမ်းလွယ်ကူပြီး အောင်မြင်နေမယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှု မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။

အဆင့် (၅) အစကနေ ပြန်လုပ်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပထမအဆင့်လေးခုကို လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင် ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဖြစ်မဖြစ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပြီလာဆိုတာလည်း သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ လုံလောက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်မလာသေးဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေကို အဆင့်(၁)ကနေ စပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပါ။

မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အားကျစေမည့်
Gentleman Magazine

Related Posts

%%footer%%