အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ လႊင့္တင္ထားေသာ www.mmgentleman.com တြင္

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ေသာ

  • စီးပြားေရး
  • လူမႈေရး
  • က်န္းမာေရး
  • အခ်စ္ေရး
  • ဖက္ရွင္ ႏွင့္
  • အျခားဗဟုသုတမ်ားကို
  • ေန႔စဥ္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈသူ ဦးေရ ၃၀၀၀၀ နွင့္ ၆၀၀၀၀ ၾကား ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားစိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူႀကီးမင္းတိုု႔ ဧ။္ အမ်ိဳးသားနွင့္ပက္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္အန႔ွံအျပားမွ အမ်ိဳးသားမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သိရွိနိုင္ေစရန္ အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေစ်းနႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ပါက

Gentleman Magazine ဖုန္း 09-97 221 7777 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ခင္ဗ်။

Gentelman Magazine Team

Final-final

WEB ads

Untitled-1