သတင္းေကာင္းနဲ႔ သတင္းဆိုး႐ွိပါတယ္။ သတင္းဆိုးက ဓာတ္ဆီေစ်းတက္ဖို႔ ကာလ နီးေနၿပီဆိုတာပါ။ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ဆီသံုးမႈ ေခြၽတာၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် ေလ်ာ့ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြ ႐ွိပါတယ္။ သင့္ယာဥ္ရဲ႕ ဆီစားသံုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမယ့္ နည္းလမ္း ၁၀ ခုကေတာ့ ၁. အ႐ွိန္ေလ်ာ့ပါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Highway ေပၚမွာဆိုရင္ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္

Read More

ဟိုးေရွးေရွးတုုန္းက  ကုန္သည္တစ္ေယာက္ဟာ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း႐ွင္အဖိုုးၾကီး တစ္ေယာက္ထံမွာ ေငြလိုုလိုု႕ ေခ်းရင္းနဲ႕ အေႂကြး အမ်ားႀကီး တင္ျပီး ျပန္မဆပ္ႏိုုင္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ေငြေခ်းေပးတဲ့ အဖိုးႀကီးဟာ ကုန္သည္ရဲ႕ သမီး အလွေလးရွိတာကိုု သိျပီး ၾကိတ္သေဘာက်ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ ကုန္သည္ႀကီးနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းပါတယ္။ ကုန္သည္ႀကီးရဲ႕ သမီးနဲ႔ ထိမ္းျမားခြင့္ရရင္ အေႂကြးအားလံုး

Read More

စဥ္းစားမိၾကမွာပါ။ စာေရးသူဟာ ႐ူးမ်ား႐ူးေနသလား?? ၅ နဲ႔ ၅ ေပါင္းတာ ၅ ရတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ေမးၾကည့္ပါမယ္။ သင္ သင့္အတြက္လကာလ႐ွည္ စီမံကိန္းလိုအပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္ႏွေခါက္ ၾကားဖူးပါသလဲ?? ၿပီးေတာ့ အဲဒိစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ အဲဒိ ကာလ႐ွည္တစ္ခုလံုး အာရံုစူးစိုက္ထားရမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ ၾကားဖူးပါသလဲ။ ဒီစာထဲမွာ

Read More

ကြၽန္မဟာ ေလဆိပ္တစ္ခုကို ေရာက္ေနတာပါ။ ကြၽန္မရဲ႕ ေန႔လည္စာ အထုပ္ကို ဆြဲပီး ထိုင္စားလို႔ရတဲ့ေနရာ လိုက္႐ွာေနတာပါ။ လမ္းေဘး ဆိုင္ေလးတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္ကလြဲၿပီး ခံုေတြ အကုန္အားေနပါတယ္။ အဲဒိမွာ ထိုင္ၿပီးစားမယ္လုပ္ေတာ့ စားပြဲထိုးက လာေျပာတာ ဘာမွ မဝယ္ရင္ ထိုင္လို႔မရပါဘူး တဲ့။ ကြၽန္မက ေနာက္ေနတယ္ မွတ္တာပါ။

Read More
%%footer%%